Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

obrim les portes

comença

Entreu i camineu per la nostra escola al vostre gust. Busqueu en cada pàgina elements interactius que donen més informació. Si en acabar voleu saber alguna altra cosa, no dubteu en escriure-nos. Al final teniu les dades de contacte. Esperem que feu un passeig interactiu agradable i enriquidor. Després podeu continuar mirant altres cosetes a la web.

comunitat educativa

línia pedagògica

serveis del centre

informacions

equip docent

personal no docent

alumnat

famílies

Formada per...

tornar

6 tutories + dos mestres de suport a infantil

12 tutories a primària (1 tutora per dotació PAM*)

2 mestres d'anglés

2 mestres d'educació física

1 mestra de música

Equip especialitzat de suport a la inclusió: - 1 mestra d'audició i llenguatge (AL) - 1 mestra d'audició i llenguatge (dotació PAM) - 1 mestra de pedagogia terapèutica (PT) - mitja jornada de pedagogia terapèutica (dotació PAM) - 2 educadores educació especial (EEE) - 1 orientadora servei psicopedagògic escolar (SPE) - Equip aula específica UECIL (PT + AL+ EEE)

1 mestra de religió

tornar

PLA D'ACTUACIÓ PER A LA MILLORA

personal no docent

- Equip de menjador - coordinadora - equip de cuina - curadores- Coordinadora extraescolars- Consergeria

tornar

més de 400 alumnes pels nostres corredors

tornar

participació activa de les famílies

Dinàmiques de centre i aula

TALLERS D'AULAACTIVITATS DE CENTRETERTÚLIES LITERÀRIES DIALÒGIQUESGRUPS INTERACTIUSINICIATIVES FAMILIARS

AMPA

AGENDA ESCOLARTALLERS FAMÍLIESCOMISSIÓ PATIS DINÀMICSPROGRAMA D'ACTIVITATSFESTESACTIVITATS EXTRAESCOLARS

CONSELL ESCOLAR

INFORMACIÓPARTICIPACIÓDECISIÓCOOPERACIÓ

tornar

valors i trets d'identitat

tornar

fomentem la innovació pedagògica

desenvolupem la creativitat

prioritzem l'educació emocional i els valors

som un centre inclusiu

volem un món millor

educació de qualitat

tornar

EDUQUEM DE COR A COR,ESCOLTANT EL NOSTRE ALUMNATI LES NOSTRES FAMÍLIES,PER A JUNTS I JUNTES,MILLORAR LA NOSTRA SOCIETAT

formació continua del professorat

Cada curs escolar el Claustre de mestres realitzem formació en el propi centre en noves pràctiques educatives, inclusives i actives que ens ajuden en la millora de la qualitat educativa de la nostra pràctica docent.

ús de noves tecnologies

Equipament digital a totes les aulesAula d'informàticaConnexió a la xarxaAplicacions digitals pedagògiques

noves metodologies de treball

aprenentatge cooperatiuaprenentatge basat en projectesàmbits de treballtreball per raconsflipped classroomactivitats multinivellmaterials manipulatiusmetodologia DUA(Disseny Universal d'Aprenentatge)

foment de bones pràctiques a l'aula

Tallers de psicomotricitat i música (infantil, primer i segon).Tallers d'informàtica (a partir de tercer).Tertúlies literàries dialògiques (primària).Grups interactius i cooperatius.Resolució dialògica de conflictes.Docència compartida: dos mestres a l'aula.Grups reduïts i desdoblaments.Treball inclusiu de les especialistes de PT i AL.Eixides per conéixer el nostre entorn.

projectes d'innovació

Projecte annual de centreFoment de la qualitat lectora a partir del treball específic de la consciència fonològica, infantil i primer cicle de primària.PELO: programa d'estimulació del llenguatge oral (infantil, primer i segon)Paraules Habitades (llenguatge positiu)Coeducació (Caminem per la igualtat)Projectes de treball (Infantil)Taller de psicologia positiva (educació emocional 5é i 6é primària)Patis dinàmics (projecte col·laboració AMPA)Líders Digitals (5é primària docents-famílies-alumnat)Erasmus + (possible incorporació a dos projectes)

coordinació de nivells, cicles i intercicles

Els nivells treballem de manera coordinada, sent la unitat d'agrupació de coordinació i treball de centre els cicles (infantil, primer, segon i tercer cicle de primària). A més a més, els últims anys hem augmentat la coordinació infantil-primer cicle de primària com a base per a enllaçar metodologies, rutines i aprenentatges.

