Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Sakrament Pokuty

Co trzeba koniecznie wiedzieć przystępując do I spowiedzi i każdej spowiedzi

* Write a introduction here *

This is a paragraph of text waiting to be awesome content

2

3

4

6

7

1

Co koniecznie trzeba wiedzieć przystępując doI spowiedzi świętej i każdej spowiedzi

8

5

9

9

1

0

Home

Menu

SKUTKI GRZECHU Grzech ciężki ( śmiertelny ) jest całkowitym odwróceniem się człowieka od Boga, od celu ostatecznego. Pozbawia duszę łaski uświęcającej, która stanowi nadprzyrodzone życie duszy. Zrywa wspólnotę z Bogiem i wyrządza krzywdę Kościołowi. Jest największym nieszczęściem człowieka. Człowiek przestaje być dzieckiem Bożym, traci wszystkie zasługi za dobre uczynki dawniej wykonane i nie może osiągnąć nowych zasług. Kto umiera w ciężkim grzechu, jest odrzucony od Boga na wieki, czyli zostaje potępiony. Jest to kara wieczna. Ponieważ grzech ciężki jest tragedią dla człowieka, dlatego należy w swoim rachunku sumienia dokładnie rozważyć najpierw wielkość materii danego grzechu, następnie stan świadomości przed lub w czasie popełniania tegoż grzechu przy równoczesnym uwzględnieniu stanu swej dobrowolności.

Grzech lekki ( powszedni ) osłabia naszą łączność z Bogiem i pomniejsza świętość Kościoła, ale nie pozbawia człowieka stanu łaski

Dlaczego spowiedź?https://www.youtube.com/watch?v=gpljSmptQiU

Na początku dzisiejszej katechezy pomódlmy się do Ducha św. słowami modlitwy Jana Pawła IIDuchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej,o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował,o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać,o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością,o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu,który Ciebie, o Boże, obraża.Amen.

Utrwalenie: przez co stajemy się podobni do P. Boga?Przez łaskę uświęcającąJak nazywa się człowiek , który posiada łaskę uświęcająca?Dzieckiem BożymCo Pan Bóg oddaję swoim dzieciom ?NieboModlitwaPanie Bożę, pragnę być zawsze Twoim dzieckiem"Ojcze nasz.......

Jak nazywa się człowiek, który posiada łaskę oświecającą?- nazywa się DZIECKIEM BOŻYM

Co Bóg daje dzieciom?-NIEBO

3 minutowy katechizm. "Co to grzech ?"https://www.youtube.com/watch?v=ip099tlDJ3M

Co niszczy grzech ciężki ( śmiertelny)w duszy człowieka?- niszczy łaskę uświęcającąKażdy grzech jest odchodzeniem od Boga

Brat Franciszek. Czym jest grzech?https://www.youtube.com/watch?v=6D_qR5UVwFw

Grzech ciężki popełnia człowiek wtedy, gdy przekracza przykazania:1) w ważnej rzeczy- jest to tzw. materia wielka, 2) zupełnie świadomiei 3) całkowicie dobrowolnie.

kiedy człowiek popełnia grzech ciężki?- gdy przekracza Przykazania Boże w rzeczy ważnej

Grzech lekki popełnia człowiek wtedy,gdy przekracza przykazania: 1) w małej rzeczy,2) bez całkowitej świadomości,3) bez całkowitej dobrowolności

Co to jest sumienie?https://www.youtube.com/watch?v=vPbBC_ft8Vo

Ze Świętą Kingą na wakacje

1

Święci nie przemijają. Święci wołają o świętość.Święta Kingo, Pani tej ziemi, uproś nam łaskę świętości! Św. Jan Paweł II

2

3

4

5

6

8

9

8

10

0

2

4

4

5

https://www.youtube.com/watch?v=p8ouHqlZB0E

https://www.youtube.com/watch?v=sGxuCCeSvfA

Hymn na cześć św. Kingiw wykonaniu uczennicy Pauliny S.https://www.youtube.com/watch?v=-9WCKojKJVA&feature=youtu.be Słowa hymnu są autorstwabyłych uczennic Szkoły PodstawowejTyś naszą ziemię pokochała,Co najcenniejsze jej oddała.Wdzięczność Ci wszyscy wyśpiewać pragniemyTwój przykład brać obiecujemy.Święta Kingo, patronko naszaŁaskę u Boga nam wypraszaj.Bądź nam oparciem i światłem naszych dróg,By w naszej nauce pomagał nam Bóg.Dobroć nam wniosłaś Pani w darze,W miłości głosiłaś nadzieję.Dziś Twe oblicze na naszym sztandarzeJaśnieje, jak gwiazda w Betlejem.Święta Kingo, patronko naszaŁaskę u Boga nam wypraszaj,Bądź nam oparciem i światłem naszych dróg,By w naszej nauce pomagał nam Bóg.

