Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

BASIL RESTAURANT PRESENTATION

Presentation

CHRISTMAS TIME

Presentation

AC/DC

Presentation

THE MESOZOIC ERA

Presentation

LIVING THINGS

Presentation

ALL THE THINGS

Presentation

ASTL

Presentation

Transcript

Putujemo brodom,Brod plovimorima, rijekama i jezerima.,Postoje različite vrste brodova. Putnički brod prevozi putnike. Trajekt prevozi putnike i prijevozna sredstva. Teretni brod prevozi teret.,Vrste brodova - namjena,PUTNIČKI BROD,VRSTE PLOVILA,TERETNI BROD,TRAJEKT,VRSTE PLOVILA,RIBARSKI BROD,VRSTE PLOVILA,JEDRILICA,JEDRENJAK,VRSTE PLOVILA,ČAMAC,GLISER,KAJAK,VRSTE PLOVILA,JET SKI,Brodska luka je mjesto izkojeg i u koje isplovljavaju i pristaju brodovi.Luke mogu biti putničke ili teretne.Ukrcaj i iskrcaj putnika i robe odvija se na pristaništu.U teretnim lukama su dizaliceza iskrcaj i ukrcaj robe.,Brodska luka,NAUTIČKA LUKAZA MANJE BRODOVE,Brodska luka,PUTNIČKA LUKA,Na brodovima su mornari i kapetan broda.Kapetan upravlja brodom.Mornari i ostali članovi brodske posade pomažu u plovidbi.,PUTNICI U BRODU,Putnici kupuju brodsku kartu u luci.Kao i u ostalim prometnim sredstvima poštujemo pravila ponašanja.,Pomorski promet nije najbrži, ali je najjeftiniji.,Život i posao mornara je težak pa se kaže kako zarađuju kruh sa sedam kora.Poštujmo njihov trud i rad! ,