Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

I rozbiór polski

1772

1791

+

+

+

+

+

MAZUREK DĄBROWSKIEGO

1797

+

+

KONSTYTUCJA 3 MAJA

OŚ CZASU1772 - 1997

ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI

1918

1997

TEKST NOWEJ KONSTYTUCJI rp

1795

III Rozbiór Polski.Nasza Ojczyzna znika z mapy świata.

III rozbiór polski

uchwaleniekonstytucji 3 maja

Polska po pierwszym rozbiorze.

W 1772 roku trzy sąsiadujące z Polską państwa zdecydowały o podziale naszego kraju. Każde z nich: Austria, Prusy i Rosja zajęły po kawałku naszej ojczyzny.

W 1797 roku powstaje Mazurek Dąbrowskiego, polska pieśń patriotyczna, która 130 lat później staje się oficjalnym hymnem Rzeczypospolitej Polskiej. Słowa hymnu – nazywanego Pieśnią Legionów Polskich we Włoszech – zostały napisane przez Józefa Wybickiego.

1793II Rozbiór Polski

11 listopada 1918 roku,Polska po 123 latach odzyskała niepodległość.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiejzostała uchwalona 2 kwietnia 1997 roku i obowiązuje do dziś.

Generał Jan Henryk Dąbrowski był twórcą Legionów Polskichwe Włoszech.Autorem portretu jest znany polski malarz Juliusz Kossak.

3 maja 1791 roku uchwalona została Konstytucja 3 maja, pierwsza polska konstytucja. Posłuchaj w jak ciekawych okolicznościach została uchwalona.

Konstytucja to najważniejsza ustawa w państwie. Określa jego ustrój, sposób rządzenia, prawa i obowiązki obywateli. Zobacz dlaczego jest tak ważna.

Marszałek Józef Piłsudski, był pierwszym marszałkiem Polski i naczelnym wodzem Polskiej Armii.

Jeśli chcesz wiedzieć jak na przestrzeni lat zmieniały się granice naszego kraju i jak wyglądała mapa Europy bez Polski, obejrzyj animację.