tornar

tornar

paraules habitades

Llenguatge positiu.Regulació del comportament mitjançant el llenguatge.Implica tota la comunitat educativa.

taller psicologia positiva

educació en valors

acció tutorial

tornar

5é i 6é de primàriagestió d'emocionssentimentsempatiaautoestima i autoconcepterelacions socials

respectetolerànciasolidaritatajudacooperacióinclusiócom a eix de la nostra ensenyança

assemblees diàries a infantiltutories setmanals a primàriatreball constant i diari de gestió de conflictesa través del diàleg

ens comprometem amb els ODS(objectius de desenvolupament sostenible)

cuidem del medi ambient

fomentem hàbits de vida saludable

protegim els drets dels xiquets i les xiquetes

tornar

tornar

junts i juntes fem escola

- Valorem la diversitat com un valor positiu que millora i enriqueix tot el procés d'ensenyament i aprenentatge.- Afavorim donar resposta educativa al conjunt de l'alumnat permetent el màxim desenvolupament possible de cada persona.- Tractem d'eliminar qualsevol forma d'exclusió, vulnerabilitat o desigualtat, garantint la igualtat d'oportunitats d'accés, de participació i d'aprenentatge.- Afavorim la reflexió i anàlisi de les nostres pràctiques per poder millorar contínuament.- Cuidem la prevenció, detecció i intervenció primerenca d'aquelles situacions que generen exclusió.- Utilitzem la metodologia DUA, atenent a les necessitats de tot l'alumnat i utilitzant les TIC.

Els tres principis bàsics de la metodologia DUA que afavorim a les nostres aules són:- Proporcionar múltiples formes de representació de la informació i dels continguts.- Proporcionar múltiples formes d'expressió de l'aprenentatge.- Proporcionar múltiples formes d'implementació de manera que tot l'alumnat es senta comprés i motivat amb el procés d'aprenentatge.

tornar

cuina pròpia

producte fresc,ecològic i deproximitat

programa d'activitats

3 anys se'n va a descansar!

programa salut buco-dental

la nostra empresa aquest curs

tornar

Entenem el menjador escolar com a espai idoni per treballar tot un seguit d’actituds i hàbits relacionats amb la higiene, l’alimentació saludable, la sostenibilitat, el consum responsable, l’ordre i la convivència.A més durant tota aquesta estona hi trobem una part de temps de lliure que afavoreix la interrelació entre l’alumnat. És per això que el nostre projecte de menjador inclou uns objectius relacionats tant amb l’educació dels hàbits com amb l’educació del temps de lliure.Seguint les indicacions de la Guia per als menús en Menjadors Escolars 2018,publicada per la Conselleria d’Educació junt a la Conselleria de Sanitat, apostem per menús que inclouen aliments de proximitat, de producció local i ecològics per a realitzar una oferta alimentària saludable en el marc de la dieta mediterrània. Volem alimentar als xiquets i xiquetes sanes i fortes, però també volem alimentar els seus valors, el respecte per l’entorn en el qual viuen i per la totalitat del planeta.

matinera

La nostra escola obri les portes a les 8h del matí per acollir aquell alumnat de les famílies que ho necessiten per poder anar a treballar.

activitats esportives i culturals

Oferta d'activitats esportives (algunes municipals i altres d'empresa o club), artístiques, d'anglés, etc. Oferta des de 3 anys per a cada dia de la setmana.

escola d'estiu

Oferta per a tot el mes de juliol i des del primer dia de vacances d'estiu, també per als períodes de Nadal i Pasqua. Funcionament en funció de la demanda. Els darrers anys l'escola d'estiu s'ha dut a terme al llarg de tot el mes de juliol.

vesprades de juny i setembre

Després de l'horari de menjador, el nostre alumnat es pot quedar a l'escola en cas de necessitat familiar, gràcies a aquest servei de l'AMPA.

tornar

horari

programalingüístic

tornar

fi

inici

Aquesta és la nostra escola, t'animes a ser part d'ella????

inici

Consultes al 46023900@gva.es