Want to make creations as awesome as this one?

Atrapados no Colexio. Escolle ao teu persoaxe favorito e obten o número correcto en cada misión antes de que finalice o tempo.

Transcript

escape game

Ceip Isidro Parga Pondal

comezar

INTRODUCIÓN

Os alumnos/as do Ceip Isidro Parga Pondal quedáronse encerrados no colexio. Deben resolver todas as misións para poder escapar...

PERSOAXES

Minion

Científico loco

Placton

Doctora Pócimas

Persoaxe cun gran coñecemento científico que poderá axudarte ou non a responder correctamente para completar a misión.

A Doctora Pócimas coñecedora da estructura e propiedades da materia, será de gran axuda coa súa dedicación, coñecemento e aplicación nas área de Matemáticas e Física.

Este copépodo de cor verde obsesionado con roubar a fórmula secreta poderá ser de gran utilidade na túa misión con a súa intelixencia e estratéxia.

Inxenio, gracia e intrepidez son as características que destacan a este bullicioso homúnculo.

MISIÓNS

1

2

3

4

Misión FINAL

7

=

21

+

5

16

14

19

11

A

18

¿Qué falta para completar a operación?

16

=

17

33

-

÷

x

B

+

¿Qué falta para completar a operación?

14

x

=

35

5

4

7

5

C

3

¿Qué falta para completar a operación?

14

-

PARABÉN!

14

-

7

*Recorda o resultado da operación para máis adiante

RESPOSTAINCORRECTA

*Volve tentalo!

OBSERVA BEN A IMAXE

LENGUA E LITERATURA

MATEMÁTICAS - ÁLGEBRA

MATEMÁTICAS APLICADAS

FÍSICA QUÍMICA

Matemáticas - Aritmética

HISTORIAANTIGUA

MATEMÁTICAS

Ciencias Naturais

XEOGRAFÍA

VALORES

Educación física

Ciencias Sociais

RESPONDE CORRECTAMENTE

¿Cántos libros de cor verde hai?

5

4

3

x

-

(

)

RESPONDE CORRECTAMENTE

¿Cántos libros sobre matemáticas hai?

4

3

2

x

-

3

(

)

RESPONDE CORRECTAMENTE

¿Cántos libros teñen este símbolo ?

3

2

1

x

-

3

4

(

)

RESPONDE CORRECTAMENTE

PARABÉN!

x

-

3

4

(

)

3

¡Recorda o resultado da operación para máis adiante!

RESPOSTAINCORRECTA

*Volve tentalo!

450

630

150

205

820

915

¿Qué hora é?

Está cerrado

Está cerrado

Está cerrado

Está cerrado

Está cerrado

450

630

150

205

915

¿Qué hora é?

É a hora de ir a clase de Educación Física.Colle a chave para ir ao pavillón.

?

ELIXE A PELOTA CORRECTA

Opción 01

Opción 02

Opción 03

Opción 04

ELIXE A PELOTA CORRECTA

?

Opción 01

Opción 02

Opción 03

Opción 04

ELIXE A PELOTA CORRECTA

?

Opción 01

Opción 02

Opción 03

Opción 04

RESPOSTAINCORRECTA

*Volve tentalo!

RESPOSTASCORRECTAS

*A cifra conseguida nesta misión é onúmero 0!

ACENDE O PROXECTOR

Mira o vídeo e responde correctamente

Se levo as bolsas para facer a compra o que fago é...

Reducir

Reutilizar

Reiniciar

Pregunta 1 de 3

Separar cada residuo no seu contedor serve...

Reducir

Reutilizar

Reciclar

Pregunta 2 de 3

Aproveito os folios para escribir polos dous lados e así..

Reutilizar

Reciclar

Reducir

Pregunta 3 de 3

PARABÉN!

O número desta misión é o 5

RESPOSTAINCORRECTA

*Volve tentalo!

Introduceo número secreto

· Número misión 01· Número misión 02· Número misión 03· Número misión 04

Introduceo número secreto

· Número misión 01· Número misión 02· Número misión 03· Número misión 04

*

Introduceo número secreto

· Número misión 01· Número misión 02· Número misión 03· Número misión 04

**

Introduceo número secreto

· Número misión 01· Número misión 02· Número misión 03· Número misión 04

***

Introduceo número secreto

· Número misión 01· Número misión 02· Número misión 03· Número misión 04

PULSA OK

Introduceo número secreto

· Número misión 01· Número misión 02· Número misión 03· Número misión 04

*

Introduceo número secreto

· Número misión 01· Número misión 02· Número misión 03· Número misión 04

**

Introduceo número secreto

· Número misión 01· Número misión 02· Número misión 03· Número misión 04

***

Introduceo número secreto

· Número misión 01· Número misión 02· Número misión 03· Número misión 04

PULSA OK

Introduceo número secreto

· Número misión 01· Número misión 02· Número misión 03· Número misión 04

ERROR

A misión chegou ao seu fin...PARABÉN!

Volver ao inicio