Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Família transport i manteniment de vehicles

dual

CFGS Automoció

Què estudiaràs?

Contingut curricular

Sortides professionals

Accés a altres estudis

Inserció laboral

Galeria

Informació general del cicle

Índex de continguts

Dual

Title 1

Competència

general

Competència professional

Requisits accés


Durada de 2000 hores

 • 1551 h en el centre educatiu
 • 449 h en el centre de treball (FCT).

L' horari és de tarda.

Franja horària: 15:00h -21:30h

Títol de batxillerat

o equivalent

Durada

Horari

Títol universitari o prova d'accés


Organitzar, programar i supervisar l’execució de les operacions de manteniment i la seva logística en el sector d’automoció, diagnosticant avaries i garantint el compliment de les especificacions establertes per la normativa i pel fabricant del vehicle.


Títol tècnic o tècnica especialista

 1. Obtenir un prediagnòstic dels vehicles per elaborar l’ordre de treball.
 2. Realitzar el diagnòstic d’avaries, taxacions i elaboració de pressupostos en l’àrea de carrosseria i electromecànica.
 3. Gestionar l’àrea de recanvis.
 4. Programar el manteniment de grans flotes de vehicles per obtenir-ne la màxima operativitat

Tècnic/a superior en Automoció

Title 1


Tot el que has de saber sobre motors i els seus components.

M1

Sistemes elèctrics, de seguretat i conforabilita, cada vegada més importants.

M2

Vols saber més sobre els sistemes de transmissió de força i trens de rodatge?

M3

M4

Descobreix el món de la carrosseria i les seves possibilitats. T'agrada el tuning?


El mòdul 5 és molt més que pintura, deixa lliure la teva creativitat.


M5

L'estructura és l'esquelet del vehicle. Aprèn tot el necessari per a ser un expert.

M6

M7

M8

M9

M10

M11

M12

Saber gestionar el taller és essencial, en aquest mòdul aprendràs com fer-ho.

El tracte amb els clients és fonamental. Aprèn a gestionar tot el que necessitin.

Tot el que has de saber sobre formació i orientació laboral

Un mòdul molt interessant és el d'empresa i iniciativa emprenedora

Formació pràctica en l'empresa del sector de l'automòbil.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam


Mòduls

Projecte on es duran a terme totes les competències professionals del cicle.


MP1 - “Sistemes elèctrics, de seguretat i confortabilitat” ens introduirem en els circuits elèctrics d'un vehicle, els seus sistemes elèctrics i electrònics així com en la diagnosi dels components per determinar el correcte funcionament dels elements.

MP2 - "Sistemes de transmissió de força i trens de rodatge", es realitzaran muntatges de circuits pneumàtics i hidràulics.

En aquest mòdul treballaràs com funciona el sistema de frenada i transmissió d'un vehicle així com a reparar els diferents sistemes.


MP3 - "Motors i els seus Sistemes Auxiliars" Desmuntarem motors de benzina i dièsel, verificarem tots els components i els tornarem a posar en marxa, comprovant que tot funcioni correctament.

MP4 - "Elements amovibles i fixes no estructurals", es treballarà les representacions gràfiques, mecanització de peces i la reparació de carrosseries.

MP5 - "Tractament i recobriment de superfícies" treballaràs tots els processos per arribar a pintar un cotxe, una moto o el teu casc i també aprendràs noves tècniques com la retulació de vehicles amb vinils.

MP6 - "Estructures del vehicle" Aprendrem com es fabrica un vehicle i diagnosticarem deformacions a la carrosseria i restaurament carrosseries deformades.

MP7 - "Gestió i logística del manteniment de vehicles” es determinen les necessitats d’espais i personals que necessita un taller i es planifiquen les operacions de manteniment de flotes de vehicles.

MP8 - “ Tècniques de comunicació i de relacions” es prepara a l’alumnat per utilitzar les tècniques de comunicació per atendre els clients d’una manera satisfactòria.

MP9 - "FOL" permet a l’alumnat entendre l’entorn laboral d'un taller, aprenen els drets i deures dels treballadors.

MP10 - "Empresa i iniciativa emprenedora" permet fomentar l'esperit emprenedor de l'alumnat i li dóna una visió com a futur empresari.

