Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Konstytucji 3 Maja

z okazji 229. rocznicy uchwalenia

escape room

M.H.

"Łańcuchy, którymi zabezpiecza się naród na wypadek, gdyby ogarnęło go szaleństwo – to konstytucje, symbol trwałości, więzi międzygeneracyjnej, tradycji historycznej."

Thomas Jefferson

NASZ KRAJ JEST W TRUDNYM MOMENCIE DZIEJOWYM. NASI SĄSIEDZI ZAJMUJĄ NASZE ZIEMIE, A NIEKTÓRZY POLACY IM PRZYKLASKUJĄ. POMÓŻ UCHWALIĆ DOKUMENT, KTÓRY MOŻE POPRAWIĆ SYTUACJĘ NASZEGO KRAJU. DZIAŁAJ ROZTROPNIE I BĄDŹ UWAŻNY. POWODZENIA!

Start

ZNAJDŹ

KRÓLA

KTÓRY RZĄDZIŁ W POLSCE OD 1764 ROKU.

Ja nie jestem tym,kogo szukasz.Jam to Jan III Sobieski.Rządziłem, ale już dawnonie ma mnie na tym świecie.

Nazywam sięAugust II Mocnyi ja łyżki wyginałem, ale już nie rządzę w Polsce.

Non! Ja nie rządzić Polską! To taki słaby kraj być! Ja tam być tylko chwilę, a potem nocą uciec.Ja być królem Francji, choć już nieżyjącym.

JAŚNIE WIELMOŻNY KRÓLU, POMÓŻ NAM DOBRYM OBYWATELOM, POPRAWIĆ SYTUACJĘ NASZEGO PIĘKNEGO KRAJU. URATOWAĆ NAS MOŻE NOWE PRAWO. POPRZYJ NAS PODCZAS OBRAD SEJMU.ZATROSKANI OBYWATELE

KRÓL NIE POMAGA

KRÓL POMAGA

NIEMOŻLIWE, ŻE KRÓL PO NASZYM LIŚCIE ODMÓWIŁ

ZACZNIJ OD NOWA

Start

Poszukajmy łodzi, a dotrzemy do odpowiedniego miejsca, gdzie nikt nas nie znajdzie.

TA ŁÓDŹ JUŻ JEST ZAJĘTA

szukaj dalej

RADŹMY ZATEM,CO ROBIĆ?

WSIĄDŹMY DO KAROCY I ZNAJDŹMY MIEJSCE,ŻEBY POROZMAWIAĆ

BIBLIOTEKA TO DOBRE MIEJSCE

ŻEBY ZNALEŹĆ USTRONNE MIEJSCE

ZAZNACZ

ROK

W KTÓRYM S.A. PONIATOWSKIZOSTAŁ WYBRANY NA KRÓLA POLSKI

ZNAJDŹ DATĘ KORONACJI S.A. PONIATOWSKIEGO

1732

1755

1764

1772

1788

1791

1793

W 1791 roku UCHWALONO KONSTYTUCJĘ 3 MAJA

w 1732 r. S.A. PONIATOWSKI

URODZIŁ SIĘW WOŁCZYNIE

OD 1755 r.S.A. PONIATOWSKI BYŁ

STOLNIKIEM WIELKIM LITEWSKIM

PIERWSZY ROZBIÓR POLSKI

PAŃSTWA ZABORCZEROSJAAUSTRIAPRUSY

1772

POCZĄTEK OBRAD SEJMU WIELKIEGO

ZWANEGO RÓWNIEŻ SEJMEM CZTEROLETNIM1788-1792

DRUGI ROZBIÓR POLSKI

PAŃSTWA ZABORCZEROSJAPRUSY

1793

BRAWO

TAK, W 1764 R. ZOSTAŁ WYBRANY NA KRÓLADZIĘKI POPRACIU CARYCY KATARZYNY II

POSZUKAJTERAZTAJNEGOPRZEJŚCIA

NIE, TO NIE TO...

