Want to make creations as awesome as this one?

Przebudowa Królestwa Polskiego

Transcript

Przebudowa Królestwa Polskiego

Bochnia

Z inicjatywy króla, w Krakowie w 1364 r., założono pierwszy w Polsce uniwersytet. Akademia Krakowska miała kształcić prawników, lekarzy i urzędników.

Dziesiątki miast w Polsce zostały otoczone murami i basztami obronnymi, tak jak widoczny na zdjęciu Olkusz

Król rozbudował żupy solne w Bochni i Wieliczce, które dostarczały 1/3 dochodów państwa

Dla wzmocnienia bezpieczeństwa państwa wybudował, bądź rozbudował ponad 50 zamków obronnych

Za panowania tego króla spisano i nadano statuty praw dla Małopolski (w Wiślicy) oraz Wielkopolski (w Piotrkowie)

Kazimierz Wielki wspierał rozwój rzemiosła, rolnictwa i handlu. Wiele miast otrzymało od króla przywilej zwany prawem składu. Prawo to zobowiązywało każdego podróżującego kupca do zatrzymania się w mieście i wystawienia swoich towarów. W dalszą podróż mógł się udać z towarem, którego nie sprzedał. Korzystając z bezpiecznych szlaków handlowych, kupcy przywozili do Polski towary z Rusi, Węgier czy Śląska, a sprzedawali za granicę produkty z Polski.

Król był sędzią sprawiedliwym, który nie wahał się surowo karać rycerzy i możnowładców. Na jego opiekę mogli liczyć pokrzywdzeni chłopi, stąd niektórzy ironicznie nazywali Kazimierza "królem chłopów" Kazimierz wysłuchuje próśb chłopów