Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Przez zamknięte drzwi

niezwykłe wejście

Pan Zmartwychwstał Alleluja!

Trwając w radości paschalnej zapraszam Was na kolejną

e - katechezę i zapraszam do wspólnej modlitwy śpiewem.Jedno ze spotkań ze Zmartwychwstałym Jezusem odbyło się w drodze do Emaus. Przypomnijcie sobie to spotkanie, mówiliśmy o nim na jednej z poprzednich katechez.Gdy uczniowie z Emaus rozpoznali Jezusa, On „zniknął im z oczu”. Wrócili do Jerozolimy, do apostołów, aby opowiedzieć wszystkim o niezwykłym spotkaniu. Przenieśmy się do wieczernika. Są tam wystraszeni uczniowie. Boją się ludzi, którzy ukrzyżowali Jezusa. Nie wiedzą, co mają dalej robić. Drzwi do wieczernika są zamknięte w obawie przed wrogami Jezusa.

„Weźmijcie Ducha Świętego!

Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone,
a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”

Zmartwychwstały Jezus daje pokój, udziela Ducha Świętego oraz przekazuje apostołom władzę odpuszczania grzechów. Do tej pory Pan Jezus sam odpuszczał grzechy tym, którzy chcieli odmienić swoje życie. Teraz tą władzą dzieli się z apostołami, oni mają kontynuować misję odpuszczania grzechów. Dziś władzę odpuszczania i zatrzymywania grzechów mają biskupi i kapłani.
Uzupełnijcie ćwiczenia na str. 102 i 103.