Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

COMENÇAR

Busco una professió relacionada amb....

PREGUNTA 01

...l'àmbit de la salut.

...la salut i les relacions interpersonals.

...la salut, l'educació i la societat.

Em considero una persona...

PREGUNTA 02

...creativa, empàtica i sensible.

...observadora, flexible i amable.

...activa, resolutiva i comunicativa.

M'agrada treballar amb les persones perquè...

PREGUNTA 03

...vull ajudar-les.

...em sento molt còmode.

...m'agrada implicar-me.

Crec que les persones afectades per un problema de salut i/o diversitat funcional...

PREGUNTA 04

...també tenen potencial per tot allò que vulguin fer o ser.

...poden arribar a ser autònomes en les seves activitats de la vida diària.

...poden decidir quina és la vida que volen viure.

PREGUNTA 05

...nadons, infants o joves.

...gent gran.

...adults.

M'agradaria treballar amb ...

M'agradaria escollir una professió que atengués a persones que...

PREGUNTA 06

...tenen una diversitat funcional (física, sensorial...).

...tenen una malaltia mental.

...tenen qualsevol problema de salut que els dificulta viure de manera autònoma.

Els meus valors engloben...

PREGUNTA 07

...integritat i justícia.

...humanisme i col.lectivitat.

...diversitat i flexibilitat.

La meva manera de treballar es caracteritza per la ...

PREGUNTA 08

...iniciativa, cooperació i sensibilitat.

...innovació, preocupació pels altres i adaptabilitat.

...tolerància, solidaritat i sociabilitat.

El meu futur el vull viure treballant...

PREGUNTA 09

...en allò que és significatiu per a mi.

...en allò que em fa sentir bé i dona sentit a la meva vida.

...en allò que estimo i que és important per a mi.

Què creus que et pot aportar la teràpia ocupacional?

PREGUNTA 10

...satisfacció i gratificació per ajudar a que les persones facin el que desitgin i necessitin.

...sentit de justícia i solidaritat per promocionar igualtat d'oportunitats ocupacionals.

...saber estar, saber ser i saber ajudar.

ENHORABONA!

LES TEVES RESPOSTES INDIQUEN QUE SERÀS UN/A GRAN TERAPEUTA OCUPACIONAL

CONTINUA

Descobreix-ho amb nosaltres

Viu la teva vocació!