ZAWRÓĆ

ZAZNACZ DATĘ PIERWSZEGO ROZBIORU POLSKI

1764

1795

1772

UPS! POMYŁKA

WRÓĆ

teraz musiszznaleźć wiadomośćod Hugo Kołłątaja,a także deszyfrator, żebyodkodowaćtajny symbol

szukaj dalej

WRÓĆ

znalezłeś wiadomość, znajdź jeszcze deszyfratori miejsce, gdzie należy zaznaczyć rozwiązanie

55

11

23

51

52

*DZIĘKI DESZYFRATOROWI ODCZYTASZ SŁOWO JAKIE UKRYWA SIĘ POD TYMI LICZBAMI

najpierwkolumna

znalazłeś deszyfrator! BRAWO!TERAZ ODCZYTAJ HASŁO, JEŚLI MASZ LICZBY, KTÓRE SĄ W UKRYTEJ WIADOMOŚCI

ZNAJDŹ JESZCZEWIADOMOŚĆ I MIEJSCE DO ZAZNACZENIA HASŁA

potem wiersz

TUTAJ ZNAJDŹ SYMBOL ODSZYFROWANEGO SŁOWA

powrót

to nie TEN zamek

WRÓĆ

to nie TEN symbol

WRÓĆ

to nie TEN zamek

WRÓĆ

BRAWO

ZATEM wyruszamy z Zamku Królewskiego do...

zobacz film i odpowiedz na pytaniawedług podanej kolejnościZAPISZ LICZBY Z ODPOWIEDZI - TO KOD DO WYKORZYSTANIA TUTAJ

1

2

3

5

4

powrótdo pytań

niestety, nie jest to dobra odpowiedź

SPRÓBUJ JESZCZE RAZ

Jaki dzień tygodnia wypadał 3 maja 1791 r.?

sobota

wtorek

czwartek

BARDZO DOBRZE

zapisz pierwszą cyfrę z kodu

Jaką ulicą szli nasi bohaterowie z Zamku Królewskiego do warszawskiej katedry?

Główną

Grenadierów

Świętojańską

BARDZO DOBRZE

zapisz drugą cyfręz kodu

Kto stoi za plecami Hugo Kołłątaja?

Adam Kazimierz Czartoryski

Antoni Polikarp Złotnicki

Franciszek Ksawery Branicki

BARDZO DOBRZE

zapisztrzecią cyfrę kodu

Kto jest niesiony na rękach?

Huggo Kołłątaj

Stanisław Małachowski

S.A. Poniatowski

Kto jest niesiony na rękach?

Huggo Kołłątaj

Stanisław Małachowski

S.A. Poniatowski

BARDZO DOBRZE

zapisz czwartą cyfrę kodu

Czy Jan Matejko doczekał wolnej, niepodległej Polski?

NIE

TAK

BARDZO DOBRZE

zapiszpiątką cyfrę kodu

ZAZNACZ WŁAŚCIWY KOD

24836

32683

28463

28463

32683

83632

12345

26348

67890

24436

24386

24386

28463

28463

UPS! POMYŁKA

WRÓĆ

UPS! POMYŁKA

WRÓĆ

"Ważniejsze jest nie zwycięstwo,lecz właściwe wykorzystanie zwycięstwa."

Ajschylos

wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencyę polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzonym; chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć; mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą konstytucyę uchwalamy

fragment wstępu do KONSTYTUCJI 3 MAJA

GRATULUJĘ!

UDAŁO CI SIĘ POMÓC W UCHWALENIU KONSTYTUCJI3 MAJA

ostatni krok

NAPISZ DO MNIE WIADOMOŚĆ Z PONIŻSZYM CYTATEM I PODANĄ DATĄ. BĘDZIE TO DLA MNIE INFORMACJA, ŻE POKONAŁEŚ WSZYSTKIE PRZESZKODY. A JA Z PRZYJEMNOŚCIĄ WPISZĘ OCENĘ CELUJĄCĄ DO DZIENNIKA

ojczyzna śmiało i bezpiecznie, po tylu nieszczęściach, odetchnąć może