Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Original Idea:

סימן קריאה

סימן שאלה

נקודה

פסיק

מרכאות

נקודותיים

גֶרֵש / גרשיים

תרגול

מצגת הקנייה

קו מפריד

הכירו את סימני הפיסוק

סימני הפיסוק

?

!

.

,

" "

-

'

:

סימני הפיסוק מסייעים לקורא להבין את הנקרא; הם מציינים את מבנה המשפט, סוף והתחלה, ויוצרים הטעמה למשפטים

סימן קריאה


סימן קריאה יופיע בסוף משפט.

תפקידו : הדגשה, ציווי, הוראה, קריאת שמחה.


לדוגמה:

עכשיו!

הצילו! סכנה כאן בונים!

בהצלחה! כל הכבוד!

סימן שאלה


סימן שאלה יופיע בסוף משפט המביע שאלה. בתחילת המשפט תופיע מילת שאלה. (מה, למה, איפה, מתי..)

תפקידו : הבעת שאלה.


לדוגמה:

מתי אתה מגיע?

איפה הנחת את הכיסא?

מי יכול לעזור?

סימן נקודה


סימן נקודה יופיע בסוף משפט.

תפקידו : סיום המשפט. (משפטי חיווי = חוויה, משפט רגיל)


לדוגמה:

אתמול בערב קניתי חולצה לבנה לטקס.

סימן פסיק


סימן הפסיק יופיע בין חלקי משפטים.

תפקידו : חיבור בין חלקי משפטי, הפסיק מורה על הפסקה בתוך משפט


לדוגמה:

אתמול רבתי עם חבר בהפסקה, אבל אחר הצהריים השלמנו ודיברנו בטלפון.

סימן המירכאות


סימני המירכאות יופיעו בתחילת ובסוף משפט, הם מהווים סוגר ופתיח למשפטים הבאים:

תפקידו : משפט ציטוט (אמירה של מישהו, פתגם)

משפט דיבור ישיר.

שם של יצירה.

שם פרטי של מוסד/ארגון.

לדוגמה:

"איזהו גיבור הכובש את יצרו".

"ממש לא התכוונתי שכך יקרה" אמר דני.

סימן נקודתיים


סימן נקודה יופיע לפני ציטוט, פירוט או דיבור ישיר.

תפקידו : להפריד בין חלקי המשפט ולהבין את המכלול.


לדוגמה:

1. המורה אמרה: "בסיום השיעור נצא לשחק בחצר".
2. אמא ביקשה שאקנה במכלת: חלב, לחם, ביצים וקמח.

גֶרֵש / גרשיים


סימן הגרש יופיע בסיום האות האחרונה הנכתבת של המילה המקוצרת.

סימן הגרשיים (") יופיעו באמצע מילת ראשי תיבות.

תפקידם : לקצר מילה, ליצור איחוד ראשי אותיות של מספר מילים.


לדוגמה:

רחוב - רח', כו'

בית הספר - ביה"ס.

סימן קו מפריד


סימן קו מפריד יופיע בין מילים, ביטויים במשפט. צורתו קו ארוך שלפניו ולאחריו יש רווח.

תפקידו : הפרדה בין מילים לצורך הסבר, פירוט.


לדוגמה:

אפליקציה - נקראת בעברית אייקון ושימושה במכשיר טלפון חכמים.