Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

"Chłopcy z placu broni"

5 maja

7 maja

4 majalekcja online

6 majalekcja online

8 majalekcja online

11 majalekcja online

13 majalekcja online

15 majalkcja online

12 maja

14 maja

opracowała: Asia Krzemińskawww.zakreconybelfer.pl

Korzystając z dowolnego programu graficznego, przygotuj wizytówkę wybranego bohatera z powieści "Chłopcy z Placu Broni".

Przypomnij sobie cechy powieści młodzieżowej. Podaj dwa argumenty, świadczące o tym, że "Chłopcy z Placu Broni" należą do tego typu tekstów.

Przygotuj dowolna notatkę graficzną, na której przedstawisz zasady pisowni nazw własnych. Wykorzystaj w niej przykłady, zaczerpnięte również z powieści "Chłopcy z Placu Broni". Pracą podziel się z klasą.

Napisz opowiadanie, w którym przedstawisz, jak inaczej mogłaby zakończyć się opowieść o chłopcach z Placu Broni. Twoja praca powinna liczyć nie mniej niż 200 słów (możesz stworzyć ją w pliku tekstowym).

Uzupełnij kartę pracy, informacjami, dotyczącymi gatunków literackich i form wypowiedzi, które znajdziemy w utworze "Chłopcy z Placu Broni".