Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

DUCH ŚWIĘTY W KOŚCIELE

Hymn do Ducha Świętego

z Credo

Wierzę w Ducha Świętego Pana o Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówi przez Proroków.

Opracowanie Adam Berski na podstawie podręcznika do kl.8 Żyjemy w miłości Boga wyd. św. Stanisław B.M.

Duchu Święty,który oświecasz serca i umysły nasze,dodaj nam ochoty i zdolności,aby ta nauka była dla nas pożytkiemdoczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa,Pana naszego.

DUCH ŚWIĘTY W KOŚCIELE

W XVI wieku na dworze Zygmunta III Wazy żył alchemik Michał Sędziwój. Z rozkładu saletry potasowej podczas jej prażenia otrzymał pewien pierwiastek chemiczny. Swoje doświadczenie opisał w dziele z 1604 r. Dwanaście traktatów o kamieniu filozofów. Stwierdzał, że saletra jest dałem złożonym, zawierającym „ducha świat" umożliwiającym życie ludzi i zwierząt. W XVIII wieku ten sam pierwiastek odkryli i opisali niemal równocześnie Joseph Priestly i Carl Wilhelm Scheele. Nadali mu nazwę "oxus gennan" oznaczającą „tworzący kwas". Pierwiastek ten jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych w przyrodzie. Stanowi 21% atmosfery ziemskiej i jest tzw pierwiastkiem biogennym, czyli niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania organizmów żywych. Pewnie już domyślasz się, że mowa o tlenie. Ludzie jego istnienie odkryli bardzo późno, choć bez niego niemożliwe byłoby powstanie życia na Ziemi i jego rozwój. Tlenu nie widać, ale jego brak oznaczałby śmierć dla wszystkich istot żywych. W rozwoju Kościoła brała udział Osoba tajemnicza jak tlen. To Duch Święty, który ożywia życie wspólnoty, przemienia je. Podobnie jak tlen umożliwia życie, tak Duch Święty daje życie wspólnocie Kościoła i nieustannie go przemienia:„Na początku osiemnastego wieku na moście London Bridge biedny żebrak fatalnie rzępolił na starych skrzypcach, próbując w ten sposób wyprosić parę pensów od przechodniów. Nikt jednak nie zatrzymywał się i nie słuchał, a na twarzy staruszka malowały się rezygnacja i przygnębienie. Pewnego dnia przechodził obok niego elegancko ubrany człowiek. W pewnej chwili zatrzymał się. Wrócił, aby posłuchać gry staruszka, w którego starych, wyblakłych oczach było błaganie o miłosierdzie. Zamiast jednak wrzucić jakąś drobną monetę do kapelusza, nieznajomy poprosił o skrzypce. Zaproponował, że je nastroi. Ręka o sztywnych, zgrabiałych palcach skwapliwie podała nieznajomemu stary instrument. Nowe ręce nastroiły go i zaczęły grać niską, płaczliwą melodię. Przechodnie przystawali, by słuchać. Po pomarszczonej twarzy jednego z nich potoczyła się łza. Podszedł i wrzucił monetę do starego kapelusza. I tak ludzie zatrzymywali się jeden po drugim, aż wielki tłum sparaliżował ruch, a u stóp żebraka urósł stosik srebrnych monet. Coraz głośniej i dalej niosła się melodia ze starych skrzypiec, aż w końcu doszła do takiego brzmienia, że przypominała anielski śpiew. Z ust do ust przekazywano sobie informację: To ręka mistrza! To Paganini gra na skrzypcach żebraka!"(Le Roy Edwin Froom, Przyjście Pocieszyciela, Chrześcijański Instytut Wydawniczy Znaki Czasu": Warszawa 2000. s. 212)Święty?

Co sprawia Duch Święty w Kościele? Duch Święty buduje Kościół i ożywia go. Przypomina mu o jego misji. Powołuje ludzi do jego służby i obdarza ich potrzebnymi darami. Prowadzi nas do coraz głębszej wspólnoty z Trójjedynym Bogiem. [733-741, 747] Nawet jeśli w swojej długiej historii Kościół niekiedy wydawał się błądzić, Duch Święty działa w nim zawsze mimo ludzkich wad i niedoskonałości. Same dwutysiącletnie dzieje Kościoła, liczni święci wszystkich epok i kultur są widzialnym świadectwem Jego obecności. Duch Święty jest Tym, który zachowuje Kościół jako całość w prawdzie i prowadzi go do coraz głębszego poznania Boga. Duch Święty jest Tym, który działa w SAKRAMENTACH oraz sprawia, że Pismo Święte jest dla nas żywe i aktualne. Ludzi, którzy się na Niego cał­kowicie otworzą, obdarza również dzisiaj darami swojej łaski. Youcat 119

Przybądź Duchu Święty! Przybądź! Wejdź w samą głębię serc Twoich wiernych! Spraw tak, aby każdy odczuwał to osobiście ku pożytkowi wszystkich. Tak, by Bóg był wszystkim we wszystkich. Amen św. Jan Paweł II

Zastanów się: 1. Kim dla Ciebie jest Duch Święty? 2. Jak współpracujesz w swoim życiu z Duchem Świętym? 3. Jakie przejawy działania Ducha Świętego dostrzegasz w Kościele?