https://stacja7.pl/swieci/swieta-kinga-matka-biednych-strapionych/Święta Kinga. Matka biednych i strapionychW 1257 r. Bolesław Wstydliwy przekazał jej ziemię sądecką wraz z pełnią książęcej władzy. Niezwykłą osobowością wywarła ogromny wpływ na sprawy...Stacja7.plŻyciorys naszej Patronkiśw. Kingi św. Kinga, Kunegunda córka króla Węgier Beli IV i Marii Laskariny. Kunegunda była siostrą św. Małgorzaty Węgierskiej, Konstancji, księżnej ruskiej oraz bł. Jolanty. W Wojniczu królewna została zaręczona z księciem Sandomierskim Bolesławem synem Leszka Białego. Poślubiona księciu sandomierskiemu Bolesławowi Wstydliwemu według kanonicznej formy sponsalia de futuro. Podobno przyniosła mu w posagu 4 tysiące grzywien, a według podania również sól węgierską, którą zaczęto wówczas w Bochni i Wieliczce wydobywać na większą skalę. Chociaż sól bocheńską i wielicką znano w Polsce już wcześniej, to jednak pewne jest, że właśnie za czasów Kingi rozwinęło się jej wydobywanie, prawdopodobnie za sprawą sprowadzonych przez nią górników węgierskich. W 1257 roku otrzymała od męża ziemię sądecką i Pieniny. Wykorzystując stan anarchii na Węgrzech księżniczka Kinga, dążąca do zacieśnienia związków Spisza z Polską, obsadziła ten teren swoimi wojskami, które stacjonowały tam aż do śmierci księżniczki w 1292.W 1287 roku ucieczką na Zamek Pieniński broniła się przed Tatarami.Po śmierci męża (1279) założyła w Starym Sączu klasztor klarysek i uposażywszy go przywilejem w roku 1280, mieszkała w nim aż do śmierci, 24 lipca 1292 roku.Według legendy, gdy polski książę krakowsko-sandomierski Bolesław poprosił o rękę węgierskiej królewny Kingi, ta zwróciła się do swego ojca, aby w wianie nie dawano jej złota i kosztowności, gdyż niosą za sobą pot i łzy ludzkie. Nie chciała też roju służby, bo ta jest znamieniem pychy. Życzyła sobie tylko jednego skarbu - soli, którą chciała dać swej przyszłej ojczyźnie. Król Węgier podarował jej więc najbogatszą kopalnię Siedmiogrodu w Marmarosz (Prajd). Kinga biorąc ją w posiadanie, wrzuciła do szybu swój zaręczynowy pierścień, zaś w drodze do kraju swego męża zabrała ze sobą doświadczonych górników węgierskich. W Polsce kazała im szukać soli. Gdy ją wreszcie znaleźli (w Bochni i Wieliczce) to jak pisze Ksiądz Piotr Skarga, "w pierwszym bałwanie (bryle) soli, który wykopano, pierścień się on jej znalazł, który ujrzawszy Kunegunda i poznawszy, dziękowała Panu Bogu, który dziwy czyni tym, którzy Go miłują". Kinga jest rozpamiętywana do dziś w polskich bajkach i książkach.Kinga została beatyfikowana przez Aleksandra VIII w 1690 a kanonizacji dokonał 16 czerwca 1999 Jan Paweł II w Starym Sączu.W dniu 24 lipca Kościół w Polsce obchodzi liturgiczne wspomnienie obowiązkowe św. Kingi, dziewicy.

https://www.youtube.com/watch?v=p8ouHqlZB0E

zachęcam do obejrzenia filmu dla dzieci Św. Kingahttps://www.youtube.com/watch?v=v_Jd9k605CY

