Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

GDZIE JEST...?

Hiszpania

Odgadnij, gdzie znajduje się państwo na mapie Europy. Następnie kliknij lupę, a dowiesz się więcej...

Hiszpania – leży na Półwyspie Iberyjskim, który jest najdalej wysuniętą na południowy zachód częścią Europy. Większość jej terytorium zajmuje płaskowyż o nazwie Meseta. Góry leżące w tym kraju to m. in. Sierra Nevada oraz Kantabryjskie. Góry Pireneje oddzielają Hiszpanię od Francji. Główne miasta to: stolica Madryt, która znajduje się w centrum kraju, inne duże miasta – porty, takie jak Barcelona, Walencja, Malaga, Bilbao, a także historyczne twierdze – Grenada, Kordowa, Sewilla. Językiem urzędowym jest język hiszpański, jeden z głównych języków na świecie.Ciekawostki – w południowej Hiszpanii panowali w latach 711 – 1492 Maurowie – wyznawcy islamu z Afryki Północnej. Ich kultura pozostawiła wiele śladów w języku, architekturze, muzyce oraz zwyczajach żywieniowych. Dopiero w 1516 roku kilka oddzielnych królestw zjednoczyło się pod berłem jednego władcy i przeszło na katolicyzm. Hiszpania była przez kilka wieków potęgą militarną Europy, a hiszpański stał się jednym z głównych języków na świecie. W XIX wieku Hiszpania zbiedniała wskutek rewolucji i wojen. Po wojnie domowej (1936 – 1939) generał Francisco Franco został dyktatorem i rządził krajem aż do swojej śmierci w 1975r. Następnie przywrócono monarchię, gdzie królem został Juan Carlos I i ustanowiono demokratyczny rząd.

NIE!

NIE!

NIE!

GDZIE SĄ...?

Niemcy

Odgadnij, gdzie znajduje się państwo na mapie Europy. Następnie kliknij lupę, a dowiesz się więcej...

NIE!

NIE!

NIE!

Niemcy; Republika Federalna Niemiec, RFN – państwo federacyjne położone w zachodniej i środkowej Europie. Składa się z 16 krajów związkowych (landów), a jego stolicą i największym miastem jest Berlin. Państwo ma powierzchnię 357 578 km² i panuje w nim klimat umiarkowany. Z około 83 milionami mieszkańców jest najludniejszym państwem Unii Europejskiej. Stanowi czołowe pod względem gospodarczym i politycznym państwo Europy. Stanowi część strefy Schengen i strefy euro, jest członkiem ONZ, OECD, G7, G20. Po Stanach Zjednoczonych Niemcy są drugim krajem docelowym migracji na świecie.Ciekawostki - w starożytności tereny obecnych Niemiec zamieszkiwały plemiona Celtów. Germanie (w obecnym rozumieniu tej nazwy) zamieszkiwali południowo-zachodnią Skandynawię i Jutlandię. Zanim zostali po raz pierwszy wzmiankowani w źródle historycznym, zaczęli migrować wzdłuż wybrzeży Bałtyku i na południe. W początkach średniowiecza, w VI wieku, w zapisach kronikarzy pojawiła się nazwa Słowianie. Na terenie współczesnych Niemiec zamieszkiwali oni przede wszystkim ziemie nad Łabą i na wschód od niej. Słowiańskie osadnictwo miało też miejsce na terenie dzisiejszej Bawarii (Bavaria Slavica). W późniejszych wiekach Słowianie ulegli germanizacji.

GDZIE JEST...?

Norwegia

Odgadnij, gdzie znajduje się państwo na mapie Europy. Następnie kliknij lupę, a dowiesz się więcej...

NIE!

NIE!

NIE!

Norwegia (bokmål Norge i lub nynorsk Noreg i), urzędowo Królestwo Norwegii – państwo w Europie Północnej będące monarchią konstytucyjną[6], którego terytorium obejmuje zachodnią i północną część Półwyspu Skandynawskiego, Jan Mayen, Svalbard, Wyspę Bouveta i Lofoty. Ma łączną powierzchnię 385 207 km² i liczy 5 165 802 mieszkańców (2015). Graniczy ze Szwecją niemal na całej długości granicy; znacznie krótsze odcinki oddzielają Norwegię od Finlandii i Rosji. Kraj ma również granicę morską (przez cieśninę Skagerrak) z Danią. Stolicą Norwegii jest Oslo. Długa, licząca ponad 20 tys. kilometrów linia brzegowa znana jest z charakterystycznych zatok, tzw. fiordów. Nazwa kraju pochodzi od staronordyckiego nord vegen (pol. droga na północ).

