Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Konstytucyjny escape room

Magda Rybicka
Estera Skrzypek
Oskar Hajder

START

Nauczyciel historii zabrał Was na wycieczkę do Zamku Królewskiego w Warszawie.

"O nie! kolejne nudne zwiedzanie!" - pomyślałeś.

Trochę musieliście czekać zanim udało Wam się wejść do środka. Nagle zorientowałeś się, że na schodach stoisz sam! Nikogo nie było a drzwi wejściowe były zamknięte....

Nie mając innego wyboru ruszyłeś schodami do góry....

"Gdzie ja już widziałem to miejsce?" - zacząłeś się zastawiać - "Wiem! To Sala Senatorska"

Pożałowałeś, że nie uważałeś na ostatniej lekcji historii.
Zacząłeś dokładnie przyglądać się fotelowi króla ...

Sala Senatorska należy do najwspanialszych sal Zamku. W niej uchwalono Konstytucję 3 maja 1791 roku. Po upadku powstania listopadowego dekorację sali zniszczono. Obecnie odbudowano ją na podstawie rysunków przedstawiających wygląd tego pomieszczenia sprzed okresu zniszczenia. Oryginalny jest fotel królewski oraz fragmenty dekoracji zaplecka i baldachimu tronowego. Dekorację tronu zrekonstruowano według projektu Andrzeja Grzybowskiego, a dekorację malarską sali wykonał Andrzej Bertrandt. Układ foteli i krzeseł dla senatorów i ministrów odtworzono ściśle według obowiązującego ceremoniału obrad sejmu polskiego.

"Hmm... Chyba warto przyjrzeć się tym krzesłom" - myślisz.

KTO

TO JEST?

WSKAŻ OSOBĘ NA ZDJĘCIU

START

Stanisław Małachowski - marszałek Konfederacji Koronnej, był jednym z głównych twórców Konstytucji 3 maja .

Kazimierz Nestor Sapiecha - marszałek Konfederacji Wielkiego Księstwa Litewskiego w czasie Sejmu Czteroletniego; był sygnatariuszem Konstytucji 3 maja .

Hugo Kołłątaj - polski polityk, mąż stanu, publicysta oświeceniowy, pisarz polityczny; jeden z twórców Konstytucji 3 maja.

Tak! To jest Stanisław Małachowski!

NASTĘPNE PYTANIE

DOBRZE !

SPRÓBUJ JESZCZE RAZ

ŹLE !

Kazimierz Nestor Sapiecha -
|marszałek Konfederacji Wielkiego Księstwa Litewskiego w czasie Sejmu Czteroletniego; był sygnatariuszem Konstytucji 3 maja.

Franciszek Antoni Kwilecki - brał udział w konfederacji barskiej; został aresztowany przez Rosjan i zwolniony na prośbę Stanisława Augusta Poniatowskiego. Podpisał Konstytucję 3 maja.

Hugo Kołłątaj - polski polityk, mąż stanu, publicysta oświeceniowy, pisarz polityczny; jeden z twórców Konstytucji 3 maja.

TAK! JEST TO KAZIMIERZ NESTOR SAPIECHA!

NASTĘPNE PYTANIE

DOBRZE !

SPRÓBUJ JESZCZE RAZ

ŹLE !

Hugo Kołłątaj - polski polityk, mąż stanu, publicysta oświeceniowy, pisarz polityczny; jeden z twórców Konstytucji 3 maja.

Józef Kazimierz Kossakowski - biskup inflancki. Był jednym z sygnatariuszy Konstytucji 3 maja. Dopuścił się zdrady i jako jeden z pierwszych trzynastu sygnatariuszy, podpisał w Petersburgu akt konfederacji targowickiej.

Stanisław Małachowski - marszałek Konfederacji Koronnej, był jednym z głównych twórców Konstytucji 3 maja .

TAK! JEST TO HUGO KOŁŁĄTAJ!

NASTĘPNE PYTANIE

DOBRZE!

SPRÓBUJ JESZCZE RAZ

ŹLE!

Hugo Kołłątaj - polski polityk, mąż stanu, publicysta oświeceniowy, pisarz polityczny; jeden z twórców Konstytucji 3 maja.

