Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

AVANTURA KROZ OSMANSKO CARSTVO

MISIJE

UVOD

LIKOVI

START

BREAKOUT

AVANTURA OSMANSKO CARSTVO

MISIJE

UVOD

LIKOVI

U ovoj igri imaš pet misija koje treba proći. Nakon svakog uspješno odrađenog zadatka dobit ćeš jedan tajni broj koji trebaš upamtiti. Na kraju, uz pomoć tajne šifre, otključaj sef!

AVANTURA OSMANSKO CARSTVO

MISSION

UVOD

LIKOVI

Misije je poželjno odrađivati po redu, ali možeš i drugačije, no tada moraš paziti na brojeve od kojih ćeš doboti tajnu šifru za otključavanje sefa!

BREAKOUT

AVANTURA OSMANSKO CARSTVO

MISIJE

UVOD

LIKOVI

Sulejman Veličanstveni

Mehmed II Osvajač

Murat I.

Osman I.

Murat I (1320.- 1389. ) ratovao s Bizantom, Bugarskom, Srbijom te izgubio je život u bitci na Kosovu polju.

Sulejman I. Veličanstveni (1494.- 1566.). Osvojio Beograd, pobijedio u Mohačkoj bitci, opsjeo Beč, proširio Carstvo na Bliskom istoku i Africi. 1566.umire pri opsadi Sigeta.

Mehmed II (1432.- 1481.) zauzeo je Carigrad čime je prestalo postojati Bizantsko Carstvo. Osvojio je Bosnu.

OSMAN I. (1281. — 1326.) i osnivač Osmanskog Carstva i osmanske dinastije.

Nastanak Carstva 1

ODABERI SVOJU MISIJU

Širenje Carstva 2

Hrvatski krajevi pod Osmanlijama 4

Oslobađanje hrvatskih zemalja 5

Hrvatsko- turski sukobi 3

POKUŠAJ PONOVNO?

DOBRO DOŠLI U MISIJU 1, NASTANAK CARSTVA

Osmansko Carstvo je naziv koji koristimo za državu Turaka Osmanlija od XIII.stoljeća.

START

PITANJE 01

Tko je ujedinio razna turska plemena na zapadu današnje Turske?

Mehemd II

Murat I

Osman I

PITANJE 02

Osvajajući kršćanske teritorije susjednog Bizanta, turska osvajanja su u početku imala kakvo obilježje?

vjersko

kulturno

gospodarsko

PITANJE 03

Na čelu Osmanskog Carstva nalazio se sultan, kojemu je u upravljanju državom pomagao:

paša

veliki vezir

beg

ČESTITAM!

Prvi broj je:

2

DOBRO DOŠLI U MISIJU 2, ŠIRENJE CARSTVA

S Bliskog istoka Turci Osmanlije proširili su svoju vlast u jugozapadnu Aziju, sjevernu Afriku i jugoistočnu Europu. S osmanlijskim osvajanjima Europa će se suočiti 1351. kada su Osmanlije zauzele prvi posjed na europskom tlu, bizantsku tvrđavu Cimpe.

START

PITANJE 01

Prisilivši Bizant na plaćanje danka, Osmanlije su krenule na osvajanje Balkana. Nakon Bugarske, pošli su i na Srbiju. U kojoj bitci je, iako je poginuo sultan Murat I, pobjeda ipak pripala Osmanlijama?

Bitka na Kosovu polju

Bitka kod Nikopolja

Bitka na Galipolju

PITANJE 02

Nakon osvajanja dijela Balkana Turci su 1453. napali i osvojili Carigrad. Time je prestalo postojati koje carstvo?

Habsburška Monarhija

Bugarsko Carstvo

Bizantsko Carstvo

PITANJE 03

Koja zemlja pada u ruke Osmanlija 1463. i time hrvatska područja postaju neposredno ugožena?

Srbija

Ugarska

Bosna

ČESTITAM!

Drugi broj je:

7

DOBRO DOŠLI U MISIJU 3, HRVATSKO- TURSKI SUKOBI

Nakon pada Bosne hrvatska područja postaju ugrožena , prije svega Lika i Gorski kotar preko kojih Osmanlije prolaze prema slovenskim zemljama. Za sobom su ostavljali opustošena područja iz kojih su ljudi masovno iseljavali.

START

PITANJE 01

Koja bitka je označila početak stogodišnjih hrvatsko- osmanlijskih sukoba?

Bitka kod Dubice

Bitka na Ličkom polju

Bitka na Krbavskom polju

PITANJE 02

Loše stanje utvrda, nepostojanje organizirane obrane te nedostatak sredstava dodatno je pogoršao i rat za prijestolje koje dvojice vladara?

