Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Famila Imatge personal

CFGM Perruqueria i cosmètica capil·lar

dual

Què estudiaràs?

Contingut curricular

Sortides professionals

Accés a altres estudis

Inserció laboral

Galeria

Informació general del cicle

Índex de continguts

Dual

Title 1

Competència

general

Competència professional

Requisits accés


Durada: 2000 hores (dos cursos)

 • 1617 h al centre educatiu
 • 383 h al centre de pràctiques


Horari de tarda
Marc horari: 15:00- 21:30h


Títol de graduat ESO

o equivalent

Títol tècnic / tècnic especialista

Durada


Horari

Prova d'accés a grau mig

Dur a terme la cura i l'embelliment del cabell, l'estètica de mans i peus i l'estilisme masculí, així com a comercialitzar serveis i venda de cosmètics, complint els protocols de qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

 1. Comprovar l'estat del cabell i del cuir cabellut,
 2. Fer canvis de forma permanent.
 3. Tenyir i descolorir la tija capil·lar.
 4. Canviar la longitud del cabell.
 5. Crear pentinats i recollits, amb o sense pròtesis piloses,
 6. Aplicar tècniques de manicura i pedicura
 7. Aplicar tècniques de barberia i perruqueria masculina,

Tècnic/a en Perruqueria i cosmètica capil·lar

Tècnic/a en Perruqueria i cosmètica capil·lar

Title 1


Cosmètica per a perruqueria.

M1

Pentinats i recollits.

M2

Coloració capil·lar.

M3

M4

Tècniques de tallada del cabell .

Canvis de forma permanent del cabell .

M5

Perruqueria i estilisme masculí.

M6

M7

M8

M9

M10

M11

M12

Anàlisi capil·lar.

Estètica de mans i peus.

Imatge corporal i hàbits saludables.

Màrqueting i venda en imatge personal

Formació i orientació laboral

Empresa i iniciativa emprenedora

Mòduls

M13

Anglés

M14

M15

Síntesi

Formació en centres de treball.

Aprenem a modificar la forma del cabell temporalment, pentinar-lo i/o recollir-lo.

Aprenem a realitzar canvis de color totals o parcials al cabell.

Aprenem a analitzar i identificar cosmètics i els riscos ambientals i laborals associats a l'activitat professional, relacionant-los amb les causes que els produeixen, a fi de fonamentar les mesures preventives que s'adoptaran, i aplicar els protocols corresponents per evitar danys en un mateix, en les altres persones, en l'entorn i en el medi ambient.

Aprenem a canviar la longitud del cabell, seleccionant eines, accessoris i estris segons les diferents tècniques i estils de tallada.

Aprenem a fer canvis de forma permanent en el cabell, seguint les especificacions establertes.

Aprenem a aplicar tècniques de barberia i perruqueria masculina, identificant les demandes i les necessitats del client.

Aprenem a identificar les característiques i les necessitats del pèl i del cuir cabellut, utilitzant mitjans i tècniques d'observació per comprovar-ne l'estat, triar els cosmètics adequats, d'acord amb les necessitats de la pell, per informar sobre les cures i els cosmètics

Aprenem a atendre els clients del servei estètic de mans i peus en condicions de seguretat, higiene i salut. Aplicar tècniques estètiques per cuidar i embellir les ungles. Realitzar tractaments estètics de mans i peus.


Aprenem a preparar i posar a punt el lloc de treball i les instal·lacions, mantenint-los en condicions òptimes per utilitzar-les. Informar el client sobre les cures, els cosmètics i els hàbits saludables, per assegurar el resultat final dels processos tècnics de perruqueria. Aplicar els protocols i les mesures preventives de riscos laborals i protecció ambiental durant el procés productiu, per evitar danys a les persones i a l'entorn laboral i ambiental.

Aprenem a atendre el client en totes les fases del procés, aplica procediments establerts.

Promocionar i vendre productes i serveis en l'àmbit d'una empresa d'imatge personal. Resoldre, de forma responsable, les incidències relatives a la seva activitat, identifica les causes que les provoquen, dins de l'àmbit de la seva competència i autonomia. Comunicar-se eficaçment, respectant l'autonomia i la competència de les diferents persones que intervenen en l'àmbit del seu treball.