Józef Kazimierz Kossakowski - biskup inflancki. Był jednym z sygnatariuszy Konstytucji 3 maja. Dopuścił się zdrady i jako jeden z pierwszych trzynastu sygnatariuszy, podpisał w Petersburgu akt konfederacji targowickiej.

Kazimierz Nestor Sapiecha - marszałek Konfederacji Wielkiego Księstwa Litewskiego w czasie Sejmu Czteroletniego, był sygnatariuszem Konstytucji 3 maja.

JEST TO JÓZEF KAZIMIERZ KOSSAKOWSKI

NASTĘPNE PYTANIE

DOBRZE!

SPRÓBUJ JESZCZE RAZ

ŹLE !

Stanisław Małachowski - marszałek Konfederacji Koronnej, był jednym z głównych twórców Konstytucji 3 Maja.


Józef Kazimierz Kossakowski - biskup inflancki. Był jednym z sygnatariuszy Konstytucji 3 maja. Dopuścił się zdrady i jako jeden z pierwszych trzynastu sygnatariuszy, podpisał w Petersburgu akt konfederacji targowickiej.

Roman Ignacy Franciszek Potocki - polski polityk i działacz patriotyczny, publicysta, dramatopisarz, poeta, pedagog, historyk i tłumacz; jeden z twórców Konstytucji 3 maja.

TAK! JEST TO IGNACY POTOCKI!

WRÓĆ DO SALI SENATORSKIEJ

DOBRZE!

WIDZISZ NUMER: 9

CHYBA WARTO GO ZAPAMIĘTAĆ!

SPRÓBUJ JESZCZE RAZ

ŹLE!

Sala Tronowa...
"Jest piękna! Ciekawe po co tu tyle luster?" - myślisz - "Chyba przyjrzę się im i tej gablocie bliżej....

Ciekawostka!

Wszystkie orzełki znajdujące się przy tronie zostały zniszczone. Tylko jednego odnaleziono oryginalnego i na jego bazie zrekonstruowano resztę.


Warto przyjrzeć im się uważniej...

Policz orły przy królewskim tronie. Uwaga! Licz ostrożnie...

Wybierz cyfry w pierwszej kolumnie

Sala Tronowa

BŁĄD !

SPRÓBUJ JESZCZE RAZ8...

Wybierz cyfry w pierwszej kolumnie

BRAWO! PRZY TRONIE JEST 86 ORŁÓW!

ZNÓW WIDZISZ TAJEMNICZY NUMER

1

Wróć do Sali Tronowej

"Wow! Ile obrazów! Ten największy jest na pewno najważniejszy. Chyba warto go obejrzeć" - pomyślałeś.

Otwórz link i wykonaj ukryte w nim zadanie.

Kiedy skończysz "x" po prawej stronie zamknij KARTĘ z grą!

(UWAŻAJ ŻEBY NIE ZAMKNĄĆ SOBIE CAŁEGO ESCAPE ROOMU!)


https://learningapps.org/11502201?fbclid=IwAR1JrULoaHCgeTDpSIBou8FvUKImAWZTJPrnMmPbJ4KnJ27QtL_t3TFio5o

Obraz Stanisława Augusta Poniatowskiego został namalowany przez Marcello Bacciarellego.

STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI

PRAWDA

FAŁSZ


Wybierz odpowiedź i układaj puzzle

Dzieło spodobało się królowi, który był znawcą sztuki.

STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI

FAŁSZ


PRAWDA

Bacciarelli był francuskim malarzem.

STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI

FAŁSZ

PRAWDA


Mimo, że obraz podobał się Poniatowskiemu, nie darzył on Bacciarellego sympatią.

STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI

FAŁSZ

PRAWDA


Portrety były specjalnością malarza, który namalował też innych władców i plafon zdobiący sufit.

STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI

FAŁSZ


PRAWDA

Obraz wiszący w centralnym miejscu sali jest jednak bardzo mały.

STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI

PRAWDA


FAŁSZ

Obraz wieńczy złocona, drewniana rama z motywem liści laurowych, zwieńczona łukiem z insygniami królewskimi.

STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI

PRAWDA

FAŁSZ


Król Stanisław August Poniatowski przedstawiony jest w pozycji siedzącej na tronie.

STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI

FAŁSZ

PRAWDA


Korona i złote jabłko, leżące obok na stole, to atrybuty władzy królewskiej.

STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI

FAŁSZ


PRAWDA

W prawej ręce Poniatowski dzierży symbol władzy wojskowej - regiment.

STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI

PRAWDA

FAŁSZ


Poniatowski na piersi ma Order Virtuti Militari.

STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI

FAŁSZ

PRAWDA


Król korzystał z usług fryzjerów.

STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI

FAŁSZ


PRAWDA

Pozując do portretu król miał 32 lata.

STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI

PRAWDA

FAŁSZ


Na przeciwległej ścianie znajduje się lustro odbijające obraz.

STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI

FAŁSZ


PRAWDA

BRAWO!

STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI


WSKAZÓWKA:

Skoro jest tu tyle obrazów, przyjrzę się pozostałym...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

"A oto i ona! Konstytucja uchwalona 3 maja. Jaka szkoda, że nic o niej nie pamiętam..."
Ale co to! Pod gablotą leżą jakieś stare notatki....
No! To teraz mogę się jej przyjrzeć bliżej!

Wejdź w link, by rozwiązać zadanie. Kiedy już to zrobisz, zamknij stronę gry znakiem "x" z prawej strony KARTY (UWAŻAJ ŻEBY NIE ZAMKNĄĆ SOBIE ESCAPE ROOMU!)


https://wordwall.net/resource/1861448/konstytucja-3-maja

Konstytucja 3 maja – uchwalona została 3 maja 1791 roku. Jej autorami byli Król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj. Twórcy Konstytucji 3 maja określili ją jako „ostatnią wolę i testament gasnącej Ojczyzny”. Konstytucja wprowadzała trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Ograniczała immunitety prawne oraz przywileje szlachty zagrodowej, tak zwanej "gołoty". Konstytucja 3 maja znosiła liberum veto, konfederacje, sejm skonfederowany oraz ograniczała prawa sejmików ziemskich. Zniesiona zostaje też wolna elekcja, która w wieku XVIII w ogóle się nie sprawdziła Jej miejsce zajmuje władza dziedziczna, którą po śmierci Stanisława Augusta Poniatowskiego miał przejąć władca z dynastii Wettynów. Aby Konstytucja była zawsze aktualna, co 25 lat miał się zbierać Sejm Konstytucyjny, który miałby prawo zmieniać jej zapisy.

"Nigdy nie widziałem tego obrazu na żywo! Najważniejsza jest pewnie Konstytucja, o której tyle się przed chwilą dowiedziałem" - przychodzi Ci do głowy.

UWAŻNIE PRZYJRZYJ SIĘ OBRAZOWI !!!

* Click to enlarge


Konstytucja 3 Maja 1791 roku Jana Matejki na Zamku Królewskim w Warszawie

START

Odpowiedz na 5 pytań

Zamek Królewski w Warszawie

Jaki ważny budynek widać w tle ulicy?

Łazienki

królewskie

Zamek Królewski w Krakowie

Jest to Zamek Królewski w Warszawie

Następne pytanie

BRAWO!

Spróbuj jeszcze raz!

ŹLE!

Hugo Kołłątaj - myśliciel w czarnym stroju

Kto w ręku trzyma uchwaloną konstytucję?

Marszałek Sejmu Wielkiego Stanisław Małachowski niesiony na rękach

Król Stanisław August Poniatowski wchodzący do kolegiaty w płaszczu koronacyjnym

Jest to marszałek Sejmu Stanisław Małachowski

Następny pytanie

DOBRZE !

SPRÓBUJ JESZCZE RAZ

ŹLE !

Przeciwnik konsytucji Jan Suchorzewski leży na ziemi a z jego ręki wyrywa się dziecko

Jaka scena rozgrywa się przed pochodem?

Ludzie sypią kwiaty na ziemię

W tłoku przewrócił się jeździec na koniu

To przeciwnik uchwalenia konstytucji Jan Suchorzewski leży na ziemi

Następne pytanie

DOBRZE!

SPRÓBUJ JESZCZE RAZ

ŹLE !

5

Ile sztandarów widnieje na obrazie?

3

8

TRZEBA WYTĘŻYĆ WZROK ALE JEST ICH 8

Następny pytanie

DOBRZE!

