Want to make creations as awesome as this one?

Dzień strażaka.

Transcript

4 MAJA

Międzynarodowy

Dzień Strażaka

Autor Justyna Spors
SP Dąbrówka
This is a paragraph of text waiting to be awesome subtitle.

Międzynarodowe święto strażaków obchodzone jest 4 maja w dniu wspomnienia w Kościele katolickim świętego Floriana, patrona wszystkich strażaków.
W Polsce Dzień Strażaka obchodzony jest jako święto zawodowe od 2003 roku.Międzynarodowy Dzień Strażaka

Bogu na chwałę, ludziom na ratunek

Strażackie motto:

W Polsce istnieją dwa podstawowe rodzaje
Straży Pożarnej

Państwowa Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna

Kliknij na symbol, żeby dowiedzieć się więcej

Państwowa Straż Pożarna, zwana też w skrócie PSP to zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

Wszyscy strażacy zatrudnieni w PSP podlegają Komendantowi Głównemu PSP.

Struktura Państwowej Straży Pożarnej to 16 Komend Wojewódzkich PSP i 335 Komend Powiatowych/Miejskich PSP. W każdym mieście na prawach powiatu lub w powiecie znajduje się jedna lub więcej Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych (JRG), w których zawodowi strażacy pełnią dyżury 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. Dzięki ciągłej gotowości wyjazd do akcji zajmuje bardzo mało czasu, zwykle nie więcej niż pół minuty.

Strażacy PSP noszą najczęściej czerwone kaski.

Ochotnicza straż pożarna zwana w skrócie OSP to ochotnicza umundurowana, wyposażona w specjalistyczny sprzęt jednostka ratownicza, przeznaczona w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Od Państwowej Straży Pożarnej różni się tym, że strażacy w niej zrzeszeni nie pełnią stałych dyżurów w jednostkach. Na codzień pracują w różnych zawodach a po odebraniu sygnału alarmowego udają się do remizy gdzie po zebraniu odpwoiedniej ilości osób wyjeżdżają na akcje. W całym kraju jest zarejestrowane jest 15785 ochotniczych staży pożarnych.

Ochotnicze straże pożarne poza działaniami typowo ratowniczymi, zajmują się również szeroko rozumianą działalnością kulturalną i wychowawczą. Przy wielu OSP, działają Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, które powołuje się w celu szerszego zainteresowania młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowania jej do bezinteresownej służby w szeregach OSP. Jej członkami mogą być dziewczęta i chłopcy w wieku do 18 lat.

Ochotnicze straże pożarne zajmują się również szeroko rozumianą działalnością kulturalną i wychowawczą. W wielu jednostkach powstały sekcje sportowe, zespoły teatralne, działają orkiestry strażackie, zespoły instrumentalno-wokalne, świetlice środowiskowe, izby tradycji, a także z OSP współpracuje wiele lokalnych stowarzyszeń o różnych zainteresowaniach.

Strażacy OSP noszą najczęściej białe kaski.

Ciekawostka.

Czy wiecie, że w Polsce działa jedyna na świecie OSP, której członkowie na codzień chodzą w habitach? To OSP Niepokalanów - przyklasztorna straż pożarna. Na początku straż powstała tylko na potrzeby klasztoru, ale szybko zaczęła pomagać okolicznej społeczności. Aż do 1999 roku zakonnicy jeździli do akcji w habitach (lekko skróconych i zabezpieczonych przed ogniem). Po wejściu jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego zakonni strażacy jeżdżą do akcji już w standardowych strojach ochronnych więc cieżko ich odróżnić od zwykłych strażaków.

https://www.youtube.com/watch?v=ZyGew5YzeJg

Poza PSP i OSP w Polsce działają również specjalistyczne jednostki straży pożarnej takie jak: lotniskowa straż pożarna działająca na lotniskach, Wojskowa Straż Pożarna, która zajmuje się głównie bezpieczeństwem pożarowym na terenie jednostek wojskowych, zakładowa straż pożarna dbająca o bezpieczeństwo na terenie dużych zakładów (np. Orlen).

Samochód zakładowej straży pożarnej PKN Orlen

Samochód lotniskowej straży pożarnej.

Samochód Wojskowej Straży Pożarnej.

W czasie akcji ratowniczej strażak jest ubrany w specjalne ubranie ochronne, ma kask, specjalne buty, rekawiczki i bardzo często aparat oddechowy z maską. Samo ubranie waży 3.5kg a waga aparatu z butlą może dochodzić nawet do 11kg. Strażak musi mieć więc bardzo dobrą kondycję, żeby wytrzymać w akcji wiele godzin.

Specjalistyczne ubranie strażackie.

Niektóre akcje ratownicze wymagają od strażaków użycia specjalnej odzieży ochronnej takiej jak: kombinezon żaroodporny, kombinezon gazoszczelny, kiedy jest zagrożenie zatrucia się gazem lub niebezpieczną substancją chemiczną, czy kombinezon przeciw owadom, kiedy strażak musi usunąć gniazdo os lub szerszeni.

Kombinezon gazoszczelny.

Kombinezon na szerszenie.

Kombinezon żaroodporny.W czasie oficjalnych uroczystości strażacy występują w mundurach wyjściowych.

Stopnie w Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.

PSP

OSP

Do działań ratowniczo-gaśniczych strażacy używają różnych pojazdów. Samochody używane przez strażaków możemy podzielić na 3 kategorie, które zależą od masy jaką mogą przewozić: lekkie, średnie i ciężkie. Dodatkowo wyróżniamy 3 klasy samochodów: miejskie, uterenowione i terenowe. Najczęściej samochodów strażackich wyposażone są w zbiornik na wodę, autopompę, środek pianotwórczy do wytwarzania piany, niezbędną armaturę jak węże, rozdzielacze czy prądownice, sprzęt do ratownictwa drogowego i do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Poza standardowymi samochodami w straży są też samochody wyposażone w sprzęt do specjalistycznych akcji jak hydrauliczne drabiny które można zastosować w ratownictwie wysokościowym, dźwigi do ratownictwa technicznego, olbrzymie cysterny na wodę, samochody przewożące łodzie do ratownictwa wodnego.
Poza samochodami straż wykorzystuje również inne pojazdy jak quady, amfibie, autobusy czy małe statki.


Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy.

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy.

Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy.

Samochód z drabiną hydrauliczną.

Dźwig strażacki.

Quad strażacki.

Statek pożarniczy Strażak 26.

Samochód do ratownictwa wodnego z łodzią.

Autobus strażacki.


Jak zostać strażakiem?

Kliknij
Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Polsce

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie.

Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy.

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

DZIĘKUJEMY

Wszystkim strażakom za trud i poświęcenie swojego zdrowia, a czasami życia, żeby ratować i pomagać innym ludziom serdecznie

Życzymy im, aby zawsze z każdej akcji wracali w pełnym składzie.