Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Familia sanitat

dual

CFGM Farmàcia i Parafarmàcia

Què estudiaràs?

Contingut curricular

Sortides professionals

Accés a altres estudis

Inserció laboral

Galeria

Informació general del cicle

Dual

Índex de continguts

Title 1

 1. Controlar les existències i l’organització de productes.
 2. Assistir en la dispensació de productes farmacèutics.
 3. Realitzar la venda de productes parafarmacèutics.
 4. Obtenir paràmetres somatomètrics i constants vitals
 5. Fomentar en els usuaris hàbits de vida saludables

Competència

general


Assistir en la dispensació i elaboració de productes farmacèutics i afins, i realitzar la venda de productes parafarmacèutics, fomentant la promoció de la salut i executant tasques administratives i de control de magatzem, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

Competència professional

Requisits accés


Durada: 2000 hores en 2 cursos

 • 1584h en el centre docent
 • 416h en el centre de treball (pràctiques en empresa/FCT)

S'ofereixen horari de matí i tarda.

Marc horari:
Grup matí: 8:00h a 14:30h
Grup tarda 15:00h a 21:30h

Títol de Graduat en ESO o equivalent

Títol de tècnic o tècnic especialista

Durada


Horari

Títol d’un Cicle Formatiu de Grau Superior o

Prova d’accés a grau superior

Tècnic/a en Farmàcia i parafarmàcia.

Title 1


Dispensació de productes parafarmacèutics.

M1

Ofinina de Farmàcia.

M2

Dispensació de productes farmacèutics.

M3

M4

Formulació magistral.

Promoció de la salut.

M5

Disposició i venda de productes.

M6

M7

M8

M9

M10

M11

M12

Operacions bàsiques de laboratori.

Primers auxilis.

Anatomofisiologia i patologia bàsiques.

Formació i orientació laboral.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Anglès tècnic.

Mòduls

M14

Formació en centres de treball

M13

Síntesi

Aprendrem a fer el control dels productes, materials i la documentació en establiments de farmàcia, parafarmàcia i magatzems de medicaments. També et formarem en l'ús del programa de gestió farmacèutica FARMATIC.

T'ensenyem a dispensar medicaments, productes homeopàtics i fitoterapèutics. També aprendrem a interpretar els pictogrames i les llegendes dels medicaments, així com a gestionar receptes manuals i electròniques.

A més, estudiarem les característiques bàsiques de la farmàcia hospitalària.

En quest mòdul aprendrem a aplicar protocols de dispensació de productes parafarmacèutics. Coneixerem els productes dermofarmacèutics i com relacionar-los amb les necessitats de cura i protecció de la pell i els cabells. En finalitzar el mòdul seràs capaç de seleccionar aquells productes dietètics destinats a diferents situacions fisiològiques i patològiques especials, així com fer recomanacions per a una alimentació saludable. Finalment, dins el contingut d’aquest mòdul, també aprendrem les principals característiques dels biocides i els productes sanitaris per poder descriure’ls, seleccionar-los i dispensar-los a l’oficina de farmàcia.
La Formulació magistral és una disciplina que segueix viva en algunes oficines de farmàcia i serveis de farmàcia hospitalària. En aquest mòdul descobrirem i posarem en pràctica el procediment d'elaboració, amb les degudes garanties sanitàries, de fórmules magistrals i preparats oficinals (pomades, cremes, gels, comprimits o càpsules entre d’altres).

També aprendrem quins són els errors més freqüents durant l'elaboració de les formules magistrals així com els avantatges i inconvenients del seu ús.

En aquest mòdul et formarem per fer promoció i protecció de la salut, així com realitzar la prevenció de malalties i l'educació sanitària sota la supervisió del/la facultatiu/va.

També aprendrem a obtenir valors de paràmetres somatomètrics (pes, alçada) i constants vitals (tensió) i a assistir en les fases preanalítiques i postanalítiques d'anàlisis clíniques elementals i normalitzades, sota la supervisió del/ la facultatiu/va.

Tanmateix aprendrem, de manera molt dinàmica, a col·laborar en el consell farmacèutic.

En aquest mòdul treballarem les tècniques d’atenció a l’usuari d'una farmàcia i el procés de venda, així com les tècniques de marxandatge per a millorar la venda de productes.

En aquest mòdul aprendrem a fer servir els estris, els aparells i els procediments de les activitats que es realitzen en un laboratori de farmàcia. El laboratori pot ser de fòrmules magistrals farmacèutiques i aquests es troben en farmàcies hospitalàries, centres de producció de medicaments i centres d’anàlisi. Al llarg d'aquest mòdul realitzarem pràctiques al nostre taller-laboratori.


A primers auxilis aprendrem, de manera pràctica, les maniobres de suport vital bàsic. Estudiarem la RCP, com fer el trasllat de víctimes i calmar petites ferides, l'obstrucció per cossos estranys i la hipotèrmia entre d'altres.

