Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

HALLOWEEN BREAKOUT

Breakout

BREAKOUT PAZ

Breakout

MINERALS AND ROCKS

Breakout

PATHFINDER: RETURN OF THE RUNELORDS

Breakout

THUNBERG CASE. TIME SOLDIERS

Breakout

HARRY POTTER ESCAPE GAME

Breakout

HARRY POTTER

Breakout

Transcript

EVOLUCIÓ HISTÒRICADEL POBLAMENT ACERDANYOLA DEL VALLÈs,De la prehistòria al s.XXI,Un repàs dels trets principals de les diferents etapes convencionals de la història de la humanitat, exemplificats a Cerdanyola.,INici,L'edat antiga,L'edat moderna,Sumari,Des d'aquí pots accedira qualsevol etapa.Al final de cada apartathi ha un repte que hasde superar per arribaral premi final.,La prehistòria,L'edat mitjana,L'edat contemporània,Abans de començar,1,2,3,4,5,6,Un repàs dels conceptes previs abans d'entrar en detall sobre l'evolució històrica a Cerdanyola,1,Abans decomençar,Textos,Dibuix,Oral,Les fonts de la història,Pintura,Fotografies,Excavació,Arqueologia,Imatge de fons: Stonehenge de Zdeněk Tobiáš en Pixabay,Moderna,Prehistòria,Contemporània,Medieval,Antiga,Edat dels Metalls,Neolític,Egipte,Paleolític,Grècia,Roma,Actualitat,Prehistòria,Edat antiga,edat mitjana,edat moderna,edat contemporània,De 4.000.000 a 3.000 aC,De 3.000 aC a 476 dC,De 476 a 1.492,De 1.492 a 1.789,De 1.789 a l'actualitat,Cronologia aproximada,Les grans etapes de la història,La història de la humanitat s'ha dividit, convencionalment, en períodes històrics. Les dates poden variar depenent dels historiadors, i en tot cas mai són talls perfectament definibles en el temps sinó que dilueixen els seus inicis i acabaments en els períodes anterior i posterior.,Jaciments arqueològicsa Cerdanyola del Vallès,El terme de Cerdanyola ha estat habitat per diferents comunitats humanes des del paleolític. Aquest mapa mostra els indrets on s'han trobat els indicis que ho demostren.,Imatge de fons: Mapa de relleu de Cerdanyola fet amb Instamaps,Un recull sobre aquesta etapa a partir de les evidències trobades a Cerdanyola del Vallès,2,La prehistòria,Moderna,Prehistòria,Contemporània,Medieval,Antiga,Edat dels Metalls,Neolític,Paleolític,Romans,Actualitat,La prehistòria a Cerdanyola,Ibers,Antiguitattardana,Alta edatmitjana,Baixa edatmitjana,Edat moderna,Paleolític,neolític,edat dels metalls,De 600.000 a 5.000 aC,De 5.000 a 1.800 aC,De 1.800 a 650 aC,Cronologia Cerdanyola,Edat contemporània ,Paleolític a Cerdanyolade l'any 600.000 al 5.000 aC,Són caçadors recol·lectors Són nòmades Viuen en campaments a l’aire lliure a la plana oen coves a les muntanyes, a prop dels riusDescobreixen el focFan pintures rupestres Les seves activitats no tenen gaire incidència sobre el medi natural,Imatge de fons: Torrent de Can Domènech,Punxa sobre les afirmacions i descobreix quines són aplicables a Cerdanyola,Neolític a Cerdanyolade l'any 5.000 al 1.800 aC,Viuen de l’agricultura i la ramaderiaSón sedentarisS’estableixen en poblatsViuen en cabanes semiexcavades fetes de fang i branques prop dels camps de conreu ocupant la planaElaboren noves einesFan ceràmicaIncidència en el medi natural,,Imatge de fons: Sitges