Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Wierzę w Boga w Trójcy Jedynego.

Katecheza 53.

Zaczynamy modlitwą.

Drodzy Uczniowie Zapraszam na katechezę.

* Bóg Ojciec * Syn Boży (Pan Jezus)* Duch Swięty

Trójca Święta

Bóg jest jeden, ale obecny w Trzech Osobach. Zastanówcie się kiedy w Piśmie Św. objawiają się poszczególne Osoby Boskie?

-

Bóg Ojciec

- stworzył świat - prowadził Naród Wybrany do Ziemi Obiecanej - zawarł z Mojżeszem przymierze i dał Narodowi Wybranemu tablice z 10 Przykazaniami O dziełach Bożych czytamy w Piśmie Św. w Starym Testamencie.

- umarł na krzyżu dla naszego zbawienia - czynił cuda, uzdrawiał, nauczał, ustanowił Sakramenty ŚwięteO Jezusie czytamy w Nowym Testamencie, ale prorocy zapowiadali Jego narodzenie już w Starym Testamencie.

Syn Boży - Jezus Chrystus

- uświęca i prowadzi Kościoła do zbawieniaUczniowie w Dniu Piećdziesiątnicy otrzymali od Ducha Św. potrzebne dary. My otrzymujemy od Ducha Św. w sakramencie bierzmowania 7 Darów Ducha Sw.

Duch Święty

"Duch Święty jest tym, który porusza Kościół, jest tym, który działa w Kościele, w naszych sercach, jest tym, który czyni każdego chrześcijanina wyjątkową osobą, ale z tych różnych ludzi czyni jedność. Jest tym, który pobudza, by iść naprzód, otwiera drzwi na oścież i posyła, aby dawać świadectwo o Jezusie ". (papież Franciszek).

Wykonajcie ćwiczenia (s. 110-111). W razie trudności, kliknijcie Z Panem Bogiem.