MP11 - "Projecte" Permet a l'alumnat planificar la implementació o execució d'un projecte, determinant el pla d'intervenció i la documentació associada així com el cost d'execució.

MP12 - "Formació en Centres de Treball" És la formació pràctica que rebràs a l'entorn laboral. Particiràs de forma activa en un taller, diagnosticant i repararan aquelles avaries encomanades.

Els objectius de l’FCT 1 són:

1. Desenvolupar, en un context laboral, els aprenentatges adquirits al centre educatiu. 2. Contrastar les capacitats i els interessos amb un entorn real de treball com a suport a l’orientació professional.

3. Integrar-se en les funcions i els processos de treball en el marc de les relacions socials i laborals que tenen lloc a les empreses.

4. Assolir nous coneixements i capacitats dels ensenyaments que s’estan cursant. ç

5. Adquirir coneixements i habilitats que facilitin la inserció laboral.

Title 1

Accés a altres estudis

El títol de tècnic o tècnica superior en automoció permet:


 • Accés directe per cursar qualsevol altre cicle formatiu de grau superior.
 • Accés a qualsevol estudi universitari oficial de grau; es poden obtenir convalidacions de crèdits universitaris ECTS. Per a més informació, consulteu el Canal Universitats.

Inserció laboral

Les principals ocupacions i llocs de treball del tècnic/a d'automoció són:

a) Cap de l’àrea d’electromecànica.
b) Recepcionista de vehicles.
c) Cap de taller de vehicles de motor.
d) Personal encarregat d’ITV.
e) Personal perit taxador de vehicles.
f) Cap de servei.
g) Personal encarregat d’àrea de recanvis.
h) Personal encarregat d’àrea comercial d’equips relacionats amb els vehicles.
i) Cap de l’àrea de carrosseria: xapa i pintura.

Sortides professionals

(dades anateriors al març 2020)

La teva feina actual està relacionada amb els estudis de CF que vas realitzar?

% de 'SI' :

50.0%

% de 'NO' :

50.0%

Què estàs estudiant actualment?

% de 'Altres' :

50%

% de 'Master Universitari o Equivalents' :

50%

Title 1

+INFO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore

+INFOCONTRACTE


BECA


Qualsevol contracte, tot i que el més comú és el contracte de formació i aprenentatge (fins a 25 anys d’edat).


Alumnat matriculat al cicle. No hi ha edat màxima.

Durada: MÍNIM 1 any, prorrogable fins a 3 anys.


Durada: 2-12 mesos.

Horari: màxim 40h/setmana, entre classes a l’institut i treball a l’empresa.


Màxim 26h/setmana al centre de treball quan l’alumnat va a classe.


40h setmanals al centre de treball quan l’alumnat no té classe (Nadal, Setmana Santa, juliol i agost).


Horari: màxim 40h/setmana, entre classes a l’institut i treball a l’empresa.


Màxim 26h/setmana al centre de treball quan l’alumnat va a classe.

Sou: Si el conveni no estableix altres imports, la retribució mínima és el Salari Mínim Interprofessional (SMI) i l’aprenent rebrà la part proporcional segons el treball efectiu fet (hores treballades).


14 pagues


Sou: Igual o superior al 50% del Salari Mínim Interprofessional (SMI) per una jornada de 40h. S’abonarà la part proporcional, en funció de les hores treballades.12 pagues (no hi ha pagues extra)


Cotització a la SS


Cotització a la SS. No dret a atur.
Què és ?

Quins avantatges ofereix?


Com es fa?

L’FP dual és la modalitat en la qual esdevindràs aprenent, i combinaràs l’aprenentatge al centre educatiu i el treball al taller.

L’estada al taller és remunerada, i es pot realitzar amb un contracte laboral o una beca, al llarg de segon curs.
Realitzaràs 948 hores al taller


 • Milloraràs el teu currículum professional.
 • Desenvoluparàs les competències professionals en un entorn laboral real.
 • T’incorporaràs al món laboral com a aprenent qualificat.
 • L'estada a l'empresa és remunerada


 • Primer curs al centre educatiu.
 • Segon curs combinació classes al centre educatiu i assistència al taller

L'estada remunerada a l'empresa es pot realitzar en dues modalitats:

 • Beca
 • Contracte

Quina relació tindràs amb el taller?

Title 1

Title 1

Title 1

photografía: Thought Catalog

T'esperem!