Zesłanie Ducha Świętego - Początek Kościoła

Duch Święty a inne religie

Przybądź, Duchu Święty, O najmilszy z gości, Światłości najświętsza, Obmyj, co nieświęte, Daj Twoim wierzącym,Spuść z niebiosów wzięty Słodka serc radości, Serc wierzących wnętrza Oschłym wlej zachętę, W Tobie ufającymŚwiatła Twego strumień. Słodkie orzeźwienie! Poddaj Twej potędze. Ulecz serca ranę. Siedmiorakie dary.Przyjdź, Ojcze ubogich, W pracy Tyś ochłodą, Bez Twojego tchnienia Nagnij, co jest harde, Daj zasługę męstwa,Przyjdź, Dawco łask drogich, W skwarze żywą wodą, Cóż jest wśród stworzenia, Rozgrzej serca twarde, Daj wieniec zwycięstwa,Przyjdź, światłości sumień. W płaczu utulenie. Jeno cierń i nędze. Prowadź zabłąkane. Daj szczęście bez miary.

„Jest zaledwie siedem tygodni po zmartwychwstaniu Chrystusa. Apostołowie, zapewne jeszcze oszołomieni niedawnymi wydarzeniami i wystraszeni, najchętniej przebywają we własnym gronie. Tego dnia, rano, jak opisuje święty Łukasz w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, «znajdowali się wszyscy razem w tym samym miejscu», czyli – jak utrzymuje tradycja Kościoła – w Wieczerniku. Dalej następuje jeden z najbardziej plastycznych i niezwykłych opisów w całym Nowym Testamencie. «Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić». Umiejętność mówienia obcymi językami zaliczana jest do charyzmatów, czyli darów Ducha Świętego. Nagły szum zwabia tłumy zdumionych i zaciekawionych przybyszów. Jedni dziwią się, że słyszą głoszone w ich własnych językach «wielkie dzieła Boże». Drudzy drwią z apostołów: «upili się młodym winem». Wtedy wkracza do akcji św. Piotr, tłumacząc, że nie mogli oni się upić, gdyż jest dopiero dziewiąta rano, a skądinąd wiadomo, iż wina używano dopiero przy wieczornym posiłku.Jaka szkoda, że autor Dziejów Apostolskich poskąpił nam dokładniejszego opisu tego wydarzenia. A przecież chciałoby się widzieć choćby reakcję apostołów, zapewne po raz kolejny zdumionych, bo doświadczających osobiście tego, co tak niedawno, tuż przed swoją śmiercią, zapowiedział Chrystus: «Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie». Ale przecież dla autora tej księgi nie był najważniejszy opis wydarzeń, ale ich sedno.Jak zauważa w swoich znakomitych Rozmowach o Biblii profesor Anna Świderkówna, Chrystus po zmartwychwstaniu spotkał się kilkakrotnie ze swymi uczniami, ale «dopiero w dzień Pięćdziesiątnicy nastąpił ów przełom, który przemienił ich raz na zawsze w nieustraszonych świadków Zmartwychwstania».Przełomu tego dokonał nie kto inny jak właśnie zapowiedziany przez Jezusa Duch Święty, Duch Prawdy, który pozwolił im wreszcie pojąć wiele z tego, czego wcześniej, jak pisze święty Jan Ewangelista, «nie mogli udźwignąć»”.(http://www.apostol.pl/czytelnia/rozne-artykuly/zas%C5%82anie-ducha-%C5%9Bwi%C4%99tego-pocz%C4%85tek-ko%C5%9Bcio%C5%82a, z dnia 28.05.2018)

Symbole Ducha Świętego Ogień Gołębica Wiatr Woda Obłok i Światło Pieczęć

DUCH ŚWIĘTY W KOŚCIELE

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO

1. Dar mądrości 2. Dar rozumu 3. Dar rady 4. Dar męstwa 5. Dar wiedzy (umiejętności) 6. Dar pobożności 7. Dar bojaźni Bożej

