Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

LONDONOPOLY.PL

jedi WARM-UP #1

FOOD

INSTRUKCJA

Dzielimy uczniów na dwie drużyny. Jedna osoba z drużyny wybiera kategorię i układa pytanie kryjące się pod plusem, następnie odpowiada na nie zdobywając przy tym miecz świetlny, jeżeli znajdował się on pod daną kategorią. Po odpowiedzeniu na wszystkie 12 pytań liczymy, która drużyna zebrała najwięcej mieczy świetlnych. Jeżeli jest więcej uczniów niż pytań, na jedno pytanie może odpowiadać kilka osób z drużyny. Na zajęciach indywidualnych uczeń wybiera kategorie zarówno dla siebie jak i dla nauczyciela. Nauczyciel i uczeń odpowiadają na pytania na zmianę. Wygrywa osoba, która zdobędzie najwięcej mieczy świetlnych.

HOBBIES

HOME

COMPUTERS

JOBS

WEATHER

EAT/ WHAT / DID/ LUNCH/ YOU/ YESTERDAY/ FOR ?


IS/ WHAT/ HOBBY/ YOUR

BEDROOM/ YOU/ CAN/ YOUR/ DESCRIBE/ ?


SIZE/ IS/ YOUR/ WHAT/ COMPUTER SCREEN/ ?


JOB/ WHICH/ WOULD/ YOU/ DO/ NEVER/ ?


WHAT/ YOUR FAVOURITE/ IS/ SEASON/ AND WHY/ ?

"Much to learn you still have"

Dzielimy uczniów na dwie drużyny. Jedna osoba z drużyny wybiera kategorię i układa pytanie kryjące się pod plusem, następnie odpowiada na nie zdobywając przy tym miecz świetlny jeżeli znajdował się on pod daną kategorią. Po odpowiedzeniu na wszystkie 12 pytań liczymy, która drużyna zebrała najwięcej mieczy świetlnych. Na zajęciach indywidualnych uczeń wybiera kategorie zarówno dla siebie jak i dla nauczyciela. Nauczyciel i uczeń odpowiadają na pytania na zmianę. Wygrywa osoba, która zdobędzie jak najwięcej mieczy świetlnych.

LONDONOPOLY.PL

jedi WARM-UP #2

FEARS

MUSIC

TIME

FAMILY

SECRETS

PARTY

ARE/ AFRAID/ YOU/ OF THE DARK/ ?


YOU/ DO/ LIKE/ SINGING/ KARAOKE/ ?


WHAT TIME/ YOU/ DO/ BED/ GO TO/ ?


DO/ WHY/ PEOPLE/ MARRIED/ GET/ ?


DO YOU/ YOUR REAL NAME/ USE/ ON THE INTERNET/?


SERVE FOOD/ DO YOU/ YOUR PARTIES/ AT/ ?

"Much to learn you still have"

LONDONOPOLY.PL

THE END

"HOW MANY LIGHTNING SWORDS GOT YOU HAVE ?"