Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

THE HISTORY OF THE VIOLIN

Interactive Image

PYRAMIDS OF GUIZA

Interactive Image

THE MOST FAMOUS SELFIE IN THE WORD

Interactive Image

THE HAMBURG PLANETARIUM

Interactive Image

EXTREME WEATHER

Interactive Image

MARTIN LUTHER KING

Interactive Image

GNU AGED 10!

Interactive Image

Transcript

Polskie Symbole Narodowe,Hymn Polski,Mazurek Dąbrowskiego polska pieśń patriotycznaz 1797 roku,od 26 lutego 1927 r. oficjalny hymn państwowy Rzeczypospolitej Polskiej,Godło,Flagabiało-czerwona,Orzeł Białyw koroniena czerwonym tle,Gniazdo białego orła- Baśnie Polskie,Konstytucja 3 maja została uchwalona 3 maja 1791 roku w czasie obrad Sejmu Wielkiego. Była pierwszą konstytucją w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.). Konstytucja wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan (o określonym majątku) i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa. Ustawa ta zniosła liberum veto i wolną elekcję, wprowadzała ustrój monarchii konstytucyjnej. Wprowadziła trójpodział władzy na ustawodawczą (sejm) , wykonawczą i sądowniczą. ,Rzeczowoo konstytucji, Jan Matejko - Konstytucja 3 Maja 1791 roku,2 maja jest świętem wyjątkowym i powszechnym. Od 2004 roku obchodzimy ten dzień jako Dzień Flagi. Właśnie tego dnia 1945 roku, polscy żołnierze zawiesili biało-czerwony sztandar na kolumnie Siegessäule w Berlinie, podczas gdy zdobywali właśnie to miasto. Senat RP w 2004 r. ustanowił 2 maja Świętem Orła Białego. W wyniku decyzji Sejmu święto to zmieniono na Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie 2 maja jest obchodzony jako Dzień Polonii i Polaków za Granicą.,Piosenka „Nasza flaga”Słowa: Anna Pokój, Piotr Pokój Muzyka:Piotr OpatowiczWokal: Maja Sikora,Flaga Polski - co jest, a co nie jest polską flagą?,Święto Pracy to międzynarodowe święto klasy robotniczej, które obchodzone jest rokrocznie 1 maja, począwszy od 1890 roku. W Polsce Święto Pracy jest świętem państwowym od 1950. Wprowadzone zostało przez II Międzynarodówkę w celu upamiętnienia wydarzeń z pierwszych dni maja 1886 roku w Chicago.,1 maja 2004r. Polska wraz z Czechami, Słowacją, Słowenią, Litwą, Łotwą, Estonią, Cyprem , Maltą i Węgrami przystąpiłado Unii Europejskiej.,Rozwiąż QUIZ,Więcej,Pochód pierwszomajowy