Nie chciałbym, bracia, byście nie wiedzieli o darach duchowych. Wiecie, że gdyście byli poganami, ciągnęło was nieodparcie ku niemym bożkom. Otóż zapewniam was, że nikt, pozostając pod natchnieniem Ducha Bożego, nie może mówić: «Niech Jezus będzie przeklęty!». Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: «Panem jest Jezus». 1 Kor 12,1-3

Babcia moja, Matylda, autorka wielu powiedzeń, które zapamiętałem na zawsze (jak ufam), mawiała do mnie i tak: Synek, rzykej dycki do Ducha Świyntego o siedym darów, to nie bydziesz tromba (co się przekłada: „Proś, synku, stale Ducha Świętego o Jego siedem darów, a unikniesz głupoty”). W tej cudownej radzie, żartobliwie sformułowanej (z typowym dla południowego Górnego Śląska poczuciem humoru), kryła się niebywała mądrość. Oto bowiem takie przesłanie zawiera babcina rada - lekiem na głupotę jest nie tyle wiedza i spryt, co jedynie Bóg. Mądrość jest w swej głębi darem z wysoka, darem, który można wyprosić...Modlitwa o siedem darów Ducha Świętego ma swoje biblijne źródło. Są nim słowa proroka Izajasza:I wyrośnie różdżka z pnia Jessego,wypuści się odrośl z jegokorzeni.I spocznie na niej Duch Pański,duch mądrości i rozumu,duch rady i męstwa,duch wiedzy i bojaźniPańskiej (Iz 11,2)Prorok opisuje w tych wersetach Mesjasza. A więc - w chrześcijańskim rozumieniu powyższych słów - to Jezus Chrystus jest ową różdżką i odroślą, na której spoczywa Duch. Do sześciu darów zapisanych w hebrajskiej wersji proroctwa, Septuaginta i Wulgata (czyli Biblia grecka i łacińska) dołączyły dar pobożności. I w ten sposób powstała modlitwa o siedem darów Ducha, która jest w gruncie rzeczy prośbą o jak największe - bo Duchowe - podobieństwo do Jezusa.Siedmiu darom odpowiadają w Biblii owoce Ducha: „miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie” (Ga 5,22).Zauważmy: siedem darów Ducha oscyluje wokół mądrości życia. Jest to mądrość wywiedziona z wiary w Boga; to rozumienie życia przez jej (wiary) pryzmat. Dziewięć owoców Ducha stanowią „cnoty miękkie”, skupione wokół tego, co łagodne. Jest to łagodność wywiedziona z objawionego przez Jezusa „miłosiernego serca” Boga. „Szmer łagodnego powiewu” (a nie wichura, trzęsienie ziemi czy ogień) to miejsce, w którym „jest Bóg” (por. 1 Krl 19,11-12). Oto mądrość, oto jej owoce. Oto skutek siedmiu darów Ducha. https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TD/7darowd_szymik.html

Dary Ducha Świętego są trwałymi dyspozycjami, które czynią człowieka uległym, by iść za poruszeniami Ducha Świętego. Jest ich siedem: mądrość, rozum, rada, męstwo, umiejętność, pobożność i bojaźń Boża. Podtrzymują one życie moralne chrześcijan i dopełniają cnoty tych, którzy je otrzymują. (por. KKK 1830–1831)

Charyzmaty - łaski Ducha Świętego bezpośrednio lub pośrednio służące wspólnocie Kościoła. Mogą być proste i zwyczajne, jak i nadzwyczajne (dar języków, prorokowania, uzdrawiania). Zostają udzielone w celu budowania Kościoła dla dobra ludzi oraz ze względu na potrzeby świata

Owoce Ducha Świętego są efektem ścisłej współpracy człowieka z Duchem Świętym. Możemy je osiągnąć przez życie sakramentalne, modlitwę, formację oraz ciągłą pracę nad sobą.

DUCH ŚWIĘTY W KOŚCIELE

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO

1. Dar mądrości 2. Dar rozumu 3. Dar rady 4. Dar męstwa 5. Dar wiedzy (umiejętności) 6. Dar pobożności 7. Dar bojaźni Bożej

DARMĄDROŚCI

Owoce Ducha Świętego są efektem ścisłej współpracy człowieka z Duchem Świętym. Możemy je osiągnąć przez życie sakramentalne, modlitwę, formację oraz ciągłą pracę nad sobą. 1. Miłość 2. Radość 3. Pokój 4. Cierpliwość 5. Uprzejmość 6. Dobroć 7. Wierność 8. Łagodność 9. Opanowanie

Owoce Ducha Świętego

Owoce Ducha Świętego 1. Miłość 2. Radość 3. Pokój 4. Cierpliwość 5. Uprzejmość 6. Dobroć 7. Wierność 8. Łagodność 9. Opanowanie

