Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

SPANISH VOCABULARY: STORES

Challenge

PARTS OF SPEECH REVIEW

Challenge

BUCKETS SEL ACTIVITY

Challenge

FIT AND HEALTHY

Challenge

TRUE OR FALSE DISEASES

Challenge

RITUEL DATE

Challenge

ARTHUR CONAN DOYLE QUIZ

Challenge

Transcript

C,B,,Najstarszym pierwowzorem Godła Rzeczpospolitej Polskiej jest:,Herb Wazów,Orzeł Jagiellonów,A,QUIZ -Polskie symbole narodowe,Dynastyczny herb Piastów,Pytanie 1,26 lutego 1927 r.,17 sierpnia 1920,Pytanie 2,18 marca 1921 r.,QUIZ - Polskie symbole narodowe,,C,B,A,Mazurek Dąbrowskiego przyjęty został za oficjalny hymn Polski:,B,,Za wolność naszą i waszą,Pytanie 3,A,Wolność i niepodległość,C,QUIZ - Polskie symbole narodowe,Bóg, Honor, Ojczyzna,Na współczesnych polskich sztandarach wojskowych widnieje dewiza:,Pytanie 4,W okresie rządów partii komunistycznej w Polsce, w wizerunku Orła Białego celowo pominięto ?,,Berło,QUIZ - Polskie symbole narodowe,Czerwone tło,A,C,B,Koronę,QUIZ - Polskie symbole narodowe ,,Pytanie 5,Karmazyn,B,C,Pierwotnie polską barwą narodową był:,Amarant,A,Szkarłat,B,Pytanie 6,C,,A,Podczas którego z powstań, ustanowiono barwy narodowe Polski:,Listopadowego,Styczniowego,Kościuszkowskiego,QUIZ - Polskie symbole narodowe,B,Słowa hymnu - nazywanego Pieśnią Legionów we Włoszech - napisał:,,A,Jan Henryk Dąbrowski,Autor jest nieznany,Pytanie 7,C,QUIZ - Polskie symbole narodowe,Józef Wybicki,Gaude Mater Polonia,Hymn do miłości Ojczyzny,B,A,C,Quiz - Polskie symbole narodowe,Za najstarszy hymn Polski uznawana jest pieśń:,Bogurodzica,Pytanie 8,,C,QUIZ - Polskie symbole narodowe,B,3 maja,,Pytanie 9,11 listopada,Dzień Flagi Rzeczpospolitej obchodzimy:,2 maja,A,Miecz Zygmuntowski,A,Pytanie 10,,Miecz koronacyjny królów polskich, jedyne zachowane insygnium koronacyjne, to:,Szczerbiec,C,B,Quiz - Polskie symbole narodowe,Miecz koronacyjny Augusta III,,Start over,,Gratulacje !,Quiz - Polskie symbole narodowe,Oprac. Edyta KilianDolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu