Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Elżbieta Dąbrowska

OPRACOWANIE:

RZEPKA

PROJEKT:E.Dąbrowska

PROJEKT:E.Dąbrowska

PROJEKT:E.Dąbrowska

PROJEKT:E.Dąbrowska

PROJEKT:E.Dąbrowska

PROJEKT:E.Dąbrowska

PROJEKT:E.Dąbrowska

PROJEKT:E.Dąbrowska

PROJEKT:E.Dąbrowska

PROJEKT:E.Dąbrowska

PROJEKT:E.Dąbrowska

PROJEKT:E.Dąbrowska

PROJEKT:E.Dąbrowska

PROJEKT:E.Dąbrowska

Julian Tuwim - „Rzepka”Zasadził dziadek rzepkę w ogrodzie,Chodził te rzepkę oglądać co dzień.Wyrosła rzepka jędrna i krzepka,Schrupać by rzepkę z kawałkiem chlebka!Więc ciągnie rzepkę dziadek nieboże,Ciągnie i ciągnie, wyciągnąć nie może!Zawołał dziadek na pomoc babcie:"Ja złapie rzepkę, ty za mnie złap się!"I biedny dziadek z babcia niebogąCiągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą!Babcia za dziadka,Dziadek za rzepkę,Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę!

PROJEKT:E.Dąbrowska

Julian Tuwim - „Rzepka”Zasadził dziadek rzepkę w ogrodzie,Chodził te rzepkę oglądać co dzień.Wyrosła rzepka jędrna i krzepka,Schrupać by rzepkę z kawałkiem chlebka!Więc ciągnie rzepkę dziadek nieboże,Ciągnie i ciągnie, wyciągnąć nie może!Zawołał dziadek na pomoc babcie:"Ja złapie rzepkę, ty za mnie złap się!"I biedny dziadek z babcia niebogąCiągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą!Babcia za dziadka,Dziadek za rzepkę,Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę!

PROJEKT:E.Dąbrowska

Dzisiaj zajmiemy się dwuznakiem i głoską "rz"Rz jak rzepka.Rz jest spółgłoską, więc kolorujemy ją na kolorniebieski.

https://www.youtube.com/watch?v=yhE_cZfUUI0

Weźmy teraz 3 WYRAZY z głoską "rz".Ja wybrałam takie:RZEP, RZEPKA, RZODKIEWKAPodziel na sylaby. Wyklaszcz.RZEPRZEP - KARZOD - KIEW - KAPodziel na głoski. Możesz pomagać sobie paluszkami.A TO MOJA PODPOWIEDŹ:RZ E PRZ E P ARZ O D K I E W K A

PROJEKT:E.Dąbrowska

TALERZ

RZEPAK

RZEKA

BURZA

DRZEWO

NIETOPERZ

WARZYWA

+info

PROJEKT:E.Dąbrowska

https://youtu.be/DwwpCoM0sHg

CHWILA PRZERWY!KLIKNIJ NA BOCIANA, POSŁUCHAJ I ZAŚPIEWAJ

+info

PROJEKT:E.Dąbrowska

https://www.youtube.com/watch?v=ZjD39LdZjlU

PRZEPISZ!

KLIKNIJ NA GĄSKĘ I KURKĘ.ONE MAJĄ DLA CIEBIE ZADANIA

+info

PROJEKT:E.Dąbrowska

OTWÓRZ i ZRÓB ćwiczenia matematyczne na stronie 42.Jeżeli nie masz, zrób zadanie 2 do zeszytu!SPRÓBUJ SAMODZIELNIE ! WEJDŹ w napis:ćwiczenia matematycznePODPOWIEDŹ UKRYTA JEST POD ŻABKĄ KLIKNIJ NA NIĄ I ZOBACZYSZ

PODPOWIEDŹ

CZAS NA MATEMATYKĘZNAJDŹ NA OBRAZKU KAWKĘ.KLIKNIJ W NIĄ!

PROJEKT:E.Dąbrowska

DO ZOBACZENIA!