Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

3

PODMIOT

Podstawowe wiadomości o rodzajach podmiotów

SZKOŁA PODSTAWOWA

2

1

4

1

CO TO JEST
PODMIOT ZDANIA?

Podmiot w zdaniu jest wykonawcą czynności.

Podmiot nazywa OSOBĘ, RZECZ, ZWIERZĘ, czy ZJAWISKO czyli oznacza to, o czym ( lub o kim) w zdaniu orzekasz za pomocą orzeczenia.

Wczoraj mama ugotowała pyszną zupę.

Wycieczka udała się doskonale.

Stary pies Kacpra zaginął wczoraj.

Straszna burza przestraszyła moją siostrę.

JAKA CZĘŚĆ MOWY MOŻE BYĆ PODMIOTEM?

RZECZOWNIK
W MIANOWNIKU

KTO? CO?

Czasownik
w formie bezokolicznika

KTO?, CO?

ZAIMEK RZECZOWNY

KTO? CO?

Imiesłów lub przymiotnik

KTO? CO?

Kredki (kto?, co?) leżą w pudełku.


Chłopcy (kto?, co?) poszli na lodowisko.


W pokoju Bartka panuje nieopisany bałagan (kto?, co?).


Miłość (kto?, co?) to piękne uczucie.

Spać (co?) jest przyjemnie.


Chodzić po schodach jest ciężko.


Uczyć się w weekend będzie trudno.

One (kto?, co?) są najlepszymi przyjaciółkami.


Przykłady nie leżało tu wcześniej.

Chory (kto?, co?) musi leżeć w łóżku.


Walczący (kto?, co?) zostali rozdzieleni.

1

PODMIOT

GRAMATYCZNY

To najczęście spotykany rodzaj podmiotu, występuje w mianowniku i pytamy o niego Kto?, Co?

RODZAJE PODMIOTÓW

Mianownik

Marcin...
Kolega...
Piłkarze...
Pogoda
Śpiew...

Marcin gra w piłkę.

2

PODMIOT

SZEREGOWY

To podmiot składający się z szeregu wyrazów, które są równorzędne- odzielamy części tego pomiotu przecinkami

RODZAJE PODMIOTÓW

Ala, Irenka i Jacek...
Zeszyt, książka i ołówek...
My i wy...

Ala, Irenka i Jacek śpiewają piosenkę.

3

PODMIOT

LOGICZNY

To podmiot wyrażony rzeczownikiem w dopełniaczu i w celowniku. Wskazuje na niegi nie forma gramatyczna ale logika zdania.

RODZAJE PODMIOTÓW

Dopełniacz i celownik

kogo? czego?
komu? czemu?

Pieniędzy nam wystarcza.

Kasi jest zimno.

Ubyło wody w rzece. Jej jest zimno.

4

PODMIOT

DOMYŚLNY

W zdaniu można opuścić podmiot , ale tylko wtedy, gdy możemy się go domyslić z formy orzeczenia.

np. Idę (kto?).

(domyslam się, że JA)

RODZAJE PODMIOTÓW

??????????????

kto? co?

Śpiewajsz. (kto?) -TY

Idziemy razem.
(kto?) - MY


Jutro biegniecie w maratonie. (kto?) - WY


ZDANIA BEZPODMIOTOWE

Są zdania bez podmiotu!

Jeśli orzeczenie wyrażone jest bezosobową formą czasownika, to nie możemy się nawet domyslić, kto wykonuje czynność.

Otwarto nowy sklep. - KTO? - NIE WIEMY!

Zdania bezpodmiotowe skojarz ze zdaniami o zjawiskach przyrody.

Grzmi.
Błyska.
Chmurzy się.
Zanosi się na burzę.

Ty i ja bardzo lubimy się wygłupiać.

Zadanie. Znajdź w zdaniu podmiot. Aby sprawdzić, czy masz rację, kliknij w info.

Po szkołą zaparkował sportowy samochód.

Mojej cioci zrobiło sie żal kotka.

Starsi mają duże doświadczenie.

Starzy przyjaciele dobrze się znają.

Sciemnia się już o ósmej.


+info

+info

+info

+info

+info

+info

TY i JA

SAMOCHÓD

CIOCI

STARSI

PRZYJACIELE

ZDANIE BEZPODMIOTOWE

3

2

1

4

Katarzyna Hawel

SP nr 4 w Pszowie

Do zobaczenia!