Aprenem a aplicar els protocols i les mesures preventives de riscos laborals i protecció ambiental durant el procés productiu, per evitar danys a les persones i a l'entorn laboral i ambiental. Adaptar-se a les noves situacions laborals originades per canvis tecnològics i organitzatius en els processos productius, actualitzant-ne els coneixements, utilitzant els recursos existents per a l'aprenentatge al llarg de la vida i les tecnologies de la informació i de la comunicació.

Aprenem a dur a terme la gestió bàsica per a la creació i el funcionament d'una petita empresa i tenir iniciativa en la seva activitat professional. Aplicar procediments de qualitat, d'accessibilitat universal i de disseny per a tothom en les activitats professionals incloses en els processos de producció o de prestació de serveis.


En aquest mòdul s'hi treballa en anglès la terminologia pròpia del tècnic. S'hi reforça la comunicació en anglès amb el client.

En aquest mòdul l'alumne interrelaciona el que ha après a tots el mòduls treballats al cicle. Es treballaran diferents projectes on es plantejaran reptes o situacions relacionades amb el món laboral.


Portem a la pràctica tots els coneixements adquirits en un entorn laboral.

Alguna de les empreses que col·laboren amb nosaltres són:

 • K-Lorey
 • Blue 01
 • Victoria Blue
 • Blue style
 • La Pelu de Gràcia


Title 1

 • Perruquer/a.
 • Barber/a.
 • Tècnic en coloració capil·lar, tallada de cabell, postisseria, canvi de forma de cabell, manicura, pedicura.
 • Agent comercial d’empreses del sector.
 • Recepcionista de perruqueria
 • Demostrador/a d’equips cosmètics i de tècniques de perruqueria.

La finalització d’aquests estudis els permet accedir a:

 • Batxillerat
 • Cicles de grau superior

Inserció laboral

Sortides professionals

Accés a altres estudis

(dades anteriors al març 2020)

Els estudis de CF que vas realitzar t'han facilitat l'obtenció d'aquesta feina?

% de 'SI' :

50.0%

% de 'NO' :

50.0%

Què estàs estudiant actualment?

% de 'Un estudi de estudis de GM' :

100.0%

Title 1

+INFO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore

+INFO


CONTRACTE


BECA


Qualsevol contracte, tot i que el més comú és el contracte de formació i aprenentatge (fins a 25 anys d’edat).

Alumnat matriculat al cicle. No hi ha edat màxima.


Durada: MÍNIM 1 any, prorrogable fins a 3 anys.


Durada: 2-12 mesos.


Horari: màxim 40h/setmana, entre classes a l’institut i treball a l’empresa.


Màxim 26h/setmana al centre de treball quan l’alumnat va a classe.


40h setmanals al centre de treball quan l’alumnat no té classe (Nadal, Setmana Santa, juliol i agost).


Horari: màxim 40h/setmana, entre classes a l’institut i treball a l’empresa.


Màxim 26h/setmana al centre de treball quan l’alumnat va a classe.

Sou: Si el conveni no estableix altres imports, la retribució mínima és el Salari Mínim Interprofessional (SMI) i l’aprenent rebrà la part proporcional segons el treball efectiu fet (hores treballades).


14 pagues

Sou: Igual o superior al 50% del Salari Mínim Interprofessional (SMI) per una jornada de 40h. S’abonarà la part proporcional, en funció de les hores treballades.


12 pagues (no hi ha pagues extra)

Cotització a la SS

Cotització a la SS. No dret a atur.

L’FP dual és la modalitat en la qual esdevindràs aprenent, i combinaràs l’aprenentatge al centre educatiu i el treball a la perruqueria

L’estada a la perruqueria és remunerada, i es pot realitzar amb un contracte laboral o una beca, al llarg de segon curs.
Realitzaràs 1010 hores a la perruqueria.

Què és ?

 • Milloraràs el teu currículum professional.
 • Desenvoluparàs les competències professionals en un entorn laboral real.
 • T’incorporaràs al món laboral com a aprenent qualificat.
 • L'estada a l'empresa és remunerada.

Quins avantatges ofereix?


 • Primer curs al centre educatiu.
 • Segon curs combinació classes al centre educatiu i assistència a la perruqueria.

Com es fa?

L'estada remunerada a l'empresa es pot realitzar en dues modalitats

 • Beca
 • Contracte

Quina relació tindràs amb LA PERRUQUERIA?

Title 1

Title 1

Title 1

photografía: Thought Catalog

T'hi esperem!