1. Dar mądrościJest on uczestniczeniem w mądrości Jezusa, czyli widzeniem ludzi, rzeczy i ich relacji takimi, jakimi widzi je On. Jest to dar patrzenia na rzeczywistość oczami Boga, widzenia wszystkiego w perspektywie wieczności. Święty Tomasz pisał w tym miejscu o mądrości jako o „Bożym instynkcie”. Dar mądrości jest związany bardziej z miłością niż z samym rozumem. Jego przeciwieństwem jest głupota, która jest brakiem smaku w sprawach Bożych. Głupota w myśleniu o życiu nie bierze pod uwagę krzyża, śmierci, kruchości życia; nie uwzględnia w ogóle Boga, zawęża horyzont życia wyłącznie do doczesności. https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TD/7darowd_szymik.html

DUCH ŚWIĘTY W KOŚCIELE

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO

1. Dar mądrości 2. Dar rozumu 3. Dar rady 4. Dar męstwa 5. Dar wiedzy (umiejętności) 6. Dar pobożności 7. Dar bojaźni Bożej

DARROZUMU

1. Dar mądrości 2. Dar rozumu 3. Dar rady 4. Dar męstwa 5. Dar wiedzy (umiejętności) 6. Dar pobożności 7. Dar bojaźni Bożej

Owoce Ducha Świętego

Owoce Ducha Świętego są efektem ścisłej współpracy człowieka z Duchem Świętym. Możemy je osiągnąć przez życie sakramentalne, modlitwę, formację oraz ciągłą pracę nad sobą. 1. Miłość 2. Radość 3. Pokój 4. Cierpliwość 5. Uprzejmość 6. Dobroć 7. Wierność 8. Łagodność 9. Opanowanie

2. Dar rozumuJest on sztuką wnikania w tajemnice Boże. Dar rozumu pojmuje relację między Krzyżem a Trójcą Świętą, między moim krzyżem a miłością Boga - w konkretnej perspektywie mojego życia, losu. Pomaga on rozumieć głęboko to, co najważniejsze: życie, miłość, śmierć. Bez tego daru człowiek nie jest w stanie patrzeć z odwagą na to, co się z nim dzieje, traci „Ducha”. „Rozumnie” znaczy „biorąc pod uwagę Boga”. https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TD/7darowd_szymik.html

DUCH ŚWIĘTY W KOŚCIELE

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO

1. Dar mądrości 2. Dar rozumu 3. Dar rady 4. Dar męstwa 5. Dar wiedzy (umiejętności) 6. Dar pobożności 7. Dar bojaźni Bożej

DARRADY

1. Dar mądrości 2. Dar rozumu 3. Dar rady 4. Dar męstwa 5. Dar wiedzy (umiejętności) 6. Dar pobożności 7. Dar bojaźni Bożej

Owoce Ducha Świętego

Owoce Ducha Świętego są efektem ścisłej współpracy człowieka z Duchem Świętym. Możemy je osiągnąć przez życie sakramentalne, modlitwę, formację oraz ciągłą pracę nad sobą. 1. Miłość 2. Radość 3. Pokój 4. Cierpliwość 5. Uprzejmość 6. Dobroć 7. Wierność 8. Łagodność 9. Opanowanie

3. Dar radyJest on kunsztem orientacji w moralnej złożoności życia. Pozwala radować się życiem, jego prostą, codzienną osnową. Pozwala się nie gubić, niweluje niepokój rodzący wątpliwości, z których powodu człowiek odwleka podjęcie „moralnych” decyzji. Dar rady przynosi duchowy pokój, uzdalnia do entuzjazmu i do działania. Jest źródłem pasji życia. https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TD/7darowd_szymik.html

DUCH ŚWIĘTY W KOŚCIELE

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO

1. Dar mądrości 2. Dar rozumu 3. Dar rady 4. Dar męstwa 5. Dar wiedzy (umiejętności) 6. Dar pobożności 7. Dar bojaźni Bożej

DARMĘSTWA

1. Dar mądrości 2. Dar rozumu 3. Dar rady 4. Dar męstwa 5. Dar wiedzy (umiejętności) 6. Dar pobożności 7. Dar bojaźni Bożej

Owoce Ducha Świętego

Owoce Ducha Świętego są efektem ścisłej współpracy człowieka z Duchem Świętym. Możemy je osiągnąć przez życie sakramentalne, modlitwę, formację oraz ciągłą pracę nad sobą. 1. Miłość 2. Radość 3. Pokój 4. Cierpliwość 5. Uprzejmość 6. Dobroć 7. Wierność 8. Łagodność 9. Opanowanie