GDZIE JEST...?

Litwa

Odgadnij, gdzie znajduje się państwo na mapie Europy. Następnie kliknij lupę, a dowiesz się więcej...

NIE!

NIE!

NIE!

Litwa, Republika Litewska (lit. Lietuva [ˈliɛtʊvaː], Lietuvos Respublika) – państwo w Europie[6], jeden z krajów bałtyckich, członek Unii Europejskiej i NATO; graniczy od zachodu z Rosją (obwodem kaliningradzkim), od południowego zachodu z Polską, od wschodu z Białorusią, od północy z Łotwą.Pierwsza wzmianka o Litwie pochodzi z 14 lutego 1009, jednak państwo litewskie powstało dopiero w XIII wieku. Królestwo Litwy – średniowieczne państwo litewskie istniejące w latach 1251–1263; jedynym królem był Mendog. W XV wieku ówczesne Wielkie Księstwo Litewskie, po zajęciu ziem księstw Rusi Kijowskiej, było największym terytorialnie państwem w Europie. W wyniku unii w Krewie (1385) weszło w związki z Królestwem Polskim (Koroną), które przerodziły się w 1569 w trwałą unię realną (unia lubelska), zaś Wielkie Księstwo Litewskie weszło w skład Rzeczypospolitej jako jeden z jej dwu członów. Po III rozbiorze Rzeczypospolitej (1795) Litwa do 1918 wchodziła w skład Imperium Rosyjskiego. 16 lutego 1918 aktem niepodległości Litwy Taryba proklamowała Królestwo Litwy, zależne od Cesarstwa Niemieckiego. 2 listopada 1918 powstała niepodległa Republika Litewska, okupowana w czerwcu 1940 przez Armię Czerwoną, zaś w sierpniu 1940 anektowana przez ZSRR jako Litewska SRR. 11 marca 1990 Litwa ogłosiła deklarację niepodległości. Od 1 maja 2004 jest członkiem Unii Europejskiej.

GDZIE SĄ...?

Czechy

Odgadnij, gdzie znajduje się państwo na mapie Europy. Następnie kliknij lupę, a dowiesz się więcej...

NIE!

NIE!

Czechy, Republika Czeska – państwo śródlądowe w Europie Środkowej. Od północy graniczy z Polską, od zachodu i północnego zachodu z Niemcami, od południa z Austrią, a od wschodu ze Słowacją. Stolicą i największym miastem Czech jest Praga. Kraj składa się z trzech historycznych krain – Czech właściwych, Moraw i czeskiej części Śląska. Na powierzchni 78 866 km² żyje ponad 10,6 mln osób, z czego 94% to Czesi. Państwo czeskie dzieli się na czternaście krajów. Czechy są republiką parlamentarną, demokratycznym państwem prawa o liberalnym systemie rządów, opartym na swobodnej rywalizacji partii i ruchów politycznych. Głową państwa jest prezydent. Naczelnym organem władzy ustawodawczej jest parlament z Izbą Poselską i Senatem, władzy wykonawczej rząd z czternastoma ministerstwami, a władzy sądowniczej Sąd Konstytucyjny i Sąd Najwyższy. Czechy są członkiem wielu organizacji międzynarodowych, m.in. ONZ, Unii Europejskiej, NATO, strefy Schengen, Rady Europy, OECD i Grupy Wyszehradzkiej.

NIE!

GDZIE JEST...?

Belgia

Odgadnij, gdzie znajduje się państwo na mapie Europy. Następnie kliknij lupę, a dowiesz się więcej...

NIE!

NIE!

Belgia, Królestwo Belgii – państwo federacyjne w zachodniej Europie, w południowych Niderlandach. Belgia jest członkiem Unii Europejskiej, ONZ oraz NATO.Graniczy od południa z Francją (620 km) i z Luksemburgiem (148 km), od wschodu z Niemcami (167 km) i od północy z Holandią (450 km). Łączna długość granic lądowych wynosi 1385 km, ponadto istnieje 64 km fragment wybrzeża Morza Północnego na zachodzie. Podzielona jest na trzy strefy językowe: francuską, niderlandzką i niemiecką.

NIE!

Czy chcesz znowu zagrać?

KONIEC!

FILM 1

FILM 2

FILM 3