Want to make creations as awesome as this one?

Przebudowa Królestwa Polskiego

More creations to inspire you

JUDO

Interactive Image

ALZOLA BASQUE WATER

Interactive Image

MACHU PICCHU

Interactive Image

KING KONG VFX

Interactive Image

THE NEXT STATION

Interactive Image

PYRAMIDS OF GUIZA

Interactive Image

Transcript

Przebudowa Królestwa Polskiego

Bochnia

Dziesiątki miast w Polsce zostały otoczone murami i basztami obronnymi, tak jak widoczny na zdjęciu Olkusz

Król rozbudował żupy solne w Bochni i Wieliczce, które dostarczały 1/3 dochodów państwa

Dla wzmocnienia bezpieczeństwa państwa wybudował, bądź rozbudował ponad 50 zamków obronnych

Za panowania tego króla spisano i nadano statuty praw dla Małopolski (w Wiślicy) oraz Wielkopolski (w Piotrkowie)

Kazimierz Wielki wspierał rozwój rzemiosła, rolnictwa i handlu. Wiele miast otrzymało od króla przywilej zwany prawem składu. Prawo to zobowiązywało każdego podróżującego kupca do zatrzymania się w mieście i wystawienia swoich towarów. W dalszą podróż mógł się udać z towarem, którego nie sprzedał.Korzystając z bezpiecznych szlaków handlowych, kupcy przywozili do Polski towary z Rusi, Węgier czy Śląska, a sprzedawali za granicę produkty z Polski.

Król był sędzią sprawiedliwym, który nie wahał się surowo karać rycerzy i możnowładców. Na jego opiekę mogli liczyć pokrzywdzeni chłopi, stąd niektórzy ironicznie nazywali Kazimierza "królem chłopów"Kazimierz wysłuchuje próśb chłopów

Z inicjatywy króla, w Krakowie w 1364 r., założono pierwszy w Polsce uniwersytet. Akademia Krakowska miała kształcić prawników, lekarzy i urzędników.