Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

CFGM Cures d'auxiliars d'infermeria

Família sanitat

Què estudiaràs?

Contingut curricular

Sortides professionals

Accés a altres estudis

Inserció laboral

Galeria

Informació general del cicle

Índex de continguts

Title 1

 1. Preparar els materials i col·laborar en l’aplicació de cures auxiliars d’infermeria al pacient/client.
 2. Tenir cura de les condicions sanitàries de l’entorn del pacient i del material / instrumental sanitari utilitzat en les diferents consultes/ unitats /serveis.
 3. Col·laborar en el recolzament psicològic i l’educació sanitària.
 4. Realitzar tasques d’instrumentació en equips de salut bucodental.

Competència

general


Proporcionar cures auxiliars al pacient/client i actuar sobre les condicions sanitàries del seu entorn sota la dependència del diplomat/graduat d'infermeria o si escau, i també, com a membre d'un equip de salut.

Competència professional

Requisits accés


Títol de Graduat en ESO o equivalent

(o homologació)

Titol de tècnic o tècnic auxiliar

Durada

Horari

Prova accés a grau mitjà

Durada: 1400h (1 any).

990 h centre educatiu(crèdits 1-12 i 13)
410 h Formació en centres de treball (crèdit 12)

S’ofereixen grups en horari:

 • Grup matí: 8.00-14.30h
 • Grup tarda: 15:00-21.30h

Tècnic/a en Cures auxiliars d’infermeria


Tenen accés directe als cicles de grau mitjà les persones que compleixen algun dels requisits següents:


 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM),
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys,
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi han de tenir, com a mínim, 17 anys l'any en què es fa la prova.

Title 1


Benestar del pacient: necessitats d’higiene, repòs i moviment (66h; 2h/set)

C1

Operacions administratives i documentació sanitària (66h; 2h/set)

C2

L’ésser humà davant la malaltia (66h; 2h/set)

C3

C4

Cures bàsiques d’infermeria aplicades a les necessitats de l’ésser humà (240h; 8h/set)

Primers auxilis (33h; 2h/set Gener-Maig)

C5

Higiene del medi hospitalari i neteja de material (99h; 3h/set)

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

Recolzament psicològic al pacient/client (66h; 2h/set)

Educació per a la salut (33h; 2h/set Setembre-Gener)

Tècniques d’ajuda odontològica/estomatològica (99h; 3h/set)

Relacions en l’equip de treball (66h; 2h/set)

Formació i orientació laboral (66h; 2h/set)

Formació en centres de treball (410h)

Crèdits

C13

Crèdit de síntesi (66h; 2 setmanes final curs)

Adquirirem una visió global del sistema sanitari, l’atenció primària i especialitzada i coneixerem des d’una perspectiva integral el procés d’atenció d’infermeria i tots els documents que la configuren.

En aquest crèdit entendrem l’estructura biològica de l'ésser humà i la part de la medicina que estudia les seves malalties: la Patologia. També aprendrem en què consisteix l’exploració mèdica que porta al diagnòstic a partir dels signes i símptomes així com, el tractament de les malalties a partir de la terapèutica farmacològica i la teràpia hidrotermal.

aprendrem a fer la higiene dels pacients i a prevenir i/o col·laborar en el cures de les lesions derivades de la immobilitat. A més, aprendrem a mobilitzar i traslladar al pacient utilitzant les eines adequades a cada cas (grua, cadira de rodes, etc.).

Així, veurem com cal respondre com a TCAI a les necessitats d'higiene, repòs i moviment del pacient.

En aquest crèdit aprendrrem les tècniques bàsiques d’infermeria que es realitzen als pacients/clients capacitant-te per col·laborar amb l’equip d’infermeria en el pla de cures específic per cada pacient/client.

En aquest crèdit aprendrrem a realitzar els primers auxilis davant de diferents situacions. Gràcies a un aprenentatge, bàsicament pràctic, podràs actuar davant d’emergències tant a nivell personal com professional

En aquest crèdit aprendrem com mantenir la higiene del medi hospitalari (arranjaments, preparació de llits, neteja, gestió de residus…) i els diferents procediments d’aïllament per evitar el contagi de malalties en el medi hospitalari. També aprendrem els diferents instrumentals sanitaris i materials d’exploració, així com els procediments de neteja, desinfecció i esterilització pel seu manteniment.

Així, aprofundirem en les cures del pacient hospitalitzat, la prevenció de les malalties transmissibles, els tipus i tècniques d'aïllament i la presa de mostres biològiques.

Millorarem alhora de detectar les necessitats psicològiques bàsiques, conductes anòmales a partir de l’observació i la comunicació amb pacients i acompanyants. Aprendrem a relacionar-te amb el pacient tenint en compte les característiques de l’etapa evolutiva de la malaltia en que es troba.

Amb aquest crèdit aprendrem els diferents factors que afecten el procés de salut-malaltia, quines són les necessitats del pacient i com proporcionar o seleccionar informació adequada, tant a la seva situació com al foment d’hàbits de vida saludable.

En aquest crèdit et proporcionarem els coneixements pel desenvolupament de les tasques de l’auxiliar d’odontologia a la clínica dental. Així, aprendrem a reconèixer i preparar l’instrumental i materials específics per cada tècnica a més de col·laborar en les mateixes. A més, et capacitarà per poder registrar i comprendre els odontogrames i periodontogrames en la fitxa del pacient/client.

Aquest crèdit et facilita, els coneixements necessaris per a treballar, participar i coordinar grups de treball en la seva futura professió com a tècnic/a en cures auxiliars d’infermeria

El crèdit de FOL et permet adquirir les competències necessàries per poder entendre l’entorn laboral en el que desenvoluparà la seva professió com a tècnic/a en cures auxiliars d’infermeria

Dur a terme d’una manera eficient tots els continguts i procediments apresos en els diferents crèdits del cicle de TCAI en el sector sanitari real i possible inserció en el món laboral.


Treballarem en grup un cas clínic amb diferents preguntes de tots els Crèdits. Resolució i argumentació de les diferents preguntes, entrega física del treball i exposició i defensa del treball amb l’ajuda d’una presentació en format PowerPoint.

Title 1

Atenció primària i comunitària: atenció domiciliaria, promoció de la salut, salut bucodental, consultes i centres geriàtrics.
Atenció especialitzada: consultes, hospitalització, urgències, sales de parts, pediatria, unitats de cures especials, quiròfans, centrals d'esterilització, salut mental i geriatria...

Altres: centres sanitaris, departaments d'afers socials de ministeris, comunitats autònomes, ajuntaments i centres de balneoteràpia.


El títol permet accedir a:
Batxillerat
Cicle de grau superior de formació professional

Inserció laboral

Sortides professionals

Accés a altres estudis

(dades anteriors al març 2020)

Tenies aquesta feina quan vas iniciar els estudis de CF?

% de 'SI' :

27.27%

% de 'NO' :

72.72%

Què estàs estudiant actualment?

% de 'Un estudi de estudis de GS' :

91.66%

% de 'Batxillerat' :

8.33%

Title 1

Title 1

Title 1

Title 1

photografía: Thought Catalog

T'hi esperem!