Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

TOP 7

useful idioms

START

be all ears

zamienić się w słuch

1

What's new? I'm all ears.

Co nowego? Zamieniam się w słuch.

a piece of cake

łatwizna, "bułka z masłem"

2

oF COURSE i CAN DO it! it's a piece of cake for me

Oczywiście, że potrafię to zrobić. To dla mnie łatwizna.

with flying colours

świetnie, śpiewająco, na piątkę (o zdanym egzaminie, teście)

3

He passed all his exams with flying colours.

On zdał wszystkie egzaminy śpiewająco.

cry over spilt milk

płakać nad rozlanym mlekiem

4

it's no use crying over spilt milk.

Nie ma sensu płakać nad rozlanym mlekiem.

cost an arm and a leg

kosztować majątek, być bardzo drogim

5

the dress costs an arm and a leg.

Ta sukienka kosztuje majątek.

feel / be under the weather

czuć się źle

6

patricia is under the weather. I think she has a flu.

Patrycja źle się czuje. Myślę, że ona ma grypę.

couch potato

telemaniak; osoba spędzająca większość czasu na kanapie, oglądając telewizję

7

He never does any sports. he's such a couch potato.

On nigdy nie uprawia żadnych sportów, jest takim telemaniakiem!

That's all!

Thanks!