Animacja "Pierścień Świętej Kingi"https://www.youtube.com/watch?v=VffVzusSEBU

https://view.genial.ly/5c338661b47b536e4b3a36be/interactive-content-wiano-sw-kingi

PLGłównaGłównaNa czasieNa czasieSubskrypcjeSubskrypcjeBibliotekaBibliotekaHistoriaHistoria{"@context":"https://schema.org","@type":"VideoObject","description":"Kilkuminutowe wydanie telewizyjnego serialu \"Ziarno\" z udziałem zespołu Promyczki Dobra z Nowego Sącza oraz innych uczestników.","duration":"PT412S","embedUrl":"https://www.youtube.com/embed/Nfk1EyJ4QCg","interactionCount":"2886","name":"Ziarno - Promyczek Dobra - Pierścień Św. Kingi","thumbnailUrl":["https://i.ytimg.com/vi/Nfk1EyJ4QCg/maxresdefault.jpg"],"uploadDate":"2013-01-17"}Ziarno - Promyczek Dobra - Pierścień Św. KingiDo obejrzeniaUdostępnijKopiuj linkInformacjeZakupyWyłącz wyciszenieJeśli odtwarzanie zaraz się nie zacznie, spróbuj ponownie uruchomić urządzenie.3:014:05Nie korzystasz teraz z kontaFilmy, które oglądasz, mogą zostać dodane do historii oglądania YouTube TV i wpływać na pojawiające się tam rekomendacje. Aby tego uniknąć, anuluj proces i zaloguj się w YouTube na komputerze.AnulujPotwierdźNastępnyAnulujAutoodtwarzanie jest wstrzymaneUdostępnijDołącz playlistęPodczas pobierania informacji o udostępnianiu wystąpił błąd. Spróbuj ponownie później.Zmień kameręAutoodtwarzaniePrędkość odtwarzaniaNormalnaJakośćAutomatyczna480p0:006:513:02/6:51Na żywoPrzewiń, aby poznać szczegółowe informacje

Każdego roku w kopalni soli w Bochni jest organizowany Ogólnopolski Konkurs Recytatorskizachęcam was do pisaniai recytowania wierszyZiarno - Promyczek Dobra - Pierścień Św. Kingihttps://www.youtube.com/watch?v=Nfk1EyJ4QCg

Kanonizacja św. Kingi w Starym Sączuprzez Jana Pawła II Jednym z najważniejszych punktów pielgrzymi Ojca Świętego Jana Pawła II do ojczyzny, w czerwcu 1999 roku, stała się kanonizacja księżnej krakowskiej, błogosławionej Kingi. Msza kanonizacyjna, podczas której papież uroczyście ogłosił wpisanie jej do katalogu świętych, odbyła się w Starym Sączu 10 czerwca 1999 roku. Na kanonizacji, poza tłumem wiernych i przedstawicielami państwa i kościoła węgierskiego, były obecne także siostry klaryski ze Starego Sącza, które specjalnie na tę okoliczność uzyskały pozwolenia wyjścia poza klauzulę. Przyniosły wtedy ze sobą szczególną relikwię – trumienkę zawierającą szczątki świętej księżnej.W homilii podczas Mszy św. papież Jan Paweł II powiedział:„Święci nie przemijają, święci żyją świętymi, święci pragną świętości”. Wyakcentował, że świętość potrzebuje środowiska i powinna być nim przede wszystkim rodzina. Potrzeba też przykładu, wzoru świętych i świadectwa, które każdy z nas może i powinien dawać, by tworzyć środowiska świętości w rodzinie, szkołach, miejscach pracy."https://www.youtube.com/watch?v=mZlpIB8qbMY

Najdroższa Patronko nasza! Kingo święta!Tyś od zarania życia pałała gorącą miłością ku Bogu, ratowałaś Ojczyznę naszą w potrzebie i poddanych swoich wspierałaś hojnie w ubóstwie i cierpieniu, a z tronu niebieskiej chwały poprzez stulecia wypraszałaś i teraz wypraszasz u Boga swoim czcicielom niezliczone łaski i cuda. Wyjednaj nam, prosimy cię, u Boga łaskę, której tak gorąco pragniemy, a przede wszystkim odpuszczenie win, wytrwanie w dobrym, żywot cnotliwy i śmierć szczęśliwą. Amen.

