Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

genial(L)ne lekcje j. polskiego dla klas 7-8

Anna

Stasiak

Karolina

Strógarek

Justyna i Magdalena Zaryczańskie

Zuzanna Fijałkowska

Agnieszka

Łazarek

Irmina

Żarska

Katarzyna Porębska

Jarosław Karczmarzyk

Izabella

Bartol

Justyna

Jędrzejak

Agnieszka

Ptasiewicz

Joanna Klimas

Monika

Czerkas

Asia

Heftowicz

Arleta Kwaśniewska

Anna

Nowak

Karolina

Tomaszek

Marcin

Michalik

Magda

Krajewska

Małgorzata Bernatowicz

Asia

Krzemińska

Lidia Nykiel

Anna

Hajduk

Agata

Sieńczak

Ewa

Ołownia

Katarzyna

Polak

Monika

Osińska

Ada

Kowalska

Dorota

Polatyńska

Katarzyna Włodkowska

Agata

Karolczyk-Kozyra

Ewa Majka

Iwona

Każmierczak

Anna

Foks

Ala Podstolec

Małgorzata Ostrowska

Ewa

Wiśniewska

Barbara Ochmańska

Anna

Konarzewska

Ania Mariuk

Joanna Niewiadomska-Serafinko

Viola

Grząśko

Ania

Lemke

Iwona

Habas

Marta Sawicka-Szczesiak

Elżbieta Tomana

Monika

Szkliniarz

Karolina Domańska

Maria

Adamowicz

Agnieszka

Iwulska

Aneta

Kałamarska


Marzena Boćwińska

Justyna Zabielska

Krystyna Palicka

Agnieszka Leszczyńska

Anna

Ciszewska

spis treści szkoła podstawowa

lektury obowiązkowe

formy wypowiedzi

gramatyka

powtórki przed egzaminem

inne lekcje

ortografia

lektury nieobowiązkowe

różności- zróżnicowanie wypowiedzi i słownictwa, znaczenie wyrazów

blogi

środki poetyckie, cechy rodzajowe i gatunkowe

Dodatkowe lekcje dla szkoły ponadpodstawowej

epoki

There's no creativity without fun,
No innovation without creativity,
No success without innovation.

Are you ready to do awesome things?

lektury obowiązkowe

hENRYK SIENKIEWICZ, LATARNIK

hENRYK SIENKIEWICZ, QUO VADIS

stEFAN ŻROMSKI, SYZYFOWE PRACE

MELCHOIOR WAŃKOWICZ, ZIELE NA KRATERZE, TĘDY I OWĘDY

aNTOINE DE SAINT-EXUPERY, MAŁY KSIĄŻĘ

ALEKSANDER KAMIŃSKI, kAMIENIE NA SZANIEC

SŁAWOMIR MROŻEK, aRTYSTA

JAN KOCHANOWSKI, PIEŚNI

JAN KOCHANOWSKI, TRENY

ADAM MICKIEWICZ, SONETY KRYMSKIE

ADAM MICKIEWICZ, ŚMIERĆ PUŁKOWNIKA


ADAM MICKIEWICZ, REDUTA ODRONA

ADAM MICKIEWICZ, ŚWITEZIANKA

ADAM MICKIEWICZ, PAN TADEUSZ

CHARLES DICKENS, OPOWIEŚĆ WIGILIJNA

aDAM MICKIEWICZ, dZIADY CZ.ii

jULIUSZ SŁOWACKI, BALLADYNA

ALEKSANDER FREDRO, ZEMSTA

iGNACY kRASICKI, ŻONA MODNA

JAN KOCHANOWSKI, FRASZKI

WYBRANE WIERSZE

JAN KOCHANOWSKI, FRASZKI

fraszki, piesni, treny

JAN KOCHANOWSKI, FRASZKI

JAN KOCHANOWSKI, PIEŚNI

JAN KOCHANOWSKI, PIEŚNI

JAN KOCHANOWSKI, TRENY

JAN KOCHANOWSKI, TRENY

IGNACY KRASICKI, ŻONA MODNA

adam mickiewicz, śmierć pułkownika

adam mickiewicz, sonety krymskie

ADAM MICKIEWICZ, REDUTA ORDONA

ADAM MICKIEWICZ, REDUTA ORDONA

ADAM MICKIEWICZ, ŚWITEZIANKA

ADAM MICKIEWICZ, PAN TADEUSZ genially

ADAM MICKIEWICZ, PAN TADEUSZ

ADAM MICKIEWICZ, PAN TADEUSZ

CHARLES DICKENS, OPOWIEŚĆ WIGILIJNA

hENRYK SIENKIEWICZ, LATARNIK

hENRYK SIENKIEWICZ, qUO VADIS

STEFAN ŻEROMSKI, SYZYFOWE PRACE

STEFAN ŻEROMSKI, SYZYFOWE PRACE

ALEKSANDER KAMIŃSKI, KAMIENIE NA SZANIEC


er

ANTOINE DE SAINT-EXUPERY, MAŁY KSIĄŻĘ

mELCHIOR WANKOWICZ, ZIELE NA KRATERZE I TĘDY I OWĘDY

SŁAWOMIR MROŻEK, ARTYSTA

ADAM MICKIEWICZ, DZIADY CZ. ii

JULIUSZ SŁOWACKI, BALLADYNA

JULIUSZ SŁOWACKI, BALLADYNA

er

ALEKSANDER FREDRO, ZEMSTA

ALEKSANDER FREDRO, ZEMSTA

wybrane wiersze

formy wypowiedzi

rozprawka

recenzja

przemówienie

list prywatny, oficjalny, otwarty,e-mail, podanie

charakterystyka

artykuł

opowiadanie

wywiad i analiza tekstu ikonograficznego

krótkie formy wypowiedzi

Inne

rozprawka

rozprawka

recenzja

przemówienie

artykuł

charakterystyka

list, e-mail, podanie

opowiadanie

wywiad i analiza tekstu ikonograficznego

krótkie formy wypowiedzi

inne formy wypowiedzi

GRAMATYKA

FONETYKA

Słowotwórstwo

Fleksja - odmienne części mowy

IMIESŁOWY

składnia

fleksja - nieodmienne części mowyfonetyka

słowotwórstwo

fleksja- odmienne części mowy

fleksja- nieodmienne części mowy

SKŁADNIA

składnia

imiesłowy

ortografia

Inne lekcje

inne lekcje

Inne lekcje

powtórki 1

powtórki 2

powtórki 3

powtórki

LEKTURY NIEOBOWIĄZKOwe

"Oskar i Pani Róża"

LEKTURY NIEOBOWIĄZKOwe

LEKTURY NIEOBOWIĄZKOwe

Różności

środki poetyckie, cechy rodzajowe i gatunkowe

środki poetyckie, cechy rodzajowe i gatunkowe

blogi


szkoła ponadpodstawowa

szkoła ponadpodstawowa

to be continued...

contact

(choose your contact buttons)