Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Famila Imatge personal

CFGM Estètica i bellesa

dual

Què estudiaràs?Contingut curricular

Sortides professionals

Accés a altresestudis

Inserció laboral

Galeria

Informació general del cicle

Índex decontinguts

Dual

Title 1

Efectuar la higiene cutània,la hidratació cutània, mantenint i millorant l'aspecte de la pell.Realitzar maquillatge social.Depilar i descolorir el borrissolAplicar tècniques de manicura i pedicura.Elaborar ungles artificials,Assessorar sobre perfums, fragàncies i productes naturals.Realitzar la promoció i comercialització de productes i serveis en l'àmbit d'una empresa d'imatge personal.

Competènciageneral

Competènciaprofessional

Requisits accés

Durada de 2000 hores (2 cursos)1617h al centre educatiu383h al centre de treball

L'horari és de tarda.Marc horari: 15:00- 21:30h

Títol graduat ESO

Tenit títol de tècnic/a especialista

Durada

Horari

Prova d'accés a grau mitjà

Aplicar tècniques d'embelliment personal i comercialitzar serveis d'estètica, cosmètics i perfums, complint els procediments de qualitat i els requeriments de prevenció de riscos laborals i protecció ambiental establerts en la normativa vigent.

Tècnic/a en Estètica i bellesa

Tècnic/a en Estètica i bellesa

Tècnic/a en Estètica i bellesa

Title 1

Depilació mecànica I descoloració del borrissol. 99h

M1

Tècniques d’higiene facial i corporal.165h

M2

Maquillatge.132h

M3

M4

Estètica de mans i peus.99h

Tècniques d’ungles artificials. 99h

M5

Anàlisi estètica. 66h

M6

M7

M8

M9

M10

M11

M12

Activitats en cabina d’estètica. 99h

Imatge corporal i hàbits saludables. 99h

Cosmetologia per a l’estètica I bellesa 99h

Perfumeria i cosmètica natural 66h

Màrqueting i venda de imatge personal 66h.

Formació i orientació laboral. 66h

Mòduls

M13

Empresa i iniciativa emprendedora. 66h

M14

M15

Anglés Tècnic 99h

Formació en centres de treball. 383h

M16

Sintesi 297h

Aprendrem a aplicar tècniques estètiques d'higiene i d'hidratació facial i corporal

Aprendrem a millorar l'harmonia del rostre amb estils de maquillatge social, de publicitat i d'espectacles. I fem tractament i bellesa de celles i pestanyes.

Aprendrem a eliminar per procediments mecànics i a decolorar el borrissol.

Aprendrem a aplicar tècniques estètiques per cuidar i embellir les ungles. I fem tractaments estètics de mans i peus.

Aprendrem a elaborar i fer ungles artificials.

Tindrem coneixements per atendre els clients del servei estètic d’higiene, depilació i maquillatge en condicions de seguretat, salut i higiene. I fem ús dels aparells per a la realització de tractaments bàsics d’estètica

Tindrem coneixements sobre com atendre els clients del servei estètic d’higiene, depilació i maquillatge i del servei estètic de mans i peus en condicions de seguretat, salut i higiene. I també del servei estètic de mans i peus en condicions de seguretat, higiene i salut.

Aprendrem a analitzar els tipus de tractaments estètics i els hàbits de vida saludables, relacionant-los amb l'anatomofisiologia humana.

Aprendrem els coneixements per seleccionar els materials, equips i cosmètics adequats als tractaments o tècniques estètiques que s'hi aplicaran.

Aprendrem a assessorar sobre perfums, fragàncies i productes naturals, tenint en compte les característiques personals, socials i professionals dels clients.

Aprendrem a identificar operacions de venda i tècniques publicitàries i de marxandatge, valorant les característiques i demandes del mercat, per promocionar i comercialitzar els productes i serveis estètics.

Aprendrem a adaptar-nos a les noves situacions laborals originades per canvis tecnològics i organitzatius en els processos productius, actualitzant els seus coneixements i utilitzant els recursos existents per a «l’aprenentatge al llarg de la vida» i les tecnologies de la comunicació i de la informació.

En aquest mòdul portem a la pràctica tots els coneixements adquirits en un entorn laboral.

En aquest mòdul adapta el vocabulari tècnic en la llengua anglesa

En aquest mòdul l'alumne interrelaciona el que ha après a tots el mòduls treballats al cicle. Es treballaran diferents projectes on es plantejaran reptes o situacions relacionades amb el món laboral.

En aquest mòdul portem a la pràctica tots els coneixements adquirits en un entorn laboral.

Title 1

Accés a altres estudis

El títol permet accedir a: Batxillerat Cicle de grau superior de formació professional

Inserció laboral

Estudi de nova implantació, encara no desposem de dades d'inserció laboral .Disposem de borsa de treball exclusiva per al nostre alumnat i graduats/des.

Tècnic esteticista en centres de bellesa i gabinets d’estètica. Maquillador/a. Tècnic en ungles artificials. Tècnic en depilació. Tècnic en manicura i pedicura. Recepcionista en empreses d’estètica. Demostrador d’equips cosmètics i tècniques d’estètica. Agent comercial en empreses del sector. Assessor / venedor en perfumeries i drogueries.

Sortides professionals

Title 1

L’FP dual és la modalitat en la qual esdevindràs aprenent, i combinaràs l’aprenentatge al centre educatiu i el treball al centre d'estèticaL’estada al centre d'estètica és remunerada, i es pot realitzar amb un contracte laboral o una beca, al llarg de segon curs. Realitzaràs 1010 hores al centre d'estètica.

Milloraràs el teu currículum professional. Desenvoluparàs les competències professionals en un entorn laboral real. T’incorporaràs al món laboral com a aprenent qualificat.L'estada a l'empresa és remunerada

Primer curs al centre educatiu. Segon curs combinació classes al centre educatiu i assistència al taller

+INFO

CONTRACTEBECAQualsevol contracte, tot i que el més comú és el contracte de formació i aprenentatge (fins a 25 anys d’edat).Alumnat matriculat al cicle. No hi ha edat màxima.Durada: MÍNIM 1 any, prorrogable fins a 3 anys.Durada: 2-12 mesos.Horari: màxim 40h/setmana, entre classes a l’institut i treball a l’empresa.Màxim 26h/setmana al centre de treball quan l’alumnat va a classe.40h setmanals al centre de treball quan l’alumnat no té classe (Nadal, Setmana Santa, juliol i agost).Horari: màxim 40h/setmana, entre classes a l’institut i treball a l’empresa.Màxim 26h/setmana al centre de treball quan l’alumnat va a classe.Sou: Si el conveni no estableix altres imports, la retribució mínima és el Salari Mínim Interprofessional (SMI) i l’aprenent rebrà la part proporcional segons el treball efectiu fet (hores treballades).14 paguesSou: Igual o superior al 50% del Salari Mínim Interprofessional (SMI) per una jornada de 40h. S’abonarà la part proporcional, en funció de les hores treballades.12 pagues (no hi ha pagues extra)Cotització a la SSCotització a la SS. No dret a atur.

Què és ?

Quins avantatges ofereix?

Com es fa?

+INFO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore

L'estada remunerada a l'empresa es pot realitzar en dues modalitats:BecaContracte

Quina relació tindràs amb el centre d'estètica?

Title 1

Title 1

Title 1

photografía: Thought Catalog

T'hi esperem!