Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Panie umocnij naszą wiarę (powtórzenie wiadomości).

Katecheza 54.

Katecheza 54 to powtórzenie wiadomości.Zaczynamy modlitwą. Powtórzymy głowne prawdy wiary, wykonując ćwiczenie

Główne prawdy wiary

Listen

Kliknij obrazek i posłuchaj :)

Apostołowie prosili Pana: «Dodaj nam wiary». 6 Pan rzekł: «Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: „Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze”, a byłaby wam posłuszna. Łk 17, 5-6

Info

Apostołowie słuchając słów Jezusa, widząc cuda, które czynił,przypatrując się Jego modlitwie, czuli, że ich wiara jest niewystarczająca do wypełnienia powołania. „Panie, przymnóż nam wiary” – to jedna z najprostszych, ale zarazem najważniejszych modlitw Kościoła. Jezus uczy nas, że mamy rozwijać się duchowo, rozwijać swoją wiarę. Mamy być jak ziarnko gorczycy. Gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wyrasta wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu. Abraham (postać biblijna o której będziemy mówić następnym razem) zaufał Panu Bogu, Bóg dał mu obietnicę dotyczącą jego potomstwa, Abraham stał się Ojcem Wielu Narodów.

Kochani Spróbujcie wykonać krzyżówkę, która jest w ćwiczeniach na str. 112-113. Z Panem Bogiem !