4. Dar męstwaJest pokarmem nadziei. To głównie ten dar uwalnia człowieka od lęku przed największym wrogiem - śmiercią. Daje siłę „Ducha”, potrzebną w trudnych doświadczeniach życia, takich jak choroby, rozłąki, sytuacje, o których wiemy, że nie będą miały ziemskiego happy endu. Dar męstwa pomaga czerpać siłę do życia z samego źródła witalności: z Boga samego. https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TD/7darowd_szymik.html

DUCH ŚWIĘTY W KOŚCIELE

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO

1. Dar mądrości 2. Dar rozumu 3. Dar rady 4. Dar męstwa 5. Dar wiedzy (umiejętności) 6. Dar pobożności 7. Dar bojaźni Bożej

DARUMIEJĘTNOŚCI

1. Dar mądrości 2. Dar rozumu 3. Dar rady 4. Dar męstwa 5. Dar wiedzy (umiejętności) 6. Dar pobożności 7. Dar bojaźni Bożej

Owoce Ducha Świętego

Owoce Ducha Świętego są efektem ścisłej współpracy człowieka z Duchem Świętym. Możemy je osiągnąć przez życie sakramentalne, modlitwę, formację oraz ciągłą pracę nad sobą. 1. Miłość 2. Radość 3. Pokój 4. Cierpliwość 5. Uprzejmość 6. Dobroć 7. Wierność 8. Łagodność 9. Opanowanie

5. Dar wiedzy - umiejętnościJest on poznawaniem prawdy o Bogu i budowaniem wiedzy o sobie, ludziach i świecie na tej właśnie prawdzie. Tak o tym darze mawiał święty Proboszcz z Ars: „chrześcijanin natchniony przez Ducha Świętego potrafi rozróżniać. Oko świata nie widzi dalej niż życie, tak jak i moje oko nie widzi dalej niż do tego muru, gdy drzwi kościoła są zamknięte; lecz oko chrześcijanina widzi aż po głębię wieczności”. A święta Teresa z Lisieux: „Wiedza Miłości, och tak! (...) Tylko takiej wiedzy pragnę!”. https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TD/7darowd_szymik.html

DUCH ŚWIĘTY W KOŚCIELE

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO

1. Dar mądrości 2. Dar rozumu 3. Dar rady 4. Dar męstwa 5. Dar wiedzy (umiejętności) 6. Dar pobożności 7. Dar bojaźni Bożej

DARPOBOŻNOŚCI

1. Dar mądrości 2. Dar rozumu 3. Dar rady 4. Dar męstwa 5. Dar wiedzy (umiejętności) 6. Dar pobożności 7. Dar bojaźni Bożej

Owoce Ducha Świętego

Owoce Ducha Świętego są efektem ścisłej współpracy człowieka z Duchem Świętym. Możemy je osiągnąć przez życie sakramentalne, modlitwę, formację oraz ciągłą pracę nad sobą. 1. Miłość 2. Radość 3. Pokój 4. Cierpliwość 5. Uprzejmość 6. Dobroć 7. Wierność 8. Łagodność 9. Opanowanie

6. Dar pobożnościJest on zdolnością traktowania Boga jako Ojca. Czyli bycia wobec Niego na sposób synowski; prosto, z ciepłym szacunkiem, czule; wychwalając Go i adorując. Światłem dla „bycia pobożnym” jest Jezus i Jego słowo Abba, Jego modlitwa. Ale pobożność wyraża się również w sposobie odnoszenia się do ludzi. Poznać ją po wrażliwości, delikatności, serdeczności. Łagodność jest jej lakmusowym papierkiem. Jej przeciwieństwem jest niezdolność rozumienia innych, niewrażliwość na nich, zatwardziałość serca. Pobożność ma po prostu swoje źródło w świadomości, że jest się dzieckiem Boga. I jest tej świadomości siłą oraz owocem. A jeśli się tego poczucia nie ma, to źle się traktuje zarówno Boga, jak i ludzi... https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TD/7darowd_szymik.html

DUCH ŚWIĘTY W KOŚCIELE

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO

1. Dar mądrości 2. Dar rozumu 3. Dar rady 4. Dar męstwa 5. Dar wiedzy (umiejętności) 6. Dar pobożności 7. Dar bojaźni Bożej

DARBOJAŹNI BOŻEJ

1. Dar mądrości 2. Dar rozumu 3. Dar rady 4. Dar męstwa 5. Dar wiedzy (umiejętności) 6. Dar pobożności 7. Dar bojaźni Bożej

Owoce Ducha Świętego

Owoce Ducha Świętego są efektem ścisłej współpracy człowieka z Duchem Świętym. Możemy je osiągnąć przez życie sakramentalne, modlitwę, formację oraz ciągłą pracę nad sobą. 1. Miłość 2. Radość 3. Pokój 4. Cierpliwość 5. Uprzejmość 6. Dobroć 7. Wierność 8. Łagodność 9. Opanowanie