Życiorys naszej Patronkiśw. Kingi św. Kinga, Kunegunda córka króla Węgier Beli IV i Marii Laskariny. Kunegunda była siostrą św. Małgorzaty Węgierskiej, Konstancji, księżnej ruskiej oraz bł. Jolanty. W Wojniczu królewna została zaręczona z księciem Sandomierskim Bolesławem synem Leszka Białego. Poślubiona księciu sandomierskiemu Bolesławowi Wstydliwemu według kanonicznej formy sponsalia de futuro. Podobno przyniosła mu w posagu 4 tysiące grzywien, a według podania również sól węgierską, którą zaczęto wówczas w Bochni i Wieliczce wydobywać na większą skalę. Chociaż sól bocheńską i wielicką znano w Polsce już wcześniej, to jednak pewne jest, że właśnie za czasów Kingi rozwinęło się jej wydobywanie, prawdopodobnie za sprawą sprowadzonych przez nią górników węgierskich. W 1257 roku otrzymała od męża ziemię sądecką i Pieniny. Wykorzystując stan anarchii na Węgrzech księżniczka Kinga, dążąca do zacieśnienia związków Spisza z Polską, obsadziła ten teren swoimi wojskami, które stacjonowały tam aż do śmierci księżniczki w 1292. W 1287 roku ucieczką na Zamek Pieniński broniła się przed Tatarami.Po śmierci męża (1279) założyła w Starym Sączu klasztor klarysek i uposażywszy go przywilejem w roku 1280, mieszkała w nim aż do śmierci, 24 lipca 1292 roku.Według legendy, gdy polski książę krakowsko-sandomierski Bolesław poprosił o rękę węgierskiej królewny Kingi, ta zwróciła się do swego ojca, aby w wianie nie dawano jej złota i kosztowności, gdyż niosą za sobą pot i łzy ludzkie. Nie chciała też roju służby, bo ta jest znamieniem pychy. Życzyła sobie tylko jednego skarbu - soli, którą chciała dać swej przyszłej ojczyźnie. Król Węgier podarował jej więc najbogatszą kopalnię Siedmiogrodu w Marmarosz (Prajd). Kinga biorąc ją w posiadanie, wrzuciła do szybu swój zaręczynowy pierścień, zaś w drodze do kraju swego męża zabrała ze sobą doświadczonych górników węgierskich. W Polsce kazała im szukać soli. Gdy ją wreszcie znaleźli (w Bochni i Wieliczce) to jak pisze Ksiądz Piotr Skarga, "w pierwszym bałwanie (bryle) soli, który wykopano, pierścień się on jej znalazł, który ujrzawszy Kunegunda i poznawszy, dziękowała Panu Bogu, który dziwy czyni tym, którzy Go miłują". Kinga jest rozpamiętywana do dziś w polskich bajkach i książkach.Kinga została beatyfikowana przez Aleksandra VIII w 1690 a kanonizacji dokonał 16 czerwca 1999 Jan Paweł II w Starym Sączu.W dniu 24 lipca Kościół w Polsce obchodzi liturgiczne wspomnienie obowiązkowe św. Kingi, dziewicy.https://stacja7.pl/swieci/swieta-kinga-matka-biednych-strapionych/#Święta Kinga. Matka biednych i strapionychW 1257 r. Bolesław Wstydliwy przekazał jej ziemię sądecką wraz z pełnią książęcej władzy. Niezwykłą osobowością wywarła ogromny wpływ na sprawy...Stacja7.pl

https://www.youtube.com/watch?v=xuBcbVoczZ4https://www.youtube.com/watch?v=sGxuCCeSvfA

W czasie wakacyjnych wędrówek,można dotrzeć do wyjątkowych miejsc w Polscektóre związane sąze świętą Kingą.Kliknij w wybranemiejsce, a zobaczysz więcej.https://www.youtube.com/watch?v=v2natEgltFshttps://www.youtube.com/watch?v=yiWxD_BC7PM

1

2

3

4

5

Janie Pawle II nasz święty orędowniku

6

0

2

7

3

7

https://www.youtube.com/watch?v=kMIG9S6Mcq8

https://stacja7.pl/quizy-stacji7/quiz-o-janie-pawle-ii/QUIZ o Janie Pawle IIIle drużyn bierze udział w mundialu? Kto jest aktualnym mistrzem świata w piłce nożnej? Sprawdź swoją wiedzę o rozpoczynających się mistrzostwach!...Stacja7.pl

