Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

ALEX MORGAN

Review

SITTING BULL

Review

FRIDA KAHLO

Review

LIZZO

Review

EDTECH CAFE FALL 2019

Review

BIOETHICS

Review

CHARLOTTE'S WEB BOOK PROJECT

Review

Transcript

Witaj majowa jutrzenko,Świeć naszej polskiej krainie,Uczcimy ciebie piosenką,Która w całej Polsce słynie.,twórca,KONSTYTUCJA 3 MAJA,twórcą Konstytucji 3 maja był wolnomularz Hugo Kołłątaj,założenia,KONSTYTUCJA 3 MAJA,Święto Konstytucji 3 maja obchodzono do ostatniego rozbioru. Świętowanie 3 Maja było zakazane we wszystkich zaborach, dopiero po I WŚ kiedy Polska odzyskała niepodległość Święto Konstytucji 3 maja zostało wznowione. Podczas II WŚ w czasie okupacji niemieckiej i radzieckiej Święto zostało zdelegalizowane. Dopiero w 1981 roku władza ludowa zezwoliła na obchody 3-majowe. Od 1989 roku Święto Konstytucji 3 maja – znów jest świętem narodowym a od 2007 roku obchodzone jest również na Litwie.,KONSTYTUCJA 3 MAJA,Uchwalenie Konstytucji 3 Maja odbiło się szerokim echem w całej Europie. Król Stanisław August zyskał ogromne poparcie, aczkolwiek spowodowało to także opozycję republikanów oraz sprowokowało wrogość Imperium Rosyjskiego, które od 1768 roku było protektorem Rzeczypospolitej i gwarantem nienaruszalności jej ustroju. W praktyce Konstytucja 3 Maja przestała obowiązywać 24 lipca 1792 roku, kiedy to król Stanisław August Poniatowski dołączył do konfederacji targowickiej. Oficjalnie utraciła swą moc 23 listopada 1793 roku. Wówczas Sejm grodzieński uznał Sejm Czteroletni za niebyły, co w konsekwencji spowodowało uchylenie wszystkich aktów prawnych przez niego zatwierdzonych, w tym rzecz jasna ustawy zasadniczej z 3 maja 1971 roku. ,KONSTYTUCJA 3 MAJA,święto,Konstytucja 3 maja została zapisana w 11 artykułach, które poprzedzał uroczysty wstęp (preambuła). Ustawa Rządowa wprowadzała trójpodział władzy: na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Zapewniała ponadto prawo powszechnej wolności dla szlachty oraz mieszczaństwa. Regulowała prawa i obowiązki obywateli oraz zasady funkcjonowania władz państwowych. ,Targowica,KONSTYTUCJA 3 MAJA,PAMIĘTAMY...,KONSTYTUCJA 3 MAJA