Ludovika II iIvana Zapolje

Ludovika II iFerdinandaHabsburškog

Ivana Zapolje i FerdinandaHabsburškog

PITANJE 03

Hrvatska je pretrpjela velike teritorijalne gubitke, pala je cijela Dalmacija, Lika i Krbava, osvojena je i posljednja utvrda na jugu Hrvatske, Klis. Koja bitka je zaustavila osmanlijska osvajanja i prekinula stogodišnje rasipanje hrvatskih zemalja?

Bitka kod Siska

Mohačka bitka

Bitka zaKlis

ČESTITAM!

Treći broj je:

1

DOBRO DOŠLI U MISIJU 4, HRVATSKI KRAJEVI POD OSMANLIJAMA

Iz područja zahvaćenim ratom dolazi do iseljavanja hrvatskog stanovništva. Na hrvatskom graničnom području osnovana je Vojna krajina u koju su naseljavani Vlasi. Oni koji su ostali živjeti pod turskom vlašću morali su prihvatiti određene promjene.

START

PITANJE 01

1580. od zauzetih hrvatskih i bosanskih krajeva stvoren je Bosanski pašaluk. Stanovništvo (raja) moralo je davati/plaćati:

ejalet, timar, sandžak, pašaluk

harač, desetina, radnu obveza, danak u krvi

spahija, janjičar, akindžija

PITANJE 02

Koji dio Vojne krajine nije postojao od njezina nastanka ?

Banska krajina

Slavonskakrajina

Hrvatskakrajina

PITANJE 03

Proces prelaženja na islam, promjene s osmanlijskim obilježjima u kulturnom i društvenom planu, nazivamo:

Glavarina

Islamizacija

Diplomacija

ČESTITAM

Četvrti broj je:

9

DOBRO DOŠLI U MISIJU 5, OSLOBAĐANJE HRVATSKIH ZEMALJA

Bilo je više razloga slabljenja Osmanskoga Carstva, od prestanka osvajanja, slabljenja sultanove vlasti, lošijeg položaja seljaka do premještanja glavnih trgovačkih putova sa Sredozemlja na Atlantik.

START

PITANJE 01

Veliki Bečki rat počeo je 1683. opsadom Beča, a završio 1699. mirom u Srijemskim Karlovcima. Habsburška Monarhija dobila je veći dio Ugarske, Slavoniju sa zapadnim Srijemom, Liku i područje zapadno od rijeke Une. Tko je proširio svoje posjede u unutrašnjost Dalmacije?

Habsburška Monarhija

Osmansko Carstvo

Venecija

PITANJE 02

Kako se naziva mir kojim je 1718. završio novi rat Osmanlija s Venecijom i Habsburškom Monarhijom, kojim su bili prisiljeni ustupiti Habsburškoj Monarhiji ostatak Ugarske i Srijema te Srbiju, a Venecija je proširila svoje posjede u Dalmaciji i Boki Kotorskoj?

Mir u Srijemskim Karlovcima

Požarevački mir

Beogradski mir

PITANJE 03

Veliku zaslugu u oslobađanju hrvatskih krajeva imalo je domaće stanovništvo, a u Dalmaciji je borbu vodila i Venecija. Tko se istaknuo u oslobađanju Slavonije?

fra Luka Ibrišimović

Stojan Janković

MatijaMesić

ČESTITAM!

Posljednji broj je:

3

Unesi točnu lozinku!

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

2

Unesi točnu lozinku!

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

*

2

Unesi točnu lozinku!

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

*

2

Unesi točnu lozinku!

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

**

2

Unesi točnu lozinku!

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

**

2

Unesi točnu lozinku!

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

***

2

Unesi točnu lozinku!

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

***

2

Unesi točnu lozinku!

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

****

2

Unesi točnu lozinku!

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

****

2

Unesi točnu lozinku!

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

STISNI OK

2

Unesi točnu lozinku!

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

STISNI OK

2

Unesi točnu lozinku!

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

NETOČNO

2

ČESTITAM!POSTAO SI

Izvori:https://www11.flamingtext.com/https://lijepalika.wordpress.com/2015/01/26/rijeke/https://hr.wikipedia.org/wiki/Livadahttps://www.coolinarika.com/slika/2510055/https://pixnio.com/hr/krajolici/izlazak-sunca/zore-krajolik-izlazak-sunca-silueta-livada-pasnjak-krajolik-polja-sunce-nebo-ruralnihttps://hr.wikipedia.org/wiki/Osman_I.https://hr.wikipedia.org/wiki/Murat_I.https://hr.wikipedia.org/wiki/Mehmed_II.https://hr.wikipedia.org/wiki/Sulejman_I. Birin,A., Šaralija,T. Povijest 6, udžbenik za 6. razred osnovne škole, Alfa, Zagreb, 2014.