Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

RAINFOREST

Interactive Image

CONSTELLATIONS PICTURE WORD MATCH

Interactive Image

AURORA BOREALIS

Interactive Image

CONSTELLATIONS

Interactive Image

GRAND CANYON

Interactive Image

VISIT CAPE COD: 5 FUN FACTS YOU DIDN'T KNOW

Interactive Image

DARK SIDE OF THE MOON

Interactive Image

Transcript

comença,obrim les portes,comunitat educativa,línia pedagògica,serveis del centre,informacions,equip docent,personal no docent,,alumnat,famílies,tornar,Formada per...,6 tutories + dos mestres de suport a infantil,12 tutories a primària (1 tutora per dotació PAM*),2 mestres d'anglés,2 mestres d'educació física,1 mestra de música,Equip especialitzat de suport a la inclusió: - 1 mestra d'audició i llenguatge (AL) - 1 mestra d'audició i llenguatge (dotació PAM) - 1 mestra de pedagogia terapèutica (PT) - mitja jornada de pedagogia terapèutica (dotació PAM) - 2 educadores educació especial (EEE) - 1 orientadora servei psicopedagògic escolar (SPE) - Equip aula específica UECIL (PT + AL+ EEE),1 mestra de religió,tornar,personal no docent,- Equip de menjador - coordinadora - equip de cuina - curadores- Coordinadora extraescolars- Consergeria,tornar,més de 400 alumnes pels nostres corredors,tornar,participació activa de les famílies,Dinàmiques de centre i aula,AMPA,CONSELL ESCOLAR,tornar,valors i trets d'identitat,tornar,fomentem la innovació pedagògica,desenvolupem la creativitat,prioritzem l'educació emocional i els valors,som un centre inclusiu,volem un món millor,educació de qualitat,tornar,formació continua del professorat,ús de noves tecnologies,noves metodologies de treball,foment de bones pràctiques a l'aula,projectes d'innovació,tornar,coordinació de nivells, cicles i intercicles,tornar,paraules habitades,taller psicologia positiva,educació en valors,acció tutorial,tornar,ens comprometem amb els ODS(objectius de desenvolupament sostenible),cuidem del medi ambient,fomentem hàbits de vida saludable,protegim els drets dels xiquets i les xiquetes,tornar,tornar,junts i juntes fem escola,- Valorem la diversitat com un valor positiu que millora i enriqueix tot el procés d'ensenyament i aprenentatge.- Afavorim donar resposta educativa al conjunt de l'alumnat permetent el màxim desenvolupament possible de cada persona.- Tractem d'eliminar qualsevol forma d'exclusió, vulnerabilitat o desigualtat, garantint la igualtat d'oportunitats d'accés, de participació i d'aprenentatge.- Afavorim la reflexió i anàlisi de les nostres pràctiques per poder millorar contínuament.- Cuidem la prevenció, detecció i intervenció primerenca d'aquelles situacions que generen exclusió.- Utilitzem la metodologia DUA, atenent a les necessitats de tot l'alumnat i utilitzant les TIC. ,tornar,cuina pròpia,producte fresc,ecològic i deproximitat,programa d'activitats,3 anys se'n va a descansar!,programa salut buco-dental,tornar,la nostra empresa aquest curs,matinera,activitats esportives i culturals,escola d'estiu,tornar,vesprades de juny i setembre,horari,programalingüístic,tornar,inici,fi,Aquesta és la nostra escola, t'animes a ser part d'ella????,inici