de la UAB,VeURE,Punxa sobre les afirmacions i descobreix quines són aplicables a Cerdanyola,Imatge: Sitges de la UAB,Edat dels metalls a Cerdanyolade l'any 1.800 al 650 aC,Ocupen la plana vivint en cabanes semiexcavades formant poblats o en tendes (poblats estacionals)Utilitzen els metalls per fabricar objectesDesenvolupen rutes comercials per intercanviar metalls ,Imatge de fons: reconstrucció de la cabana de Can Bertran,VeURE,Punxa sobre les afirmacions i descobreix quines són aplicables a Cerdanyola,Imatge: reconstrucció de la cabana de Can Bertran,Un recull sobre aquesta etapa a partir de les evidències trobades a Cerdanyola del Vallès,3,L'edatantiga,Moderna,Prehistòria,Contemporània,Medieval,Antiga,Edat dels Metalls,Neolític,Paleolític,Romans,Actualitat,L'edat antiga a Cerdanyola,Ibers,Antiguitattardana,Alta edatmitjana,Baixa edatmitjana,Edat moderna,Edat contemporània ,ibers,romans,antiguitat tardana,De s. VI a I aC,De s. III aC a s. V dC,De s. V a s. VII dC,Cronologia Cerdanyola,Ibers a Cerdanyola del s VI al s I aC(1),Viuen de l’agricultura i la ramaderiaComercien amb altres pobles de la mediterrània: grecs, cartaginesos i romansInicien la vida urbana vivint de forma permanent en poblats situats dalt dels turons i llogarrets a la plana,Imatge de fons: Jaciment de Ca n'Oliver,Punxa sobre les afirmacions i descobreix quines són aplicables a Cerdanyola,VeURE,Imatge: Jaciment de Ca n'Oliver,Ibers a Cerdanyola dels VI al s I aC (2),Les cases són de pedra i fangDesenvolupen la metal·lúrgia del ferroIntrodueixen el torn de ceràmica, nous conreus, la moneda i l’escripturaLa relació home/medi segueix sent una continuïtat dels períodes anteriors,Imatge de fons: Reconstrucció d'una casa ibèrica,VeURE,Punxa sobre les afirmacions i descobreix quines són aplicables a Cerdanyola,Imatge: Reconstrucció d'una casa ibèrica,Romans a Cerdanyola del s VI al s I aC(1),Nova explotació del territori: viuen en ciutats o vil·lesLes ciutats són els centres polítics, culturals, religiosos i econòmics del món romà Les vil·les són grans explotacions agrícoles formades per un conjunt d’edificis (residència i dependències agràries) i els camps de conreuConstrueixen una xarxa important de calçades (vies romanes),Imatge de fons: Reconstrucció de la Vil·la Romana de Can Canaletes,Punxa sobre les afirmacions i descobreix quines són aplicables a Cerdanyola,VeURE,Imatge: Reconstrucció d'una Vil·la romana,Romans a Cerdanyola dels VI al s I aC (2),Imatge de fons: Camps de conreu i boscos de Collserola,Importància del comerç (llarga distància vies marítimes)Neix el cristianismeMilloren les tècniques agrícoles dels ibersLa relació home/medi segueix sent equilibrada, tot i que la incidència sobre l’entorn augmenta amb el creixement demogràfic, l’extensió dels conreus, l’explotació del bosc i dels recursos miners, etc.,Punxa sobre les afirmacions i descobreix quines són aplicables a Cerdanyola,Antiguitat tardana a Cerdanyoladel s V al s VII dC,Imatge de fons: Els Mallols,Caiguda de l’Imperi Romà (crisi) Els visigots (pobles bàrbars=estrangers) ocupen el nostre