7. Dar bojaźni BożejJest on taką miłością do Boga, która świadoma jest własnej kruchości. To lęk przed tym, aby nie zerwać z Nim relacji, poczucie głębokie, że Bóg jest tajemnicą, z którą nie można igrać; lęk przed tym, że nie jest się w stanie sprostać wielkiej, Boskiej miłości, a równocześnie silne pragnienie bycia całym dla Boga. To dar, który owocuje odpowiedzialnością za siebie i innych. Bojaźń wobec Pana nie jest czymś, co miażdży, ale czymś, co poszerza serce i daje radość. W tym sensie jest syntezą biblijnej duchowości. https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TD/7darowd_szymik.html

DUCH ŚWIĘTY W KOŚCIELE

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Bierzmowanie - sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina aby swoją wiarę poznawał, wyznawał, żył według jej zasad i bronił w czasie potrzeby. Razem z chrztem i Eucharystią jest zaliczany do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. Szafarzem zwyczajnym bierzmowania jest biskup.

Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus. Św. Paweł

Świętość jest normalną drogą chrześcijanina: nie jest zarezerwowana dla nielicznych wybrańców, ale jest dostępna dla wszystkich. Oczywiście dzięki światłu i mocy Ducha Świętego, których nam nie zabraknie, jeśli wzniesiemy dłonie i otworzymy nasze serce! papież Benedykt XVI

Jak można zobaczyć, że otrzymaliśmy Dar Ducha? Jeśli wypełniamy dzieła Ducha, jeśli wypowiadamy słowa jakich nauczył nas Duch Święty (por. 1 Kor 2,13). Świadectwo chrześcijańskie polega na czynieniu wyłącznie tego i tego wszystkiego, czego wymaga od nas Duch Chrystusa, udzielając nam sił, aby to wypełnić. Papież Franciszek

Dojrzałość bierzmowanych wyraża się w dynamicznym i świadomym apostołowaniu, to jest w dawaniu żywego świadectwa zmartwychwstałemu Panu i Jego Ewangelii. św. Jan Paweł II

Bierzmowanie podobnie jak chrzest wyciska w duszy chrześcijanina duchowe znamię, czyli niezatarty charakter. Dlatego ten sakrament można przyjąć tylko raz w życiu. KKK 1317

Moc Ducha Świętego uzdalnia nas, abyśmy wobec świata świadczyli o Chrystusie i Jego nauce, i abyśmy czuli się zawsze współodpowiedzialni za Kościół. bp Alfons Nosol

Duch Święty - istotowa miłość Boża przysłana do Waszych serc. Dopiero Ona wam pomoże żyć po Bożemu i wypełnić to zadanie, które przed wami: obronić się przeciwko najrozmaitszym złym skłonnością, popędom, złym przykładom tego świata, najrozmaitszej modzie, która jest przeciwna Duchowi Chrystusowemu, Duchowi Bożemu. kard. Stefan Wyszyński

Co otrzymujemy w sakramencie Bierzmowania? - Bierzmowanie udziela nam jako świadkom Chrystusa, specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się Krzyża; (KKK 1303)

Co otrzymujemy w sakramencie Bierzmowania? - Bierzmowanie zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie; - ściślej jednoczy nas z Chrystusem; - pomnaża w nas dary Ducha Świętego; - udoskonala naszą więź z Kościołem; (KKK 1303)

W czasie Mszy Świętej po Ewangelii biskup pyta kandydatów: „Droga młodzieży powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?” Kandydaci odpowiadają: „Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. Amen”.

ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ CHRZCIELNYCHBiskup zadaje pytania kandydatom do bierzmowania, mówiąc:Pytam każdego z was:Czy wyrzekasz się szatana, wszystkich jego spraw i pokus?Kandydaci: Wyrzekam się.Biskup: Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?Kandydaci: Wierzę.Biskup: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Jego Syna jedynego, a naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?Kandydaci: Wierzę.Biskup: Czy wierzysz w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, którego masz dzisiaj otrzymać w sakramencie bierzmowania, tak jak Apostołowie otrzymali Go w dzień Pięćdziesiątnicy?Kandydaci: Wierzę.Biskup: Czy wierzysz w święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?Kandydaci: Wierzę.Do tego wyznania dołącza się biskup, głosząc wiarę Kościoła:Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.Zgromadzenie wiernych wyraża swoją zgodę odpowiadając:Amen.