Świętemu Janowi Pawłowi II zaśpiewajmy razemhttps://www.youtube.com/watch?v=13jM6fzCEVY

Teraz obejrzyjmy krótki filmhttps://www.youtube.com/watch?v=8gYcf39_qlw J AN PAWEŁ II (1920-2005)Karol Józef Wojtyła, późniejszy Jan Paweł II – papież, urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach jako syn Karola i Emilii, z domu Kaczorowskiej. Jego ojciec był żołnierzem – pracował jako urzędnik, zaś matka zajmowała się domem i dziećmi. Karol miał starszego o 14 lat brata Edmunda (lekarza) oraz siostrę Olgę, która zmarła zaraz po urodzeniu. Został ochrzczony 19 czerwca 1920 roku w pobliskim kościele pw. Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, z którym był związany do końca swojego pobytu w rodzinnym mieście. Miesiąc przed I Komunią Świętą zmarła jego matka. Od tej pory zajmował się nim ojciec – dbał o dobre wychowanie, naukę, patriotyzm i rozwój duchowy syna, który codziennie uczestniczył we Mszy Świętej. W Gimnazjum Męskim w Wadowicach dołączył do koła teatralnego, gdzie poznawał poezję i teatr. Kiedy miał 12 lat zmarł jego brat w wyniku zarażenia się szkarlatyną od swoich pacjentów.

https://www.youtube.com/watch?v=6Wqz4quZBc8

http://img.iap.pl/s/119/201398/Edytor/File/mp3/Niech_zstapi_Duch_Twoj.mp3https://www.youtube.com/watch?v=u-XGQ4h1Qns

https://www.youtube.com/watch?v=jdBC-XunK7Y

Modlitwa o wstawiennictwo św. Jana Pawła IIJanie Pawle II nasz święty orędowniku, wspomożycielu w trudnych sprawach. Ty, który swoim życiem świadczyłeś o wielkiej miłość do Boga i ludzi, prowadząc nas drogą Jezusa i Maryi, w umiłowaniu obojga, pragnąc pomagać innym. Przez miłość i wielkie cierpienie, ofiarowane za bliźnich, co dzień zbliżałeś się do świętości.Pragnę prosić Cię o wstawiennictwo w mojej sprawie…https://www.youtube.com/watch?v=kMIG9S6Mcq8

Uczcij setne urodziny Świętego Jana Pawła II i zrób coś dobrego https://www.youtube.com/watch?v=HHOX03Pmd5s

https://www.youtube.com/watch?v=U4CEVbqJA-sKażdego dnia do Jana Pawła II przychodziły dziesiątki listów od mieszkańców całego świata, tych małych i tych dużych. Były to różne listy. Były także muzyczne.https://www.youtube.com/watch?v=Gv4xDf6qGRo

https://www.youtube.com/watch?v=5ICWSIKtKpE

Słuchając słów Św. Jana Pawła II stajemy się spadkobiercami myśli Papieża Polaka.Nie wolno nam po Jego śmierci nie odwoływać się do Jego nauczania, bo w niej zawiera się głęboka apostolska troska o Polskę i Polakówhttps://www.youtube.com/watch?v=fU02v-3TSFw