territoriLes ciutats perden importància Ruralització de la societatDescens de la població,Punxa sobre les afirmacions i descobreix quines són aplicables a Cerdanyola,VeURE,Imatge: Els Mallols,Un recull sobre aquesta etapa a partir de les evidències trobades a Cerdanyola del Vallès,4,L'edatmitjana,Moderna,Prehistòria,Contemporània,Medieval,Antiga,Edat dels Metalls,Neolític,Paleolític,Romans,Actualitat,L'edat mitjana a Cerdanyola,Ibers,Antiguitattardana,Alta edatmitjana,Baixa edatmitjana,Edat moderna,Edat contemporània ,alta edat mitjana,baixa edat mitjana,De s. VIII a s XII,De s. XII a s. XV,Cronologia Cerdanyola,Alta edat mitjana a Cerdanyoladel s VII al s XII (1),Imatge de fons: Reconstrucció d'una casa senzilla,Continuen entrant pobles de procedència diversa (sarraïns i francs) al territori i axiò fa que sigui un període d’inseguretat per a la poblacióLa població habita les zones protegides de les muntanyes: els vessants assolellats i les petites vallsViuen en cases molt senzilles (masos), disperses entre elles i organitzades al voltant d’una parròquia,Punxa sobre les afirmacions i descobreix quines són aplicables a Cerdanyola,VeURE,Imatge: Reconstucció d'una casa senzilla,Alta edat mitjana a Cerdanyoladel s VII al s XII (2),Imatge de fons: ceràmica medieval,El cristianisme juga un paper molt important (esglésies)Es transforma el paisatge ja que els pagesos dels masos medievals feixen els vessants de les muntanyes per aconseguir espais per a conrear,Punxa sobre les afirmacions i descobreix quines són aplicables a Cerdanyola,VeURE,Imatge: ceràmica medieval,Baixa edat mitjana a Cerdanyoladel s XII al s XV (1),Imatge de fons: Castell de Sant Marçal,Es construeixen castells per a protegir la població. La gent a canvi paga un impost al senyor feudalLa població s’estabilitza i creixLa gent decideix anar a viure a la planaLes cases de pagès són més grans i envoltades de camps de conreuLa situació de perill a poc a poc desapareix,Punxa sobre les afirmacions i descobreix quines són aplicables a Cerdanyola,VeURE,Imatge: Castell de Sant Marçal,Baixa edat mitjana a Cerdanyoladel s XII al s XV (2),Imatge de fons: Ermita de Santa Maria de les Feixes actualment,Les ciutats es recuperen i el comerç torna a ser important Es comença a incidir en el paisatge d’una manera significativa a mida que les necessitats d’espai conreable i de combustible obliguen a guanyar terreny al bosc,Punxa sobre les afirmacions i descobreix quines són aplicables a Cerdanyola,VeURE,Imatge: Ermita de Santa Maria de les Feixes actualment,Un recull sobre aquesta etapa a partir de les evidències trobades a Cerdanyola del Vallès,5,L'edatmoderna,Moderna,Prehistòria,Contemporània,Medieval,Antiga,Edat dels Metalls,Neolític,Paleolític,Romans,Actualitat,L'edat moderna a Cerdanyola,Ibers,Antiguitattardana,Alta edatmitjana,Baixa edatmitjana,Edat moderna,Edat contemporània ,edat moderna,De s. XV a s XVIII,Cronologia Cerdanyola,L'edat moderna a Cerdanyoladel s XV al s XVIII (1),Imatge de fons: masia de Can Xarau,La població viu majoritàriament a la plana: en pobles o masiesLa masia és