Po modlitwie kandydaci podchodzą do biskupa i przyjmują namaszczenie Krzyżmem św., któremu towarzyszy dialog:Biskup: N., przyjmij znamię daru Ducha Świętego.Bierzmowany: Amen.Biskup: Pokój z Tobą. Bierzmowany: I z duchem twoim.

DUCH ŚWIĘTY W KOŚCIELE

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Bierzmowanie - sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina aby swoją wiarę poznawał, wyznawał, żył według jej zasad i bronił w czasie potrzeby. Razem z chrztem i Eucharystią jest zaliczany do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. Szafarzem zwyczajnym bierzmowania jest biskup.

dla ambitnych ks. Piotr Pawlukiewicz Uruchom silnik!

świadectwa młodych

Po przyjęciu Sakramentu Bierzmowania zrozumiałam, że jestem częścią kościoła. Tak, jak puzzle, wierni tworzą jedną całość. Zabraknie jednej osoby (jednej części), to kościół (układanka) jest niepełny. Zrozumiałam też, że modlić nie należy się tylko wtedy, gdy mamy jakieś problemy, gdyż Bóg jest naszym przyjacielem i powinniśmy rozmawiać z nim o wszystkim. Zaczęłam dojrzalej podchodzić do sakramentu pokuty oraz Ewangelii. Julia *** http://swjozef.com/swiadectwa/swiadectwa_mlodych_bierzmowaniu/1479.html

Dzięki temu sakramentowi jeszcze bardziej zbliżyłem się do Boga, lecz najważniejsze dla mnie było to, że zrozumiałem sens śmierci Jezusa na krzyżu. Bierzmowanie jest dla mnie przemianą duszy człowieka, wprowadzenie do swojego życia nowego sensu istnienia. Śmierć Jezusa to nie tylko otworzenie bram nieba dla człowieka, lecz też ukazanie sensu ofiarowania swojego życia ważniejszym celom. Cezar *** http://swjozef.com/swiadectwa/swiadectwa_mlodych_bierzmowaniu/1479.html

Podczas bierzmowania obdarzyło mnie uczucie wielkiej radości. Myślałem o tym, jak teraz będzie, rozmawiałem z Bogiem o mojej przemianie i byłem szczęśliwy, że mogę przyjąć świadectwo dojrzałości. W kolejce do bierzmowania myślałem nad tym, czy rzeczywiście jestem tak dojrzały, by przyjąć ten sakrament, lecz pod koniec, Bóg dał mi wyraźnie do zrozumienia, że nie jestem tu przez przypadek. Mateusz *** http://swjozef.com/swiadectwa/swiadectwa_mlodych_bierzmowaniu/1479.html

Przyjęcie sakramentu bierzmowania było dla mnie zdecydowanie przeżyciem wewnętrznym. Dzięki temu poczułam większą więź z Bogiem i jestem w stanie powierzyć mu swoje sprawy. Przyjęcie tego sakramentu dało mi poczucie bezpieczeństwa, ponieważ teraz już zawsze będę należeć do wspólnoty kościoła. Mam nadzieję, że moja wiara umocni się jeszcze bardziej. Anna *** http://swjozef.com/swiadectwa/swiadectwa_mlodych_bierzmowaniu/1479.html

Kiedy przed bierzmowaniem wszyscy mówili mi, że jest to ważny sakrament i wiele wniesie do mojego życia, myślałam iż wszyscy przesadzają. Przecież msza trwa 1,5 godziny, a tuż po niej idę do domu, jak co niedzielę. Jednak myliłam się, gdyż dzięki bierzmowaniu stałam się bardziej dorosła chrześcijańsko. Zaczęłam zwracać uwagę na moje czyny, ale też i słowa. Czuję, że muszę postępować według mojej wiary, a właściwie to chcę postępować według mojej wiary." Zuzanna *** http://swjozef.com/swiadectwa/swiadectwa_mlodych_bierzmowaniu/1479.html

DUCH ŚWIĘTY W KOŚCIELE

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Bierzmowanie - sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina aby swoją wiarę poznawał, wyznawał, żył według jej zasad i bronił w czasie potrzeby. Razem z chrztem i Eucharystią jest zaliczany do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. Szafarzem zwyczajnym bierzmowania jest biskup.

Veni Sancte Spiritus !

.