Rozwiąż: QUIZ o Janie Pawle IIhttps://stacja7.pl/quizy-stacji7/quiz-o-janie-pawle-ii/1. Tego niemożna niewiedzieć. Gdzie urodził się Karol Wojtyła?wWadowicachwKrakowiewNiegowiciwLublinieCorrect!Wrong!2. Kiedy urodził się Karol Wojtyła20 maja 19181maja 192018 maja 192020 maja 1920Correct!Wrong!3. W1938 roku Karol Wojtyła otrzymał świadectwo maturalne zoceną celującą irozpoczął studia:teologicznepolonistyczneaktorskiefilozoficzneCorrect!Wrong!4. Święceń kapłańskich udzielił Wojtyle:kard. Sapiehakard. Wyszyńskikard. Hlondkard. Aleksander KrakowskiCorrect!Wrong!5. Ks.Wojtyła był akurat naMazurach, gdyzostał wezwany doprymasa Stefana Wyszyńskiego idowiedział się, żezostał wybrany nabiskupa. Dodajmy: najmłodszego wPolsce. Ile miał wtedy lat?38394041Correct!Wrong!6. Pierwszą pielgrzymkę zagraniczną Jan Paweł II odbył do:PolskiMeksykuStanów ZjednoczonychRosjiCorrect!Wrong!7. Jan Paweł II zmarł:2kwietnia 20042kwietnia 200527 kwietnia 20052maja 2004Correct!Wrong!Jan Paweł II powrócił doDomu Ojca 2kwietnia 2005 roku, wwigilię Święta Miłosierdzia Bożego.8. Papież Jan Paweł II został ogłoszony świętym:1maja 201118 maja 201427 kwietnia 201127 kwietnia 2014Correct!Wrong!9. Tobyła podwójna kanonizacja. Jan Paweł II został ogłoszony świętym razem zpapieżem:Janem Pawłem IJanem XXIIIPawełem VIPiusem XIICorrect!Wrong!Chodzi oJana XXIII. Tobyła kanonizacja dwóch papieży, wktórejuczestniczyło dwóch papieży - papież Franciszek iBenedykt XVI.10. Św. Jan Paweł II jest patronem:rodzinmałżeństwpapieżyaktorówCorrect!Wrong!Dniem wspomnienia liturgicznego Jana Pawła II jest dzień 22 października. Jest patronem rodzin.11. Ile podróży zagranicznych odbył Jan Paweł II:100104105106Correct!Wrong!12. Ile krajów odwiedził Jan Paweł II w czasie tych pielgrzymek?

SZCZERA SPOWIEDŹ

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Modlitwa przed spowiedziąWszechmogący i miłosierny Boże, oświeć mój umysł, abym poznał grzechy, które popełniłem, i odmień moje serce, abym szczerze nawrócił się do Ciebie. Niech Twoja miłość zjednoczy mnie z wszystkimi, którym wyrządziłem krzywdę. Niech Twoja dobroć uleczy moje rany, umocni moja słabość. Niech Duch święty obdarzy mnie nowym życiem i odnowi we mnie miłość, aby w moich czynach zajaśniał obraz Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Kiedy Pan Jezus ustanowił sakrament Pokuty?https://www.biblijni.pl/J,20,19-23BIBLIJNI.pl - J, 20, 19-23J, 20, 19-23 Zmartwychwstały ukazuje się Apostołom 19 Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były...BIBLIJNI.pl

przypomną sobie:Formuła Pierwszej Spowiedzi Świętej Po podejściu do konfesjonału:Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.Kapłan odpowiada: Na wieki wieków. Amen.Następnie przeżegnaj się:W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.Mam …. lat.albo Jestem uczniem/uczennicą klasy … .Pierwszy raz przystępuję do spowiedzi świętej. Obraziłem/ obraziłam Pana Boga następującymi grzechami: …Wyznaj swoje grzechy. Gdy skończysz, powiedz:Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie serdecznie żałuję, postanawiam poprawę i proszę o pokutę i rozgrzeszenie.Kapłan mówi słowa pouczenia, zadaje pokutę. Zapamiętaj ją, by następnie wypełnić. Ma ona szczególną moc wynagradzającą Bogu. W razie gdybyś nie dosłyszał zadanej pokuty lub nie rozumiał, poproś kapłana, by ci ją powtórzył.Na wezwanie kapłana wypowiedz słowa skruchy i przeproszenia Boga:„Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu” (3x)Kapłan udziela rozgrzeszenia, na słowa: „… i ja odpuszczam tobie grzechy: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”uczyń znak krzyżai odpowiedz głośno:Amen.Aby uwielbić Boga za dar przebaczenia, kapłan zwróci się do ciebie w słowach:Wysławiajmy Boga, bo jest dobry.Odpowiedz:Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki.Kapłan: Pan odpuścił tobie grzechy. Idź w pokoju.Odpowiedz:Bóg zapłać.Idź teraz do ołtarza, gdzie jest Bóg Żywy i podziękuj Mu za przebaczenie, proś o pomoc w wypełnianiu postanowień i odpraw zadaną przez kapłana pokutę.

