Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Święto Pracy to międzynarodowe święto klasy robotniczej, które obchodzone jest rokrocznie 1 maja, począwszy od 1890 roku. W Polsce Święto Pracy jest świętem państwowym od 1950. Wprowadzone zostało przez II Międzynarodówkę w celu upamiętnienia wydarzeń z pierwszych dni maja 1886 roku w Chicago.

1 maja 2004r. Polska wraz z Czechami, Słowacją, Słowenią, Litwą, Łotwą, Estonią, Cyprem , Maltą i Węgrami przystąpiłado Unii Europejskiej.

Rozwiąż QUIZ

Więcej

Pochód pierwszomajowy

W 1886 roku właściciel firmy McCormick Harvester postanowił zmodernizować swój zakład. W tym celu zwolnił wszystkich pracowników, a na ich miejsce zatrudnił nowe osoby. Od 1 maja przez kilka kolejnych dni trwały protesty byłych pracowników. W chwili przemówienia jednego z uczestników strajku policja zaatakowała protestujących, mimo że byli oni nastawieni pokojowo. To właśnie wtedy doszło do masakry, która przeszła do historii jako Haymarket Riot 1886. Demonstracja została nazwana "Kampanią na rzecz 8-godzinnego dnia pracy". Kilka lat po tych wydarzeniach ustalono, że 1 maja będzie dniem upamiętniającym strajk, który miał miejsce w Chicago. Więcej: https://www.radiozet.pl/Co-gdzie-kiedy-jak/Swieto-Pracy-2020-1-maja-co-to-za-swieto-i-jak-je-obchodzimy-w-Polsce

2 maja jest świętem wyjątkowym i powszechnym. Od 2004 roku obchodzimy ten dzień jako Dzień Flagi. Właśnie tego dnia 1945 roku, polscy żołnierze zawiesili biało-czerwony sztandar na kolumnie Siegessäule w Berlinie, podczas gdy zdobywali właśnie to miasto. Senat RP w 2004 r. ustanowił 2 maja Świętem Orła Białego. W wyniku decyzji Sejmu święto to zmieniono na Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie 2 maja jest obchodzony jako Dzień Polonii i Polaków za Granicą.

Piosenka „Nasza flaga”Słowa: Anna Pokój, Piotr Pokój Muzyka:Piotr OpatowiczWokal: Maja Sikora

Flaga Polski - co jest, a co nie jest polską flagą?

Konstytucja 3 maja została uchwalona 3 maja 1791 roku w czasie obrad Sejmu Wielkiego. Była pierwszą konstytucją w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.). Konstytucja wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan (o określonym majątku) i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa. Ustawa ta zniosła liberum veto i wolną elekcję, wprowadzała ustrój monarchii konstytucyjnej. Wprowadziła trójpodział władzy na ustawodawczą (sejm) , wykonawczą i sądowniczą.

Rzeczowoo konstytucji

Jan Matejko - Konstytucja 3 Maja 1791 roku

Polskie Symbole Narodowe

Hymn Polski

Mazurek Dąbrowskiego polska pieśń patriotycznaz 1797 roku,od 26 lutego 1927 r. oficjalny hymn państwowy Rzeczypospolitej Polskiej

Godło

Flagabiało-czerwona

Orzeł Białyw koroniena czerwonym tle

Gniazdo białego orła- Baśnie Polskie

Barwy flagi złożone z dwóch poziomych pasów: białego oraz czerwonego są odwzorowaniem kolorystyki godła państwowego, który stanowi orzeł biały na czerwonym polu. Zgodnie z zasadami heraldyki pas górny reprezentuje białego orła, a dolny czerwone pole tarczy herbowej. Kolory te według symboliki używanej w heraldyce mają następujące znaczenie:Koloru białego używa się w heraldyce jako reprezentację srebra. Oznacza on także wodę, a w zakresie wartości duchowych czystość i niepokalanie.Kolor czerwony jest symbolem ognia i krwi, a z cnót oznacza odwagę i waleczność