Want to make creations as awesome as this one?

3 klasa wyd. Jedność

Transcript

Czyli o kolejnej części Eucharystii :-) Aby zobaczyć treść katechezy kliknij według kolejności w ruchome ikonki

Z Chrystusem składamy Bogu dary

1. Zanim zaczniesz pracę

2. O czym jest dzisiaj?

3. Dopowiedzenie

4. Co przynosimy?

5. Piosenka o czymś ważnym

6. Chyba już wiesz...

7. Zamiast kury i tkanin...

8. W Afryce w czasie ofiarowania tańczą :-)

9. Co wtedy mówimy?

10. Na koniec zagrajmy :-)

Wszyscy posiadamy różne dary, którymi możemy się dzielić. Każdy dar składany drugiemu człowiekowi jest darem składanym Panu Bogu. Tak było już na początku Kościoła. Pierwsi chrześcijanie przynosili na Mszę Świętą chleb, wino, owoce, tkaniny, wosk i wiele innych rzeczy. To był plon ich pracy. Część tych darów służyła do sprawowania Mszy Świętej, a resztę rozdzielano wśród ubogich. Dary składane w świątyni były przejawem miłości do bliźnich, której nauczał Jezus.

Podczas każdej Mszy Świętej składamy na ołtarzu dary chleba i wina, które stają się Ciałem i Krwią Chrystusa: – chleb oznacza ludzką pracę, – wino oznacza cierpienie i radość.

Oprócz chleba, wody i wina ofiarujemy Panu Bogu to wszystko co jest naszą radością i smutkiem, bo Msza Święta jest dla nas wszystkich- a nie tylko dla księdza, czy dla tych, którzy zamówili intencję na daną Eucharystię. Nasze intencje możemy wypowiedzieć też w czasie modlitwy wiernych.

Na początku powiedzieliśmy, że ludzie przynosili dawno, dawno temu do kościoła rzeczy materialne. Dzisiaj są to raczej ofiary pieniężne, które oznaczają również ludzki wysiłek. Pracujemy przecież nie po to, aby mieć pieniądze, ale aby mieć chleb i dzielić się nim z bliźnimi. Ofiary te przeznaczone są nie tylko na utrzymywanie kościoła, ale i na pomoc dla ubogich, na misje, na kształcenie młodych kapłanów, na katolickie wyższe uczelnie.

Kapłan prosi Boga, aby przyjął nasze ofiary, wypowiada słowa: „Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący”. My z wiarą odpowiadamy: „Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła świętego”