Want to make awesome content like this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

Dziękuję za uwagę,,Konstytucja 3 Maja,Start,Zapraszam dziś na krótką lekcję patriotyzmu,A od czego się zaczęło?,Uchwalona 3 maja 1791 roku na Sejmie Czteroletnim ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją. Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej – zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego. ,Niespodzianki na podsumowanie