Want to make creations as awesome as this one?

3. разред, обрада

More creations to inspire you

DRACULA ESL

Challenge

MODALS 1 BACH MARIO GAME

Challenge

ORDER OF OPERATIONS WITH SOLUTIONS

Challenge

FRACTIONS REVIEW MAZE

Challenge

ORDER OF OPERATIONS WITHOUT SOLUTIONS

Challenge

NEW ZEALAND

Challenge

RECYCLING SORTING GAME

Challenge

Transcript

Повратне и неповратне промене материјала,by Uciteljica Marija Simeunovic,Свакодневним коришћењем материјала, на њима вршимо неке промене (притискање, растезање, савијање, резање, брисање, цеђење, мешање итд.).,Вода испарава када је загревамо.Она се може вратити у течно стање, као и у лед (хлађењем). Такође се и чоколада хлађењем враћа у чврсто стање.Гумицу за тегле растегнемо, променимо јој облик и постане дужа. Када је пустимо, она ће се вратити у претходни облик, јер је еластична, као и сунђер.,л,,НЕПОВРАТНЕ ПРОМЕНЕ ,Лењир можемо савијати донекле, а после већег притиска он ће пући. Не може се више вратити у првобитан облик.Када поцепамо џемпер ,он више не може бити цео.То је случај и са папиром.Ако делујемо топотом на неке материјале, (дрво, папир, тканина...) они ће изгорети (процес сагоревања).Ако ексер дуго стоји у води , он ће зарђати- то је такође неповратна промена.,У Радној свесци уради 56. и 57. страницу.