una gran explotació agrària i/o ramadera formada pels edificis residencials i funcionals i els camps de conreu (recorda que s’assembla a una vil·la romana),Punxa sobre les afirmacions i descobreix quines són aplicables a Cerdanyola,VeURE,Imatge: masia de Can Xarau,L'edat moderna a Cerdanyoladel s XV al s XVIII (2),Imatge de fons: església vella de Sant Martí,El poblament a Cerdanyola continua sent dispers en forma de masies organitzades al voltant de la parròquia de Sant Martí i de Sant IscleLa transformació del paisatge és més forta i el bosc cada vegada recula més,Punxa sobre les afirmacions i descobreix quines són aplicables a Cerdanyola,VeURE,Imatge: església vella de Sant Martí,Un recull sobre aquesta etapa a partir de les evidències trobades a Cerdanyola del Vallès,6,L'edatcontemporània,Moderna,Prehistòria,Contemporània,Medieval,Antiga,Edat dels Metalls,Neolític,Paleolític,Romans,Actualitat,L'edat contemporània a Cerdanyola,Ibers,Antiguitattardana,Alta edatmitjana,Baixa edatmitjana,Edat moderna,Edat contemporània ,edat contemporània,De s. XVIII a s XXI,Cronologia Cerdanyola,L'edat contemporània a Cerdanyoladel s XVIII a s XXI (1),Imatge de fons: carrer Sant Ramon,Predomina el poblament concentratEl poble de Cerdanyola neix al 1828 i s’acabarà convertint en una ciutatLa gent viu en cases i en blocs de pisosL’agricultura perd importància respecte l’activitat industrial que canvia totalment les formes de vida,Punxa sobre les afirmacions i descobreix quines són aplicables a Cerdanyola,VeURE,Imatge: carrer Sant Ramon,L'edat contemporània a Cerdanyola del s XVIII a s XXI (2),Imatge de fons: imatge aèria de l'Uralita,La relació home/medi es trenca transformant negativament i de forma radical l’aspecte del paisatgeLes causes estan lligades al procés d’industrialització: la sobreexplotació del medi i dels recursos naturals, el desenvolupament de les vies de comunicació, el creixement incontrolat de les ciutats i zones residencials, la contaminació …,Punxa sobre les afirmacions i descobreix quines són aplicables a Cerdanyola,VeURE,Imatge aèria de l'Uralita,... i actualment a Cerdanyola?,Imatge de fons: barri de Canaletes,VeURE,Imatge del barri de Canaletes,QUIZ,Completa el quiz següent i aconsegeixla primera xifra per necessària per arribar alpremi final!,COMENÇAR,Quina d’aquestes tres es potconsideraruna font històrica?,QUIZ,Les dues són correctes,Textos trobats escrits en català,PREGUNTA 1/3,L’estudi de pinturesde l'època,QUIZ,Explicació:A travès de l'observació i estudi de les pintures trobades podem deduir moltes coses sobre com es vivia a l'epoca.,SEGÜENT,Correcte!,L'edat antiga,L'edat moderna,És l'època de les civilitzacions clàssiques com ara: l’Egípcia, la Grega o la Romana.,PREGUNTA 2/3,QUIZ,La prehistòria,Explicació:Efectivament durant l'edat antiga es van desenvolupar les grans civilitzacions clàsiques Egipte, Grècia i Roma,QUIZ,CorrectE!,SEGÜENT,PREGUNTA 3/3,Observant la distribució dels jaciments arqueològics al territori de Cerdanyola podem deduir que hi ha més jaciments...,a Collserola per aprofitar els recusos del