Co to jest spowiedź?Szczera spowiedź to wyznanie z żalem wszystkich grzechów przed kapłanemhttps://www.youtube.com/watch?v=B7al1cPLMZs

https://www.youtube.com/watch?v=_S0JxfMD9pY

Kiedy podchodzimy do konfesjonału, jesteśmy podobni do syna marnotrawnego, który wraca z daleka i chce przyznać się Bogu, że źle postąpił. Nie jest to przyjemne, bo nikt nie lubi się chwalić złymi rzeczami. Nie chcemy o tym mówić nikomu.I choć przy spowiedzi idziemy do księdza, to przede wszystkim Pan Bóg wysłuchuje naszych grzechów. Ksiądz tylko ma nam pomóc spotkać się z Jezusem, który jak dobry pasterz weźmie nas na swoje ramiona i zaprowadzi tam, gdzie będzie bezpiecznie. Będzie cieszył się z tego, że znów jesteśmy święci, a w nagrodę nakarmi nas w komunii świętej.Przy spowiedzi bardzo ważna jest szczerość.Nie należy niczego ukrywać, ale też nie trzeba się bać wyznania wszystkich grzechów. Ksiądz nikomu nie może powtórzyć tego, co usłyszał od nas w konfesjonale. Nazywa się to tajemnicą spowiedzi i jest to coś więcej niż sekret.Nawet gdyby spowiednik był torturowany, żeby zdradzić nasze grzechy, nie wolno mu tego zrobić. Musi oddać życie, żeby dochować tajemnicy spowiedzi.Po wysłuchaniu grzechów ksiądz może z nami chwilę porozmawiać i przekazać nam naukę, jak możemy lepiej żyć. Potem nakłada na nas pokutę i prosi, żebyśmy wyrazili swój żal za grzechy. Najczęściej dzieci i dorośli uderzają się ręką w piersi i mówią:Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu albo: Ach, żałuję za me złości jedynie dla Twej miłości.Na koniec ksiądz udziela nam rozgrzeszenia, czyli ogłasza udzielenie nam przez Boga łaski. Wtedy możemy odejść od konfesjonału i pomodlić się chwilę, żeby podziękować Panu Jezusowi. Potem wracamy do domu i staramy się naprawić zło wyrządzone przez nasze grzechy.

https://www.youtube.com/watch?v=rxYKpUrE26M&feature=emb_rel_pause

https://www.youtube.com/watch?v=hEW3TGkOvac

powtórzę :Siedem grzechów głównych1. Pycha.2. Chciwość.3. Nieczystość.4. Zazdrość.5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.6. Gniew. 7. Lenistwo.Główne prawdy wiary1. Jest jeden Bóg.2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze.3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

Zastanów się •Jak się przygotowujesz do spowiedzi?•Jak często się modlisz o dobrą spowiedź?• Jak często robisz rachunek sumienia?• Jak wypełniasz postanowienie poprawy?Kiedyś, o Jezu, chodził po świecie (2 zwr.) –https://www.youtube.com/watch?v=t02-HTZ23SUhttps://www.youtube.com/watch?v=A95mDIKCHnw

SZCZERA SPOWIEDŹ

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Modlitwa przed spowiedziąWszechmogący i miłosierny Boże, oświeć mój umysł, abym poznał grzechy, które popełniłem, i odmień moje serce, abym szczerze nawrócił się do Ciebie. Niech Twoja miłość zjednoczy mnie z wszystkimi, którym wyrządziłem krzywdę. Niech Twoja dobroć uleczy moje rany, umocni moja słabość. Niech Duch święty obdarzy mnie nowym życiem i odnowi we mnie miłość, aby w moich czynach zajaśniał obraz Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Kiedy Pan Jezus ustanowił sakrament Pokuty?https://www.biblijni.pl/J,20,19-23BIBLIJNI.pl - J, 20, 19-23J, 20, 19-23 Zmartwychwstały ukazuje się Apostołom 19 Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były...BIBLIJNI.pl

