Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

perfekt - prošlo vrijeme

Glagolska vremena

- obradba i uvježbavanje

SADRŽAJ

1.Ponovimo (prezent)2.Glagolski pridjev radni3.Tvorba perfekta4.Sprezanje glagola u perfektu5.Perfekt pomoćnih glagola biti i htjeti6.Krnji perfekt

1

Ponovimo - prezent

- sadašnje glagolsko vrijeme- sprezanje glagola u prezentu- pomoćni glagol biti

- sudjeluje u tvorbi perfekta

Danas učim o perfektu.Rješavam kvizove.

1. pjevam2. pjevaš3. pjeva1. pjevamo2. pjevate3. pjevaju

1. volim2. voliš3. voli1. volimo2. volite3. vole

1. sam2. si3. je1. smo2. ste3. su

2

GLAGOLSKI PRIDJEV RADNI

Prošla godina bila je po svemu neobična.

proći - prošao, prošla, prošlo, prošli, prošle, prošla

- pridjev nastao od glagola

Pričali smo videopozivom s učiteljicom.Rekla je da nastava u školi neće još početi.

glagolski pridjev radni - izriče svojstvo vršenja radnje

- tvorimo ga tako da glagolskoj osnovi dodamo nastavke 1. -o 1. -li 2. -la 2. -le 3. -lo 3. -la.

Primjeri:Vježbali smo ispred kuće.Voljela je svirati gitaru u slobodno vrijeme.- glagolski pridjev radni pomoćnih glagola BITI HTJETI- osim glagolskog pridjeva radnog, od glagola se može tvoritiiglagolski pridjev trpni

1. vježbao 2. vježbala 3. vježbalo1. vježbali 2. vježbale 3. vježbala

1. volio 2. voljela 3. voljelo1. voljeli 2. voljele 3. voljela

Trpni pridjevLijek za zaraznu bolest dugo je tražen. traž + -en - traženVirus je čuvanu laboratoriju. čuva+ -n - čuvanTrpni pridjev tvori se nastavcima -n, -t, -en, -jen.

1. bio2. bila3. bilo1. bili2. bile3. bila

1. htio2. htjela3. htjelo1. htjeli2. htjele3. htjela

3

TVORBA PERFEKTA

Čitali smo lektiru s ekrana.Nadali smo se da ćemo uskoro u školu.Nismo odustajali od povratka. PROŠLOSTsloženi glagolski oblik

Čitali smo lektiru s ekrana.

glagolskipridjevradni

prezentglagolabiti

PERFEKT - složeni glagolski oblik- upitni i niječni oblik

1. sam2. si3. je1. smo2. ste3. su

1. -o2. -la3. -lo1. -li2. -le3. -la

Nismo čitali lektiru s ekrana. - niječni oblikJesmoli čitalilektiru s ekrana? -upitni oblikJesmo - naglašeniprezent glagolabiti

4

SPREZANJE GLAGOLAU PERFEKTU

1. čitao sam 1. čitali smo2. čitao si 2. čitali ste3. čitao je 3. čitali su

5

perfekt pomoćnih glagola biti i htjeti

Jučer sam bila u trgovini.Htjela sam kupiti namirnice, a sin je htio čokoladu.

biti

htjeti

1. bio sam2. bio si3. bio je1. bili smo2. bili ste3. bili su

1. htio sam2. htio si3. htio je1. htjeli smo2. htjeli ste3. htjeli su

6

krnji perfekt

Promotri sljedeće primjere u naslovima :Vatreni stigli u Hrvatsku!Dalić doveo Vatrene do srebra u Rusiji!Što je izostavljeno u tim naslovima?Kako te rečenice glase u cijelosti?KRNJI PERFEKT - perfekt u kojemu je izostavljen pomoćni glagol

POMOĆNI GLAGOL BITI (su, je)

Vatreni su stigli u Hrvatsku!Dalić je doveo Vatrene do srebra u Rusiji!

Kada najčešće rabimo krnji perfekt?a) Nadala se kupovini bez djece.- kada uz glagol u 3. os. jd. stoji čestica seb) Vježbala je, telefonirala i usisavala istovremeno.- kada u rečenici stoji više glagola u perfektu, pomoćni glagol rabi se samo uz prvi glagol

Bilješke o današnjoj lekciji zapiši u bilježnicu. Provjeri kako si razumio/razumjela današnju lekciju! Odigraj igre i riješi zadani listić. Sretno!

80%

Promotri sljedeću fotografiju. Što prikazuje? Je li ti poznata pjevačica Dua Lipa? Zamisli da si bio/bila na tom koncertu (ili koncertu nekog drugog omiljenog izvođača). Kada je to bilo? S kim si išao/išla? Kako si se osjećao/osjećala u gomili ljudi?Opiši tijek koncerta i svoje doživljaje i uporabi što više glagola u perfektu. Podcrtaj ih i pošalji učiteljici opis na dogovorenu adresu elektroničke pošte.

hvala!

Suzana Čajić