Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

Konstytucja3-go Maja

Samorząd Uczniowski zaprasza na nietypowy apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

Info

Watch

Listen

Play 1

Młodsi 1

Młodsi 2

Play 2

Listen

Play

Play

Play

Ponieważ nie możemy przygotować tradycyjnej akademii, przekazujemy Wam prezentację interaktywną. Miłej zabawy. Samorząd Uczniowski

Święto Narodowe Trzeciego Majafot.Fotolia.com 3 maja obchodzimy 229. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów, czyli Święto Narodowe Trzeciego Maja, zwane również Świętem Konstytucji.HistoriaKonstytucja 3 Maja 1791 roku była pierwszą spisaną ustawą zasadniczą wEuropie idrugą naświecie – poKonstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki. Konstytucja została uchwalona przezSejm Czteroletni, obradujący podwęzłem konfederacji. Obowiązywała wsumie przez14 miesięcy. Pomyślana jako zasadniczy krok nadrodze naprawy państwa była próbą unowocześnienia ustroju upadającej Polski iratowania jej suwerenności.Przekształcała państwo wmonarchię konstytucyjną. Reformowała ustrój, przekreślając tzw. prawa kardynalne, narzucone igwarantowane przezobce mocarstwa. W11 rozdziałach regulowała zagadnienia religii panującej, statusu szlachty iziemiaństwa, mieszczan, chłopów, władzy prawodawczej, wykonawczej isądowniczej, edukacji dzieci królewskich isprawy wojska. Wprowadzała zasadę trójpodziału władzy. Wyrazicielem suwerennej woli narodu miał być dwuizbowy Sejm. Dziedziczny władca przewodniczył organowi ministerialnemu, będącemu najważniejszym organem władzy wykonawczej (Straż Praw). Wymiar sprawiedliwości miał być oddzielony odwładzy wykonawczej iustawodawczej. Mimo utrzymania federacyjnego charakteru państwa polsko-litewskiego dokonano centralizacji szeregu instytucji państwowych.W1792 roku Rosja zdecydowała się nazbrojną interwencję przeciw Polsce. Rozpoczęła się wojna rosyjsko-polska wobronie Konstytucji 3 Maja. Ostatecznie doszło dookupacji Polski, obalenia Konstytucji idrugiego rozbioru państwa.Konstytucja 3 Maja była (ipozostaje) jednym zfundamentów polskiej tradycji republikańskiej. Była punktem odniesienia dla tradycji idążeń niepodległościowych wlatach rozbiorów, okupacji ikomunistycznego zniewolenia. Fakt, żezostała obalona naskutek interwencji rosyjskiej ikolejnych rozbiorów niepozwolił nato, aby stała się jednym zfundamentów tożsamości europejskiej. Jednak jej znaczenie dla polskiego myślenia owolności okazało się ponadczasowe: było powodem dodumy iźródłem wzmocnienia samooceny każdego zpokoleń przypominających Europie oprawie Polaków dowolności – stawiających postulat powrotu Polski namapę polityczną kontynentu ipełnej niepodległości.(źródło: http://www.prezydent.pl)

Dla tych, co lubią posłuchaćhttps://www.youtube.com/watch?v=cbiBUSYOBWU