Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

STONEHENGE

Interactive Image

BANFF NATIONAL PARK

Interactive Image

MARS

Interactive Image

THE ROMAN COLOSSEUM

Interactive Image

THANKSGIVING GENIALLY

Interactive Image

THE EUKARYOTIC CELL

Interactive Image

ANCIENT EGYPT

Interactive Image

Transcript

1

2

3

4

5

7

6

Drodzy Uczniowie zapraszam Was na katechezę wirtualną. Zaczynamy modlitwą.

Wspólnoty w życiu człowieka odgrywają bardzo ważną rolę. We wspólnocie możemy podzielić się swoimi trudnościami i otrzymać wsparcie. Możemy doświadczyć pomocy ze strony innych, ale i sami możemy pomagać tym, którzy tej pomocy od nas oczekują.

Przeczytajcie opowiadanie o Darze oliwek (kliknijcie w niebieską ikonkę lub przeczytajcie w podręczniku s. 115 ).

UWAGA ZADANIE: Pomyśl.... Napiszcie mi jaki jest morał tej bajki ? Jak ją interpretujecie? Co autor miał na myśli ? Najciekawsze pomysły zostaną nagrodzone oceną :)

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za nasz Kościół. Dobrym słowem, uczynkiem lub zaniedbaniem możemy przyczynić się do budowania wspólnoty ludzi wierzących lub do jej niszczenia. Mamy ze sobą współpracować, gdyż tak możemy zbudować szczęście na ziemi i dojść do życia wiecznego*. CECHY WSPÓLNOTY KOŚCIOŁA: * wiara w Boga * pomoc *świadectwo *współpraca *miłość *solidarność *Źródło: W Kościele umacniamy wiarę, Podręcznik do nauki religii dla klasy 6, wyd. św Stanisława, s. 114.

Jaka jest struktura Kościoła? Posłuchajcie...

STRUKTURA ORGANIZACJI KOŚCIOŁA* Najmniejszą organizacyjną jednostką Kościoła jest parafia. Kieruje nią proboszcz. Pomagają mu: wikariusz, ewentualnie diakon, kościelny i organista. * Kilka parafii tworzy dekanat, na czele którego stoi dziekan. *Najstarszą i najważniejszą jednostką Kościoła jest biskupstwo (diecezja), kierowane przez biskupa. Biskupim urzędem do kierowania diecezją jest kuria. *Kilka biskupstw tworzy prowincję kościelną, na czele której stoi arcybiskup (metropolita). Biskupi danego kraju tworzą konferencję episkopatu. *Na czele wszystkich biskupów stoi biskup Rzymu, papież. Jest on następcą św. Piotra i widzialną głową Kościoła powszechnego. Wspomaga go Kuria Rzymska, która spełnia wszystkie zadania administracji kościelnej. Mniej więcej co trzy lata zbiera się w Rzymie synod biskupów. Biorą w nim udział przedstawiciele konferencji episkopatów. Synod biskupów służy papieżowi radą w kierowaniu Kościołem. Por. Struktura organizacji Kościoła, dostępne w Internecie na portalu opoka.org.pl

Zapraszam do wykonania ćwiczeń z religii ( wybierzcie sobie 3 ćwiczenia ze s. 84-87). Na zakończenie przeczytajcie ( i posłuchajcie) Listu od Boga. Z Panem Bogiem Katechetka

Parafia jest miejscem, gdzie każdy z nas ma wzrastać wraz z innymi. Powinniśmy tworzyć parafię jako wspólnotę wspólnot, tzn. należeć do mniejszych grup, które działają w parafii. Warto odnaleźć swoje miejsce w parafii, w konkretnej wspólnocie w niej działającej np: oaza, ministranci, lektorzy, grupy modlitewne, koła różańcowe itp. Źródło: W Kościele umacniamy wiarę, Podręcznik do nauki religii dla klasy 6, wyd. św. Stanisława, s. 116-117.