Want to make creations as awesome as this one?

Transcript


Majowe święta w Polsce

Jesteśmy różni, pochodzimy z różnych stron Polski, mamy różne zainteresowania, ale łączy nas jeden cel... Cel ten to Ojczyzna, dla której chcemy żyć i pracować

"

"

Roman Dmowski

Święto Konstytucji 3 Maja

3 maja

Dzień Flagi

2 maja

Święto Pracy

1 maja

Jakie święta państwowe obchodzimy maju?


Była to pierwsza konstytucja w Europie, a druga na świecie (po amerykańskiej).

Konstytucja została uchwalona 3 maja 1791 r.

Święto Konstytucji 3 Maja

Uchwalenie Konstytucji 3 maja 1791 - obraz Kazimierza Wojniakowskiego z 1806 r.

Stanisław Staszic

Stanisław Staszic - był polskim działaczem oświeceniowym, przyrodnikiem i księdzem. Zajmował się tez pisarstwem politycznym i publicystyką.

Hugo Kołłątaj

Hugo Kołłątaj - duchowny i uczony. Popierał zniesienie liberum veto i wolnej elekcji oraz niektórych przywilejów szlachty.

Ignacy Potocki

Ignacy Potocki (1750-1809) - polski polityk, działacz patriotyczny i historyk. Był też poetą, tłumaczem i dramatopisarzem. Członek Komisji Edukacji Narodowej.

Król Stanisław August Poniatowski

Król Stanisław August Poniatowski (1732-1798) - król Polski w latach 1764-1795). Miał 32 lata, kiedy objął władzę. Był to człowiek wszechstronnie wykształcony. Interesował się sztuką, kulturą oraz znał kilka języków. Znany jest z organizowania obiadów czwartkowych. Były to spotkania wybitnych polskich myślicieli.


Twórcy Konstytucji 3 maja

Stanisław Małachowski

Stanisław Małachowski - marszałek, brał czynny udział w uchwaleniu Konstytucji 3 maja.

Adam Stanisław Krasiński

Adam Stanisław Krasiński - biskup kamieniecki, przywódca konfederacji barskiej (przeciwko wtrącaniu się obcych państw w sprawy polskie i w obronie katolicyzmu), pisarz polityczny.

Nakieruj strzałkę na nazwiska postaci


Konstytucja 3 maja 1791 roku - obraz Jana Matejki

Nakieruj strzałkę na Zamek Królewski i odwiedź jego komnaty!

Marszałek Stanisław Małachowski

Hugo Kołłątaj

Król Stanisław August Poniatowski

Obraz został przedstawiony w 100. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Został zaprezentowany wtedy w Sukiennicach.

Jan Matejko - jeden z najwybitniejszych polskich malarzy. Autor ponad trzystu obrazów olejnych i wielu szkiców oraz rysunków.

Zamek Królewski z Wieżą Zygmuntowską (Zegarową) w Warszawie


Kolegiata św. Jana

Konstytucja 3 maja wprowadzała m.in.

wprowadzenie trójpodziału władzy na ustawodawczą (sejm), wykonawcza (król i Straż Praw) oraz niezawisłe sady

zniesienie wolnej elekcji (odtąd tron miał być dziedziczny)

przestało obowiązywać liberum veto

zostało ustanowione jedno państwo - Rzeczpospolita Polska (wcześniej był podział na Polskę i Litwę)

chłopi mieli zostać objęci ochrona prawną

1795 r.III rozbiór Polski

1793 r.II rozbiór Polski

Uchwalenie Konstytucji 3 maja1791 r.

1773 r.Powstanie Komisji Edukacji Narodowej

I rozbiór Polski1772 r.

Wydarzenia z XVIII w. w Polsce

Był to bardzo ważny dokument, którego stworzeniem w 1791 r. możemy się pochwalić. Polacy udowodnili, że potrafią zaproponować wiele ważnych reform oraz wykazali się pomysłami na unowocześnienie państwa.

Dlaczego świętujemy uchwalenie Konstytucji 3 maja?

Witaj, majowa jutrzenko

Posłuchaj najsłynniejszej pieśni, która jest związana ze Świętem Konstytucji 3 Maja. Pieśń Witaj, majowa jutrzenko, zwana też Mazurkiem 3 Maja. Tekst napisał Rajnold Suchodolski w czasie powstania listopadowego. Melodia jest stylizowana na mazurka.

2 maja obchodzimy też Dzień Polaków i Polonii za Granicą

Pamiętajmy o wywieszeniu flagi narodowej!

Święto zostało wprowadzone na mocy ustawy z dnia 20 lutego 2004 r.

Dzień Flagi
2 maja

Mazurek Dąbrowskiego

Hymn


Godło


Flaga

Symbole Polski

Flaga - polska piosenka patriotyczna

Quiz
Czego dowiedzieliśmy się o majowych świętach w Polsce?

Zagraj i sprawdź swoją wiedzę (na podstawie prezentacji).

- Wikipedia. Hasła: Konstytucja 3 Maja, Konstytucja 3 maja 1791 roku, Jan Matejko, Stanisław August Poniatowski, Hugo Kołłątaj, Ignacy Potocki, Stanisław Małachowski, Stanisław Staszic, Adam Stanisław Krasiński, I rozbiór Polski, II rozbiór Polski, III rozbiór Polski (mapy: II - M. Szczepańczyk,), Witaj, majowa jutrzenko, Dzień Flagi

- https://www.gov.pl/web/kultura/symbole-narodowe
- https://www.wielkieslowa.pl/polska-i-polskosc
- Wczoraj i dziś. Podrecznik dla klasy szóstej Szkoły Podstawowej, B. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch, G. Wojciechowski
- Pixabay
- www.zamek-krolewski.pl/

Bibliografia i ilustracje:Dziękuję