Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Katecheza 48Dary, owoce i charyzmaty Ducha Świętego.

Dary, owoce i charyzmaty Ducha Św.

Zaczynamy modlitwą.

Od dnia pięćdziesiątnicy Duch Św. działa w Kościele. Przyjmując chrzest św. staliśmy się jego świątynia, tzn, że On Duch Św. w nas przebywa. Nasze życie religijne jest podtrzymywane przez Jego łaskę, w sakramencie chrztu zaszczepione w nas zostały dary Ducha. Mamy nimi żyć i rozwijać je. W sakramencie bierzmowania, kiedy z wiarą go przyjmujemy, otrzymujemy pełnię darów Ducha Św. Uzdalniją nas do rozwoju, do poznawania i wypełniaiania woli Boga.

Dary i owoce Ducha Św.

Kliknij obrazek :)

Jak drzewo poznaje się po owocach, tak działanie w nas Ducha Św. poznajemy po owocach naszych czynów.

Duch Św. udziela nam darów byśmy mogli działać dla dobra innych. Te dary nazywamy charyzmatami.

Wykonaj ćwiczenia 1, 2 i 3 w zeszycie ćwiczeń ze str. 100-101.

Z Panem Bogiem.