Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

LEKCJE ZDALNE

Dorota Szostak

KÓŁKO I KRZYŻYK

ZDOBYWCY KWADRATÓW

https://www.youtube.com/watch?v=8ZVEqDMQJ0Q


3

5

1

6

8

4

CZTERY W RZĘDZIE

6

12

20

30

10

3

12

32

4

8

15

5

5

20

12

4

6

2

24

8

20

24

18

10

40

Każdy z graczy wybiera kredkę w jakimś kolorze. Na zmianę wybieramy dwie liczby z małego prostokąta. Mnożymy te liczby, ich iloczyn zamalowujemy na dużym kwadracie Pierwszy gracz, który zdobędzie obok siebie cztery pola w poziomym, pionowym lub ukośnym rzędzie WYGRYWA

A

I

Ą

Ó

Ę

U

I

E

A

A

I

O

O

E

A

Y

Ł

L

K

H

G

J

F

D

C

B

M

B

S

R

P

K

Ź

Ż

W

Z

T

M

S

C

Z

R

GDY ZABRAKNIE LITER MOŻESZ JE NAPISAĆ

WISIELEC

GDY ZABRAKNIE LITEREK ZAWSZE MOŻESZ JE NAPISAĆ

START

META

ZAKRĘĆ KOŁEM, UDZIEL PRAWIDŁOWEJ ODPOWIEDZI,
PRZESUWAJ SIĘ PO PLANSZY POWODZENIA !!!

Jaki przypadek odpowiada na pytania: Kogo? Co?

Dopełniacz

Mianownik

Wołacz

Narzędnik

Biernik

Co nazywa rzeczownik?

Czynności

Cechy

Liczby

Rzeczy,Osoby,Rośliny,Zwierzęta

Stany

Odmień przez przypadki w liczbie mnogiej rzeczownik:

tablica

Jaka część mowy odpowiada na pytania Kto? Co?

NA JAKIE PYTANIE ODPOWIADA PRZYSŁÓWEK?

Który rzeczownik jest rodzaju męskiego?

Dziecko

Wagon

Fajka

Drzewo

Mama

W którym rzędzie są wyłącznie czasowniki?

A. Czerwono,Trzy, Iść

B. Baba, Biegać, Pisał

C. Dwa, Pięć, Morwa

D. Biec, Piec, Iść

E. Może,Tata, Biały

Która część mowy odpowiada na pytania: Jak? Gdzie? Kiedy?

Przymiotnik

Partykuła

Zaimek

Przysłówek

Liczebnik

Utwórz liczebniki porządkowe rodzaju męskiego od liczebników głównych.
piętnaście . . . . . . . . . . . . . . .
jedenaście . . . . . . . . . . . . . .
dwadzieścia . . . . . . . . . . . . . .
dwadzieścia jeden . . . . . . . . .

W podanym zdaniu wskaż liczebniki.

O godzinie szesnastej umówiłem się z moimi trzema kolegami.

Wyjaśnij związki frazeologiczne:

Czuć się jak u siebie w domu

Bujać w obłokach

Wchodzić komuś w drogę

Wsadzić kij w mrowisko

Nie chcesz, aby Twoja koleżanka pożyczała od Ciebie kredki. Powiedz jej to na dwa różne sposoby:

w formie rozkazu

w formie pytania

Określ formy czasownika: czasownik


czasownikosobaliczbaczasrodzaj
jedzieszoglądałOkreśl rodzaj podanych rzeczowników (żeński, męski, nijaki)


sznurowadło, pudełko, szalik, spódnica, czapka, beret, skarpetka, chustka, lusterko, pierścionek, grzebień, szczotka, broszka, okno

Określ osobę,liczbę,czas i rodzaj czasownika

będą przedstawiały

Utwórz formy czasu przeszłego:

wziąć (1.os. l. poj.)

Odmień przez przypadki w liczbie pojedynczej rzeczownik: tablica.

Od podanych przymiotników utwórz przysłówki.
długi
głęboki
piękny

Określ osobę,liczbę,czas i rodzaj czasownika

wykonałyśmy

Odmień w liczbie mnogiej czasu teraźniejszego czasownik -rozumieć.

Zmień w następujących czasownikach formę czasu na przeszły.
on gniecie - gniótł
on niesie - . . . . . .
on czuje - . . . . . . . .
on stoi - . . . . . . . .
on psuje - . . . . . . . .

Określ formy czasownika: czasownik


czasownikosobaliczbaczasrodzaj
tańczymykopała
Do rzeczowników dopisz pokrewne przymiotniki:
uczynność - ...........................
inteligencja - ..........................
mądrość - ...............................
lenistwo - ................................
dobroć - .................................
hojność
- ..............................

Do podanych form osobowych czasowników dopisz formy bezokoliczników.
idę

słucham
patrzęOkreśl formy czasownika: czasownik


czasownik
osoba
liczba
czas
rodzaj
spać
będzie jadł

KTÓRE Z PODANYCH WYRAZÓW SĄ PRZYSŁÓWKAMI:

pięknie

sumienie

marzenie

sumiennie

KTÓRY ZESTAW WYRAZÓW ZAWIERA SPÓJNIKI?

A. na, się, by

B. och, przed, to

C. że, oraz, aby

D. tym, w, o


Dokończ stopniowanie przymiotników :
ciepły, . . . . . . . . . . . . . . . . ., najcieplejszy
wysoki, wyższy, . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . , tańszy, najtańszy
. . . . . . . . . . . , droższy, . . . . . . . . . . . . .