bosc,hi ha el mateix nombre de jaciments a la plana que a Collserola,a la plana ja que és millor per un assentament,QUIZ,Explicació:La plana ofereix millors emplaçaments per establir un assentament, un millor accés a l'aigua i no queda lluny dels boscos. Per tant és normal que en totes les èpoques les persones prefereixin establir-se aquí.,QUIZ,CorrectE!,SEGÜENT,QUIZ,AQUESTA RESPOSTA NO ÉS LA CORRECTA !,HO SENTIM!,TORNA A PROVAR,CERCA!,Entre totes les afirmacions que descobreixis,punxa només en lescorrectes,COMENÇAR,Construeixengransvies decomunicació,Són caçadors i recol·lectors,Usen elsmetalls perfereines,Arrosega la llum per trobar les respostes,DESCOBREIX I PUNXA NOMÉS EN L'AFIRMACIÓSOBRE EL PALEOLÍTIC QUE SIGUI CORRECTA,Viuen a Collserolaen coves,Són amicsdels Egipcis,Genial!Aquesta és l'afirmació correcta!!,,SEGÜENT,Viuen de l'agriculturai la ramaderia,Viuen encastells,Arrosega la llum per trobar les respostes,No conèixen el foc,només mengenels vegetalscrusque recullen,Es produeixun procés de creixementeconòmic,DESCOBREIX I PUNXA NOMÉS EN L'AFIRMACIÓSOBRE EL NEOLÍTIC QUE SIGUI CORRECTA,Genial!Aquesta és l'afirmació correcta!!,,SEGÜENT,Les grans ciutatsperden importància,Utilitzen els metallsper fabricar objectes·,Viuen en masiesa les vallsprotegides,Arrosega la llum per trobar les respostes,DESCOBREIX I PUNXA NOMÉS EN L'AFIRMACIÓSOBRE L'EDAT DELS METALLSQUE SIGUI CORRECTA,Fan pinturesa les coves,Genial!Aquesta és l'afirmació correcta!!,,SEGÜENT,¡Ostres!Aquesta afirmació és incorrecta,,TORNA A PROVAR,IMATGE CORRECTA,Tria la imatge correcta,COMENÇAR,QUINA imatge CORRESPON A LA CASA IBÈRICA?,QUINA imatge CORRESPON A LA CASA IBÈRICA?,CorrectE!,SEGÜENT,quina imatge correspon a la ceràmica ibèrica?,QUINA IMATGE CORRESPON A LA CERÀMICA IBÈRICA?,CorrectE!,SEGÜENT,QUINA IMATGE CORRESPON A LA vil·la romana?,QUINA IMATGE CORRESPON A LA VIL·LA ROMANA?,CorrectE!,SEGÜENT,AQUESTA RESPOSTA NO ÉS LA CORRECTA !,TORNA A PROVAR,HO SENTIM!,DARDS,Entre totes les afirmacions que descobreixis,fes clic en lescorrectes per fer diana,COMENÇAR,En l'edat mitjana el paisatge es va transformar perquè els pagesos dels masos medievals van fer-hi,Coves a Collserola,Feixes per conreus,Vies de comunicació,DARDS!!,Bravo!,SEGÜENT,DARDS,La religió hi juga un paper molt important, i els assentaments s’organitzen al voltant de,Les esglésies,L'Ajuntament,Els castells,Bravo!,SEGÜENT,DARDS,A Cerdanyola es construeix un castell per,viure més còmodes,protegir la població,que ho diu el rei,Bravo!,SEGÜENT,DARDS,Oh no!,TORNA A PROVAR,DARDS,JOC DE PISTES,Mira les pistes i descobreix la paraula correcta,COMENÇAR,S'assembla a una vil·la romana.,És una gran explotació agrària i/o ramadera formada pels edificis residencials i funcionals i els camps de conreu.,PISTA 03,PISTA 02,Punxa per enfocar i descobrir les pistes,PISTA 01,La podem trobar tant a la plana com a la serra,SEGÜENT,JOC DE PISTES,JOC DE PISTES,L,X,N,F,W,I,M,G,Introdueix en ordre les lletres de la paraula correcta,V,T,Y,A,E,U,C,D,B,Q,H,Z,P,Ñ,K,S,O,R,J,_ _ _ _ _,Q,S,Z,I,M,P,L,C,U,D,T,R,V,J,O,K,W,X,A,H,G,N,B,E,Ñ,F,Y,* _ _ _ _,JOC DE PISTES,T,K,A,E,Z,R,C,P,F,Q,X,J,O,B,L,M,I,U,Ñ,D,G,S,Y,V,W,N,H,* _ _ _ _,JOC DE PISTES,Z,K,E,T,A,N,C,V,P,F,O,L,X,W,U,B,Q,R,I,Ñ,D,Y,G,J,M,S,H,* * _ _ _,JOC DE PISTES,S,D,T,L,Ñ,I,H,Z,M,F,N,X,B,W,C,J,G,U,K,E,P,Q,O,Y,A,V,R,* * _ _ _,JOC DE PISTES,W,Z,Y,B,X,S,L,P,D,H,M,T,K,C,A,E,V,N,I,Q,J,G,O,R,U,F,Ñ,* * * _ _,JOC DE PISTES,Q,J,W,M,A,V,X,O,H,N,L,P,B,F,R,D,C,Ñ,I,Y,G,U,E,Z,S,T,K,* * * _ _,JOC DE PISTES,W,Z,Y,B,X,S,L,P,D,H,M,T,K,C,A,E,V,N,I,Q,J,G,O,R,U,F,Ñ,* * * * _,JOC DE PISTES,Introdueix en ordre les lletres de la paraula correcta,Q,J,W,M,A,V,X,O,H,N,L,P,B,F,R,D,C,Ñ,I,Y,G,U,E,Z,S,T,K,* * * * _,JOC DE PISTES,JOC DE PISTES,CorrectE!,SEGÜENT,EFECTIVAMENT ES TRACTAD'UNA MASIA,AQUESTA RESPOSTA NO ÉS LA CORRECTA !,HO SENTIM!,TORNA A PROVAR,JOC DE PISTES,CONTRARELLOTGE!,Completa la frase abans que s'acabi el temps!!,COMENÇAR,Tens només 5 segons !!,CONTRARELLOTGE,INICIAR,En l'edat contemporàniapredominael poblament ....................,CONTRARELLOTGE,dispers,concentrat,Has trigat massa,TORNA A PROVAR,4,3,2,1,0,5,SEGÜENT,Correcte!,En l'edat contemporàniapredominael poblament concentrat,CONTRARELLOTGE,L’agricultura ........... importància respecte l’activitat industrial que canvia totalment les formes de vida,CONTRARELLOTGE,Has trigat massa,perd,guanya,TORNA A PROVAR,4,3,2,1,0,5,SEGÜENT,Correcte!,L’agricultura perd importància respecte l’activitat industrial que canvia totalment les formes de vida,CONTRARELLOTGE,La relació de les persones amb el medi naturalté .......... incidència, transformant de formaradical l’aspecte del paisatge,CONTRARELLOTGE,Has trigat massa,poca,molta,TORNA A PROVAR,4,3,2,1,0,5,SEGÜENT,Correcte!,La relació de les persones amb el medi naturalté molta incidència, transformant de formaradical l’aspecte del paisatge,CONTRARELLOTGE,AQUESTA RESPOSTA NO ÉS LA CORRECTA !,TORNA A PROVAR,HO SENTIM!,CONTRARELLOTGE,RECORDA, EL PRIMER NÚMERO ÉS:,GENIAL!,7,CONTINUA,GENIAL!,RECORDA, EL SEGON NÚMERO ÉS:,0,CONTINUA,RECORDA, EL TERCER NÚMERO ÉS:,GENIAL!,CONTINUA,9,RECORDA, EL QUART NÚMERO ÉS:,GENIAL!,2,CONTINUA,RECORDA, EL CINQUÈ NÚMERO ÉS:,GENIAL!,1,CONTINUA,RECORDA, EL SISÈ NÚMERO ÉS:,GENIAL!,8,CONTINUA,_ _ _ _ _ _,INTRODUEIX EL CODI SECRET,8,9,5,7,2,1,6,4,0,3,* _ _ _ _ _,9,0,2,8,4,7,6,3,1,5,INTRODUEIX EL CODI SECRET,* _ _ _ _ _,4,5,2,1,8,9,6,0,7,3,INTRODUEIX EL CODI SECRET,* * _ _ _ _,5,8,3,6,4,2,1,9,0,7,INTRODUEIX EL CODI SECRET,* * _ _ _ _,8,6,5,0,1,2,4,3,9,7,INTRODUEIX EL CÓDI SECRET,* * * _ _ _,2,4,0,5,8,7,9,3,6,1,INTRODUEIX EL CODI SECRET,* * * _ _ _,5,8,1,9,3,4,7,6,0,2,INTRODUEIX EL CODI SECRET,* * * * _ _,1,3,0,7,2,6,8,4,9,5,INTRODUEIX EL CODI SECRET,* * * * _ _,1,3,0,7,2,6,8,4,9,5,INTRODUEIX EL CODI SECRET,* * * * * _,1,3,0,7,2,6,8,4,9,5,INTRODUEIX EL CODI SECRET,* * * * * _,1,3,0,7,2,6,8,4,9,5,INTRODUEIX EL CODI SECRET,Has guanyat la teva recompensa has après alguna cosa nova, i ara ja saps més de la ciutat on vius, Cerdanyola del Vallès.,Enhorabona!,Si vols aprendre méset recomanem:,Pots tornar a entrar el codi punxant el botó de sota o anar al sumari punxant la caseta.,Oh, no!El codi es erróni,TORNA A PROVAR