Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

START

Најубав подарок што може да му дадете на едно дете ,тоа е игра...да му овозможите да игра само (со вас и со другарите).Играта нема цели на кои им служи,таа целите и значењето ги содржи сама во себе.Играта сама по себе е среќа,и тоа среќа во моментот додека се игра.Играта е механизам на самоорганизација и самоучење во која детето го моделира сопствениот идентитет и сопственото јас.Како основен метод на работа со предшколските деца,играта етворечка дејнос ја дополнува и менува фантазијата ,но исто така владее со ситуацијата. Учете го своето дете на знаење, но не со сила,туку со ИГРА. Еве неколку предлог игри:

Николина Ќорвезироска

Играв јас, ајде сега и ти!!!

Стоп

Застани!!! Затвори очи размисли. Треба правилно да се дише!Длабоко вдиши низ нос, па издиши низ уста. Повтори го тоа неколку пати. Сетилата се многу важни! Што се можеш да видиш? Што слушаш?Што мирисаш? Стартувај! Време е најдобро што можеш да ги направиш вежбите.

Растегнување

Пред вежбањето,важно е растегнувањето на телото!Следи ги сликите задржуваќи се во одредена поза 30 секунди!

Задачата е 10 пати да се прескокнува јаже со две нозе.За поголем предизвик може да се брои ,без да се згреши.Да се избере најдобар начин за постигнување на повеќе скокови

Прескокнување на кратко јаже

Игра ЛИМБО

Задачата е да се провлечеш под препреката без да ја допреш.

Следи ги вежбите и развежбај се!!!!!

ИГРА ПРОМЕНИ НЕШТО НА СЕБЕИГРА ПРОМЕНИ НЕШТО НА СЕБЕ

Се игра во парови, едниот ги затвора очите, а другиот треба да промени некој детаљ кај себе(пр.да ги заврати ракавите,да ја собере косата,да ја стави маицата во пантолони...).Тој што мижел пробува да погоди што другиот променил кај себе.Цел е да се погодат повеќе разлики.Оваа игра ја развива способноста за запазување.

Се одредува место на Старт и место на Цел, Задачата е да се помине што поголемо растојание носејќи книга на глава, која не смее да падне, а несмее ни да се придржува со раце. Другата задача е да се пренесе топка (или мал компир) на лажиче. Потруди се да си брз и снаодлив.

Одење со зададена брзина