przypomną sobie:Formuła Pierwszej Spowiedzi Świętej Po podejściu do konfesjonału:Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.Kapłan odpowiada: Na wieki wieków. Amen.Następnie przeżegnaj się:W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.Mam …. lat.albo Jestem uczniem/uczennicą klasy … .Pierwszy raz przystępuję do spowiedzi świętej. Obraziłem/ obraziłam Pana Boga następującymi grzechami: …Wyznaj swoje grzechy. Gdy skończysz, powiedz:Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie serdecznie żałuję, postanawiam poprawę i proszę o pokutę i rozgrzeszenie.Kapłan mówi słowa pouczenia, zadaje pokutę. Zapamiętaj ją, by następnie wypełnić. Ma ona szczególną moc wynagradzającą Bogu. W razie gdybyś nie dosłyszał zadanej pokuty lub nie rozumiał, poproś kapłana, by ci ją powtórzył.Na wezwanie kapłana wypowiedz słowa skruchy i przeproszenia Boga:„Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu” (3x)Kapłan udziela rozgrzeszenia, na słowa: „… i ja odpuszczam tobie grzechy: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”uczyń znak krzyżai odpowiedz głośno:Amen.Aby uwielbić Boga za dar przebaczenia, kapłan zwróci się do ciebie w słowach:Wysławiajmy Boga, bo jest dobry.Odpowiedz:Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki.Kapłan: Pan odpuścił tobie grzechy. Idź w pokoju.Odpowiedz:Bóg zapłać.Idź teraz do ołtarza, gdzie jest Bóg Żywy i podziękuj Mu za przebaczenie, proś o pomoc w wypełnianiu postanowień i odpraw zadaną przez kapłana pokutę.

Co to jest spowiedź?Szczera spowiedź to wyznanie z żalem wszystkich grzechów przed kapłanemhttps://www.youtube.com/watch?v=B7al1cPLMZs

https://www.youtube.com/watch?v=_S0JxfMD9pY

Kiedy podchodzimy do konfesjonału, jesteśmy podobni do syna marnotrawnego, który wraca z daleka i chce przyznać się Bogu, że źle postąpił. Nie jest to przyjemne, bo nikt nie lubi się chwalić złymi rzeczami. Nie chcemy o tym mówić nikomu.I choć przy spowiedzi idziemy do księdza, to przede wszystkim Pan Bóg wysłuchuje naszych grzechów. Ksiądz tylko ma nam pomóc spotkać się z Jezusem, który jak dobry pasterz weźmie nas na swoje ramiona i zaprowadzi tam, gdzie będzie bezpiecznie. Będzie cieszył się z tego, że znów jesteśmy święci, a w nagrodę nakarmi nas w komunii świętej.Przy spowiedzi bardzo ważna jest szczerość.Nie należy niczego ukrywać, ale też nie trzeba się bać wyznania wszystkich grzechów. Ksiądz nikomu nie może powtórzyć tego, co usłyszał od nas w konfesjonale. Nazywa się to tajemnicą spowiedzi i jest to coś więcej niż sekret.Nawet gdyby spowiednik był torturowany, żeby zdradzić nasze grzechy, nie wolno mu tego zrobić. Musi oddać życie, żeby dochować tajemnicy spowiedzi.Po wysłuchaniu grzechów ksiądz może z nami chwilę porozmawiać i przekazać nam naukę, jak możemy lepiej żyć. Potem nakłada na nas pokutę i prosi, żebyśmy wyrazili swój żal za grzechy. Najczęściej dzieci i dorośli uderzają się ręką w piersi i mówią:Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu albo: Ach, żałuję za me złości jedynie dla Twej miłości.Na koniec ksiądz udziela nam rozgrzeszenia, czyli ogłasza udzielenie nam przez Boga łaski. Wtedy możemy odejść od konfesjonału i pomodlić się chwilę, żeby podziękować Panu Jezusowi. Potem wracamy do domu i staramy się naprawić zło wyrządzone przez nasze grzechy.

https://www.youtube.com/watch?v=rxYKpUrE26M&feature=emb_rel_pause

https://www.youtube.com/watch?v=hEW3TGkOvac

powtórzę :Siedem grzechów głównych1. Pycha.2. Chciwość.3. Nieczystość.4. Zazdrość.5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.6. Gniew. 7. Lenistwo.Główne prawdy wiary1. Jest jeden Bóg.2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze.3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

Zastanów się •Jak się przygotowujesz do spowiedzi?•Jak często się modlisz o dobrą spowiedź?• Jak często robisz rachunek sumienia?• Jak wypełniasz postanowienie poprawy?Kiedyś, o Jezu, chodził po świecie (2 zwr.) –https://www.youtube.com/watch?v=t02-HTZ23SUhttps://www.youtube.com/watch?v=A95mDIKCHnw