Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

"Janko Muzykant"

Henryka Sienkiewicza

1. Tytuł

,,Janko Muzykant" wskazuje na postać głównego bohatera utworu.


Forma imienia bohatera zawiera w sobie wskazówkę o wiejskim pochodzeniu chłopca.

Muzykant jest przydomkiem, który nadali Jankowi mieszkańcy wsi ze względu na jego zamiłowanie do muzyki.

2. Czas i miejsce akcji

Czas: XIX w.

Miejsce: polska wieś (nie znamy jej nazwy)

Urodził się w ubogiej wiejskiej chacie.

Chudy, z zapadłymi policzkami, wydętym brzuchem.

Miał jasne włosy i był opalony.

Latem chodził w koszuli i słomkowym kapeluszu.

Siniaki na ciele.

Kochał muzykę.

Marzył o prawdziwych skrzypkach

3.Charakterystyka bohatera

Problematyka

Połączenie tematyki ludowej i dziecięcej.

Ludzie na wsi nie szanują talentów, które są dla nich tylko przeszkadzającymi w życiu odmiennościami.

Na naganę zasługują ci, którzy powinni pomagać zdolnym osobom i wolą szukać ich za granicą niż w swoim sąsiedztwie.

Koniec