SPRÓBUJ JESZCZE RAZ!

ŹLE !

To Stanisław Małachowski ubrany na biało, z niebieską szarfą; w ręce trzyma laskę marszałkowską i unosi dokument konstytucji

Jak wygląda postać trzymająca konstytucję?

To Stanisław Małachowski ubrany na czarno, z białym krzyżem; w ręce trzyma laskę marszałkowską i unosi dokument konstytucji

To Stanisław Małachowski ubrany na biało, z czerwoną szarfą; w ręce trzyma laskę marszałkowską i unosi dokument konstytucji

TO STANISŁAW MAŁACHOWSKI, UBRANY NA BIAŁO Z NIEBIESKĄ SZARFĄ; TRZYMA LASKĘ MARSZAŁKOWSKĄ I DOKUMENT KONSTYTUCJI

DOBRZE!

SPRÓBUJ JESZCZE RAZ!

ŹLE !

ZNÓW ODKRYWASZ TAJEMNICZY NUMER...


CIEKAWE DO CZEGO BĘDZIE POTRZEBNY


Wróć przed obraz

1

Ufff! W końcu widzisz wyjście!
Uszczęśliwiony biegniesz do drzwi!

Aby otworzyć drzwi wyjściowe wpisz kod utworzony z czterech zdobytych cyfr


DATA

Jeżeli znasz mniej jak 4 cyfry musisz wrócić do zamku!

BŁĘDNY KOD !!!

SPRÓBUJ JESZCZE RAZ

1

1 7

1 7 9

1 7 9 1

BRAWO! POPRAWNY KOD!
NACIŚNIJ KLAMKĘ!


Brawo! Udało Ci się opuścić zamek! Wychodzisz na Plac Zamkowy, gdzie czekają Twoi koledzy z klasy i krzyczą:
"WIWAT TRZECI MAJ! WIWAT KONSTYTUCJA!"

Zdajesz sobie sprawę, że to ważne hasła! Słyszałeś je przecież na lekcji!
Dlatego słowa usłyszane od kolegów wyślij za pomocą dziennika elektronicznego do swojego nauczyciela historii!
Niech wie, że bezpiecznie opuściłeś Zamek Królewski.

ZAGRAJ JESZCZE RAZ

Lista wykorzystachych stron:


-https://www.zamek-krolewski.pl/zwiedzanie/zamek-bez-barier/audiodeskrypcje-pokoj-marmurowy-i-sala-tronowa?fbclid=IwAR1YfOvX16aGqCOqB0lwFEQEScoSdAteHvFSUkVenZX7JeeArvmNmt2TcCQ


-https://www.zamek-krolewski.pl/zwiedzanie/wnetrza/sale-sejmowe?fbclid=IwAR1xrWb9jRnM0oqHGvx4dApiNXKx2nevijWHua-6sBqRvN5sVGAh_m-nCX8


- zdjęcia postaci i informacje: www.wikipedia.pl


- gry: www.learningapps.pl www.wordwall.net


- obraz Stanisława Augusta Poniatowskiego https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0d/Bacciarelli_Stanislaus_Augustus_in_coronation_robes.jpg


- obraz Konstytucja 3 maja: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/db/Constitution_of_May_3%2C_1791_by_Jan_Matejko.PNG/1200px-Constitution_of_May_3%2C_1791_by_Jan_Matejko.PNG


- zdjęcia sal: https://www.zamek-krolewski.pl/zwiedzanie/witamy


- https://cdn.pixabay.com/photo/2016/10/25/00/00/resulta-7-1767631_960_720.jpg


- https://lh3.googleusercontent.com/proxy/YwlPG050H35M8hqDkhIX9b4aezVxVwdtgy83Mi-qwcEIw96yYDWhZRq5KSJQpvbgz_pM-e0Xjkp3Ak8AYNoKBpWNBUMq0XtkPXEErgF5k5j9pgWGvya6GPgDDPlDFT-GeLdAi5-jiOQJyxW77ESZnuM


- zamek: https://ocdn.eu/images/pulscms/ZDU7MDA_/94be136f-2385-40db-b619-f5d430962099.jpeg

https://www.fotoomnia.pl/zdjecia/thu/009bf62d6cb2f0d31c5d2290b7244f7d.jpg