Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Konstytucja 3 maja

Dowiedz się więcej

Ustawa Rządowa, czyli Konstytucja 3 Maja, była drugą na świecie, a pierwszą w Europie ustawą zasadniczą. Uchwalona na Sejmie Czteroletnim w 1791 roku przez stronnictwo patriotyczne jako rezultat kompromisu ze stronnictwem królewskim, była wynikiem dążeń do naprawy stosunków wewnętrznych w Rzeczpospolitej po I rozbiorze, ustalając podstawy ustroju nowożytnego w Polsce.

Znaczenie Konstytucji 3 maja

Konstytucja miała regulować ustrój prawny państwa. Wprowadziła zrównanie mieszczan i szlachty oraz otoczyła chłopów ochroną państwa.

Sprawdź swoją wiedzę w Milionerach

Poznaj twórców Konstytucji 3 maja

Ułóż konstytucyjne puzzle

Wysłuchaj tekstu Konstytucji 3 maja

Święto Narodowe

Trzeciego Maja

Święto Narodowe Trzeciego Maja – polskie święto państwowe obchodzone 3 maja w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja (1791), ustanowione w 1919 r. i ponownie w 1990.

Dzień ten jest dniem wolnym od pracy.

polskie Święta

+info

Postanowienia Konstytucji:
- zniesienie wolnej elekcji,
- zniesienie liberum veto,
- ograniczono rolę senatu,
- ograniczono odrębność Korony i wielkiego Księstwa Litewskiego,
- uznano chłopów za część narodu,
- w Polsce panowała religia katolicka,
- gwarancja tolerancji dla pozostałych religii,
- pozbawienie szlachty prawa najwyższej zwierzchności nad poddanymi,
- wprowadzono dziedziczność tronu,
- wprowadzono trójpodział władzy.

+info

Konstytucja 3 Maja była wielkim osiągnięciem narodu chcącego zachować niezależność państwową, zabezpieczała możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/KONSTYTUCJA_3_MAJA.ogg

Uchwalenie Konstytucji 3 maja 1791 roku, obraz Kazimierza Wojniakowskiego z 1806 roku.

https://learningapps.org/display?v=pa8qow20k20

Ułóż puzzle

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/KONSTYTUCJA_3_MAJA.ogg

Kopia Konstytucji 3 maja eksponowana w Sali Senatorskiej.

Kopia Konstytucji 3 maja eksponowana w Sali Senatorskiej Zamku Królewskiego w Warszawie.

"Uchwalenie Konstytucji 3 maja 1791 roku", obraz Kazimierza Wojniakowskiego z 1806 roku.