Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Famila sanitat

CFGS Documentaciói administració sanitàries

Índex de continguts

Informació general del cicle

Galeria

Inserció laboral

Accés a altres estudis

Sortides professionals

Què estudiaràs?Contingut curricular

Tècnic/a superior en Documentació i administració sanitàries

Títol universitari o prova d’accés als cicles formatius de grau superior o prova d'accés a la universitat per majors de 25

Horari

Durada

Títol de tècnic o tècnic especialista

Títol de batxillerat (o equivalent)

Horari de matíMarc horari: 8:00 - 14:30.En el període que realitzis les FCT només assistiràs a classe dimarts i dijous de 8-14:30

Durada: 2000 hores ( en dos cursos)

 • 1550 hores en el centre docent
 • 450 hores en el centre de treball ( pràctiques d'empresa)

Requisits accés

Competència professional

Definir i organitzar processos de tractament de la informació i de la documentació clínica.Codificar la informació i garantir el compliment de les normes de l'administració sanitària i dels sistemes de classificació i codificació internacionals.

Competènciageneral

 1. Organitzar/gestionar els arxius.
 2. Definir o avaluar el procés de tractament de la informació.
 3. Identificar i codificar dades de la documentació sanitària.
 4. Validar i explotar les dades del conjunt mínim bàsic de dades (CMBD)

Title 1

M15

Formació en centres de treball

Projecte

M14

M7

M6

M5

M4

M3

M2

M1

Anglès técnic

M13

Mòduls

Empresa i iniciativa emprenedora

Formació i orientació laboral

Gestió administrativa sanitària

Validació i explotació de dades

Atenció psicosocial al pacient/usuari

Codificació sanitària

M12

M11

M10

M9

M8

Ofimàtica i procés de la informació

Sistemes d’informació i classificació Sanitaris

Arxiu i documentació sanitaris

Terminologia clínica i patologia

Gestió de pacients

Extracció de diagnòstics i Procediments

Title 1

Sortides professionals

3.- Serveis de salut pública:

 • Equips d'avaluació i control de qualitat dels serveis sanitaris i
 • Serveis d’epidemiologia d’institucions públiques

 • Altres CCFF de la branca de sanitat
 • Accés a qualsevol estudi universitari oficial de grau; es poden obtenir convalidacions de crèdits universitaris ECTS. Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

Accés a altres estudis

1.- Atenció primària i comunitària:

 • Admissió i atenció a l’usuari
 • Documentació
 • Arxiu
2.- Hospitals
 • Serveis d’admissió d’urgències, consultes externes i hospitalització
 • Servei de Documentació i arxiu
 • Servei d’atenció a l’usuari

Title 1

Title 1

Title 1

T'hi esperem!

photografía: Thought Catalog

Title 1