Obowiązki bierzmowanego:„Kandydat do bierzmowania, który osiągnął wiek używania rozumu, powinien złożyć wyznanie wiary, być w stanie łaski i mieć intencję przyjęcia tego sakramentu. Powinien też być przygotowany do podjęcia zadania ucznia i świadka Chrystusa we wspólnocie Kościoła oraz w sprawach doczesnych”. (KKK 1319)

Modlitwa przed bierzmowaniem Duchu Święty, który przez chrzest uczyniłeś mnie dzieckiem Bożym i chrześcijaninem, racz zstąpić na mnie w sakramencie bierzmowania, jak zstąpiłeś na Apostołów w dniu Zielonych Świąt. Zamieszkaj na zawsze w duszy mojej z darami Twoimi. Udziel mi daru mądrości, rozumu i umiejętności,daru rady i męstwa, pobożności i bojaźni Bożej. Natchnij mnie duchem apostolskim, żebym był dzielnym świadkiem Chrystusa, Pana mojego. Amen

Krzyżmo Święte - mieszanina oliwy i balsamu, poświęcona w Wielki Czwartek przez biskupa podczas Mszy Krzyżma w katedrze. Symbolizuje Chrystusa, w którym bóstwo jest połączone z człowieczeństwem.

Przebieg celebracji bierzmowania: - przedstawienie biskupowi kandydatów do bierzmowania - przemówienie biskupa do kandydatów i innych obecnych - odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, - modlitwa biskupa o dary Ducha Świętego - udzielenie sakramentu bierzmowania każdemu kandydatowi z osobna - modlitwa powszechna - błogosławieństwo końcowe

Elementy bierzmowania: - nałożenie ręki biskupa na głowę kandydata - nakreślenie znaku krzyża na czole - namaszczenie Krzyżmem Świętym - wypowiedzenie formuły sakramentalnej: "N. przyjmij znamię daru Ducha Świętego"

Bierzmowanie nazwa pochodzi od słowa bierzmo, czyli belki podtrzymującej strop kościoła. Celem bierzmowania jest umocnienie chrześcijanina w wierze.

Medytacja z rachunkiem sumienia Po co mi Pan Bóg i co On mi daje? Jak Ty możesz na nie odpowiedzieć? (...) Czy zauważasz obecność Boga w swoim życiu? (...) Czy poszukujesz Go i odkrywasz Jego łaskę? (....) A może Pan Bóg nie jest Ci potrzebny i radzisz sobie świetnie bez Niego? (...) Do kogo się zwracasz gdy masz problem? Czy są to rodzice (...), nauczyciele (...), koledzy (...)? Czy korzystasz z porady kapłana w konfesjonale lub katechety w szkole? (...) Czy powierzasz swoje smutki, problemy i trudności Panu Bogu na modlitwie? (...) Czy zdarzyło Ci się wyjść zwycięsko z trudnej sytuacji? Jakie uczucia Ci towarzyszyły? (...) Czy zwracasz uwagę na kłopoty swoich bliskich (...), a kolegów i koleżanek? (...) W jaki sposób oni radzą sobie z problemami? (...) Czy modlisz się w intencji tych, którzy się kłócą (...), tych, których spotkało nieszczęście (...), tych, którzy są samotni lub wyśmiewani? (...) Czy stajesz w obronie ludzi krzywdzonych? (...) A może tylko o nich plotkujesz lub stoisz biernie obok? (...) Kiedy ostatnio Twoja modlitwa była dziękczynieniem Panu Bogu za otrzymane łaski? (...) A może uważasz, że Tobie wszystko się należy i wszystko Ci wolno? (...) Porozmawiaj teraz w chwili ciszy z Panem Bogiem o tym, co powinno się zmienić w Twoim życiu. Spróbuj podjąć konkretne postanowienie i wyznaczyć sobie czas na jego wypełnienie... (chwila ciszy) Podziękuj Panu Bogu za chwilę spotkania się z Nim.

DUCH ŚWIĘTY W KOŚCIELE

Sprawdź swoje wiadomości

.

Wymień elementy bierzmowania. Wymień owoce Ducha Świętego.

W jaki sposób - poprzez co Duch Święty działa w Kościele?

Co to są charyzmaty? Co to jest Krzyżmo Święte?

Jaka była postawa Apostołów przed i po Zesłaniu Ducha Świętego?

Co to jest Bierzmowanie i skąd pochodzi nazwa?

Co to są charyzmaty Ducha Świętego?

Wpisz odpowiednio dary Ducha Świętego

Umiejętność Pobożność Mądrość Rozum Bojaźń Boża Rada Męstwo

Back

Mądrość Rozum Rada Męstwo Umiejętność Pobożność Bojaźń Boża

Dobierz symbole Ducha Świętego

Umiejętność Pobożność Mądrość Rozum Bojaźń Boża Rada Męstwo

Back

Odpowiednio przyporządkuj dary i owoce Ducha Świętego

Umiejętność Pobożność Mądrość Rozum Bojaźń Boża Rada Męstwo

Back

Odpowiednio przyporządkuj różnice między darami a owocami Ducha Świętego

Umiejętność Pobożność Mądrość Rozum Bojaźń Boża Rada Męstwo

Back