Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

MOCNE POSTANOWIENIE POPRAWY

0

6

2

3

4

5

7

1

Przyjdź Duchu Święty, oświeć mój rozum, abym grzechy swoje dokładnie poznał, wzrusz moją wolę, abym za nie serdecznie żałował, szczerze się z nich wyspowiadał i stanowczo się poprawił. O Maryjo, Ucieczko grzesznych, wstawiaj się za mną!Święty Aniele Stróżu, święty mój Patronie, wyproście mi łaskę dobrej spowiedzi świętej. Amen.

https://www.youtube.com/watch?v=G9n4Lrt95_Y

https://www.youtube.com/watch?v=OSi70curXxg

https://www.youtube.com/watch?v=H4rFwGwY_V4

https://www.biblijni.pl/Dz,9,1-19BIBLIJNI.pl - Dz, 9, 1-19Dz, 9, 1-19 Nawrócenie Szawła 1 Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał żądzą zabijania uczniów Pańskich. Udał się do arcykapłana 2 i poprosił go o...BIBLIJNI.pl

Odkrywamy wezwanie BożePod Damaszkiem św. Paweł spotkał Jezusa. Hasło rozwiązanej krzyżówki powie nam co wtedy wydarzyło się w jego duszy.IEDZIELAMRYJAŚIATKZYŻKOŚCIŁEUHARYSTIACHRZSTEWAGELIABBLIAADWNT1. Dzień zmartwychwstania Jezusa2. Imię Matki Jezusa3. Stworzony przez Boga4. Na nim umarł Jezus5. Inaczej dom Boży6. Inna nazwa Mszy Świętej7. Pierwszy sakrament, który przyjmujemy8. Dobra Nowina o Jezusie9. Inaczej Pismo Św.10.Czas przygotowania do świąt Bożego Narodzenia"Nawrócenie św. Pawła polegało na całkowitym zawierzeniu Jezusowi"

https://www.youtube.com/watch?v=Hpcj74S5k8M

https://youtu.be/hWTz_gUnCf8

SZCZERA SPOWIEDŹ

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Modlitwa przed spowiedziąWszechmogący i miłosierny Boże, oświeć mój umysł, abym poznał grzechy, które popełniłem, i odmień moje serce, abym szczerze nawrócił się do Ciebie. Niech Twoja miłość zjednoczy mnie z wszystkimi, którym wyrządziłem krzywdę. Niech Twoja dobroć uleczy moje rany, umocni moja słabość. Niech Duch święty obdarzy mnie nowym życiem i odnowi we mnie miłość, aby w moich czynach zajaśniał obraz Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Kiedy Pan Jezus ustanowił sakrament Pokuty?https://www.biblijni.pl/J,20,19-23BIBLIJNI.pl - J, 20, 19-23J, 20, 19-23 Zmartwychwstały ukazuje się Apostołom 19 Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były...BIBLIJNI.pl

przypomnę sobie:Formuła Pierwszej Spowiedzi Świętej Po podejściu do konfesjonału:Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.Kapłan odpowiada: Na wieki wieków. Amen.Następnie przeżegnaj się:W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.Mam …. lat.albo Jestem uczniem/uczennicą klasy … .Pierwszy raz przystępuję do spowiedzi świętej. Obraziłem/ obraziłam Pana Boga następującymi grzechami: …Wyznaj swoje grzechy. Gdy skończysz, powiedz:Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie serdecznie żałuję, postanawiam poprawę i proszę o pokutę i rozgrzeszenie.Kapłan mówi słowa pouczenia, zadaje pokutę. Zapamiętaj ją, by następnie wypełnić. Ma ona szczególną moc wynagradzającą Bogu. W razie gdybyś nie dosłyszał zadanej pokuty lub nie rozumiał, poproś kapłana, by ci ją powtórzył.Na wezwanie kapłana wypowiedz słowa skruchy i przeproszenia Boga:„Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu” (3x)Kapłan udziela rozgrzeszenia, na słowa: „… i ja odpuszczam tobie grzechy: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”uczyń znak krzyżai odpowiedz głośno:Amen.Aby uwielbić Boga za dar przebaczenia, kapłan zwróci się do ciebie w słowach:Wysławiajmy Boga, bo jest dobry.Odpowiedz:Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki.Kapłan: Pan odpuścił tobie grzechy. Idź w pokoju.Odpowiedz:Bóg zapłać.Idź teraz do ołtarza, gdzie jest Bóg Żywy i podziękuj Mu za przebaczenie, proś o pomoc w wypełnianiu postanowień i odpraw zadaną przez kapłana pokutę.

Co to jest spowiedź?Szczera spowiedź to wyznanie z żalem wszystkich grzechów przed kapłanemhttps://www.youtube.com/watch?v=B7al1cPLMZs

https://www.youtube.com/watch?v=_S0JxfMD9pY

Kiedy podchodzimy do konfesjonału, przyjmujemy taką postawę, by kapłan mógł nas dobrze słyszeć, a my jego. Najpierw mówimy: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kapłan odpowiada: Na wieki wieków. Amen.Szczera spowiedź spotkaniem z przebaczającym JezusemW niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. (Łk 15,7)Przy konfesjonale spotykamy się z Jezusem. Oczekujemy na to spotkanie w skupieniu, przypominamy sobie grzechy, wzbudzamy żal modlitwą „Akt żalu” lub „Spowiadam się Bogu wszechmogącemu”. Możemy się też pomodlić własnymi słowami

https://www.youtube.com/watch?v=rxYKpUrE26M&feature=emb_rel_pause

https://www.youtube.com/watch?v=hEW3TGkOvac

powtórzę :Siedem grzechów głównych1. Pycha.2. Chciwość.3. Nieczystość.4. Zazdrość.5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.6. Gniew. 7. Lenistwo.Główne prawdy wiary1. Jest jeden Bóg.2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze.3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

Kiedyś, o Jezu, chodził po świecie (2 zwr.) –https://www.youtube.com/watch?v=t02-HTZ23SUhttps://www.youtube.com/watch?v=A95mDIKCHnw