Want to make creations as awesome as this one?

Explicació dels principals ecosistemes i les causes que els deterioren

Transcript

ELS ECOSISTEMES

Els ecosistemes presentació

DEFINICIÓ

ECOSISTEMA

ECOSISTEMA

Un ecosistema és un sistema natural que està format per un conjunt d'organismes vius (biocenosi) i el medi físic on es relacionen (biòtop), les relacions que estableixen entre si, així com les característiques físiques d'un lloc on viuen i les relacions entre el medi i els organismes.

TIPUS DE ECOSISTEMES


DESERT

Es un paisatge que es caracteritza per l'alta oscil·lació tèrmica entre el dia i la nit (hi arriba a haver variacions de fins a 50 °C), la gran incidència de raigs solars, l'absència de vegetació i la falta de precipitacions.

ECOSISTEMA AQUÀTIC

Un ecosistema aquàtic és un ecosistema dins o al voltant d'una massa d'aigua.

TUNDRA

La tundra és un bioma terrestre caracteritzat per les baixes temperatures que només permeten el creixement d'una vegetació herbàcia o arbustiva.

sabana

La sabana és un bioma terrestre. És un terme d'origen centreamericà referit, en principi, a una extensió de gramínies mancada d'arbres.

Selva pluvial

Es caracteritza per precipitacions abundants durant tot l'any, i un clima amb altes temperatures. Aquests tipus de boscos es caracteritzen per arbres alts i densos, amb una gran diversitat d'espècies.

Prat

Un prat és una formació vegetal formada només per plantes herbàcies, o sigui, una comunitat vegetal formada només per herba

DESERT


+info

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

FAUNA

+info

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Anec


+info

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.


Lleó

+info

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.


Dromerari

+info

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.


Ren

CONSERVACIÓ DELS ECOSISTEMES

CONTAMINACIÓ

La contaminació és l´acumulació en l´aigua, l´aire i el sòl de substàncies que perjudiquen els éssers vius, Per eixemple els fums dels cotxes i fàbriques, els fems i els residus de les fàbriques.


desforestació

La desforestació es produeix per la tala excesiva d´arbres i pels incendis forestals.
La desforestació es quan desapareix el bosc, desapareixen els animals i el terreny s´erosiona a causa del vent i la pluja.

sobreexplotació


La sobreexplotació es produeix quan d´un ecosistema recollin més animals o plantes de les quals es podem produir. D´aquesta manera es pot provocar la seua extinció.

la contaminació

Escolta el video i explica en el teu quadern el que tu creus que podies fer per millorar este problema de la contaminació.

LA DESFORESTACIÓ

Escolta el video i després escriu en el teu quader tres raons per les quals creus que els arbres són tant importants.

La sobrexplotació

Quins són els tres problemes que deterioren elsecosistemes.
Dona un eixemple de la sobreexplotació.

GRÀCIES!