En aquest mòdul treballarem coneixements bàsics de la constitució del cos humà, el seu funcionament i les malalties que pot contraure.

Aquest mòdul et permet adquirir les competències necessàries per poder entendre l’entorn laboral en el que desenvoluparàs la teva professió com a tècnic/a en farmàcia i parafarmàcia.


Aquest mòdul fomenta el teu esperit emprenedor, proporcionan-te les competències i eines per poder desenvolupar una idea de negoci que faciliti la teva autoocupació i el reconeixement d’oportunitats de negoci en el mercat.

Al llarg d'aquest mòdul aprendrem, en anglès, la informació professional i terminologia quotidiana relacionada amb el sector farmacèutic. Treballarem de manera dinàmica les competències comunicatives oral i escrita així com l’habilitat auditiva en llengua anglesa.

La Formació en Centres de Treball (FCT) és un dels moduls on més aprendrem. La FCT consisteix en fer una estada de pràctiques de 416 hores en una empresa. Actualment disposem de places en farmàcies en Hospitalet del Llobregat, Barcelona, Esplugues del Llobregat i en farmàcies horpitalàries.


Al mòdul de síntesi estudiaràs per projectes apropant-te a situacions simulades que podries trobar-te al món laboral i que t'ajudaran a adquirir competències professionals, personals i socials.


Title 1

De què treballaràs?
 • Tècnic en farmàcia
 • Tècnic en farmàcia hospitalària
 • Tècnic en establiments de parafarmàcia
 • Tècnic en magatzem de medicaments

Accés a altres estudis

 • Accés a altres cicles formatius de grau mitjà (possibilitat de convalidacions, segons cicles)
 • Accés a cicles formatius de grau superior.
 • Batxillerat

Inserció laboral

Sortides professionals

On treballaràs?

 • Farmàcies
 • Hospitals
 • Establiments de parafarmàcies

Formació en centres de treball

(dades anteriors al març 2020)

Tenies aquesta feina quan vas iniciar els estudis de CF?

% de 'SI' :

6.66%

% de 'NO' :

93.33%

Què estàs estudiant actualment?

% de 'Un estudi de estudis de GS' :

100.0%

La Formació en Centres de Treball (FCT) és un dels moduls on més aprendrem. La FCT consisteix en fer una estada de pràctiques de 416 hores en una empresa. Actualment disposem de places en farmàcies en Hospitalet del Llobregat, Barcelona, Esplugues del Llobregat i en farmàcies horpitalàries.


Title 1

L’FP dual és la modalitat en la qual esdevindràs aprenent, i combinaràs l’aprenentatge al centre educatiu i al treball a la farmàcia.

L’estada a la farmàcia es remunerada, i es pot realitzar amb un contracte laboral o una beca, al llarg de segon curs.
Realitzaràs al voltant de 1000 hores a la farmàcia.


 • Milloraràs el teu currículum professional.
 • Desenvoluparàs les competències professionals en un entorn laboral real.
 • T’incorporaràs al món laboral com a aprenent qualificat.
 • L'estada a l'empresa és remunerada


 • Primer curs al centre educatiu.
 • Segon curs combinació classes al centre educatiu i assistència a la farmàcia

L' estada remunerada a l'empresa es pot realitzar en dues modalitats

 • Beca
 • Contracte

+INFO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore

+INFOCONTRACTE


BECA


Qualsevol contracte, tot i que el més comú és el contracte de formació i aprenentatge (fins a 25 anys d’edat).


Alumnat matriculat al cicle. No hi ha edat màxima.

Durada: MÍNIM 1 any, prorrogable fins a 3 anys.


Durada: 2-12 mesos.

Horari: màxim 40h/setmana, entre classes a l’institut i treball a l’empresa.


Màxim 26h/setmana al centre de treball quan l’alumnat va a classe.


40h setmanals al centre de treball quan l’alumnat no té classe (Nadal, Setmana Santa, juliol i agost).


Horari: màxim 40h/setmana, entre classes a l’institut i treball a l’empresa.


Màxim 26h/setmana al centre de treball quan l’alumnat va a classe.

Sou: Si el conveni no estableix altres imports, la retribució mínima és el Salari Mínim Interprofessional (SMI) i l’aprenent rebrà la part proporcional segons el treball efectiu fet (hores treballades).


14 pagues

Sou: Igual o superior al 50% del Salari Mínim Interprofessional (SMI) per una jornada de 40h. S’abonarà la part proporcional, en funció de les hores treballades.12 pagues (no hi ha pagues extra)


Cotització a la SS


Cotització a la SS. No dret a atur.Què és ?

Quins avantatges ofereix?


Com es fa?

Quina relació tindràs amb la farmàcia?

Title 1

Title 1

photografía: Thought Catalog

T' hi esperem!