Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Szczęść Boże!

Witam Cię serdecznie :)

Dlaczego uczciwość się opłaca?

Temat dzisiejszej katechezy to:

Zapisz temat do zeszytu

1. Przygotuj zeszyt i podręcznik. 2. Zapoznaj się z prezentacją.3. Bądź uważny/a, na poszczególnych stronach znajdują się interaktywne punkty

Pamiętaj o modlitwieSpróbuj się skupić, wyciszyć, zamknij oczy...Oddaj Bogu ten czas...Własnymi słowami, szczerze, opowiedz Mu o swoich sprawach, o tym co Cię martwi, cieszy... pewnie są sytuacje za które możesz podziękować, ale i takie, za które trzeba przeprosić...Pamiętaj, bądź w tym szczery

„Bóg stworzył nas jako ludzi wolnych i chce naszej wolności, żebyśmy całym sercem mogli opowiedzieć się za dobrem (…). Im więcej czynimy dobra, tym bardziej stajemy się wolni”.

(Katechizm Kościoła katolickiego dla młodych, Youcat polski, 286)

https://www.youcat.org/pl/products/youcatYOUCATZachęcam Was dzisiaj do lektury niezwykłej książki, która jest wyjątkowa zarówno ze względu na swoją treść, jak również, gdy weźmie się pod uwagę,...YOUCAT Foundation gGmbH

U

szczerość

prawdomówność

dotrzymywanie słowa

trzymanie się zasad

sprawiedliwość

rzetelność

Z

C

C

W

I

Ś

O

Ć

W naszej wolności zawsze jesteśmy powołani do wyboru dobra, a w tej sytuacji do wyboru uczciwości...W określeniu uczciwość zawierają się takie cechy jak:

Warto być uczciwym, gdyż:- osoby uczciwe są cenione i darzone zaufaniem- można na takiej osobie polegać- osoba uczciwa jest wiarygodna.

"Przywracajmy blask naszemu pięknemu słowu uczciwość: uczciwość, która jest wyrazem ładu serca, uczciwość w słowie i czynie, uczciwość w rodzinie i stosunkach sąsiedzkich, w zakładzie pracy i w ministerstwie, w rzemiośle i handlu, uczciwość, po prostu uczciwość w całym życiu. Jest ona źródłem wzajemnego zaufania, a w następstwie jest także źródłem pokoju społecznego i prawdziwego rozwoju."

św. Jan Paweł II o uczciwości:

1

Czasem jest tak, że w swojej wolności człowiek wybiera inaczej ...

A wtedy mamy do czynienia z nieszczerością...kłamstwem...brakiem dobrej woli.

Mówimi wtedy o tym, że ktoś zakłada maskę...udaje kogoś kim nie jest... że jest nieuczciwy...

Doprowadza to do sytuacji, w których ...

Skutkiem nieuczciwości jest:

lęk, by nasze zachowanie nie wyszło na jaw

dlatego dalej brniemy w kłamstwo

...ponosimy konsekwencje nieuczciwości ...

Coraz trudniej jest nam się przyznać przed sobą i Panem Bogiem, że popełniamy grzech

Tracimy zaufanie najbliższych

Oddalamy się od Boga

Wzmaga się złość na ludzi uczciwych

Pojawia się niechęć do przystępowania do sakramentu pokuty i pojednania, a w rezultacie również i Eucharystii.

Pojawia się nienawiść

Pismo Święte przypomina, że Bogu miły jest człowiek, który postępuje uczciwie:

"Mąż szczery obfituje w błogosławieństwa" (Prz 28, 20A)

"Przestrzeganie prawa i sprawiedliwości lepsze dla Pana niż krwawe ofiary" (Prz 21,3)

"Przekleństwo Pana dla domu bezbożnych, On błogosławi mieszkanie prawych" (Prz 3,33)

"Bóg nie spuszcza oka z uczciwych, umieszcza ich na tronie z królami, osadza ich zawsze - są wielcy." (Hi 36,7)

"Sprawiedliwy zajmuje się sprawami ubogich, grzesznik nie ma dla nich zrozumienia" (Prz 29,7)

https://biblia.deon.pl/

Mimo tego, że nieustannie człowiek jest poddawany probom uczciwości...

staje przed wyborami, które nie zawszesą łatwe...

Może z tej próby wyjść zwycięsko!!!

Postawa uczciwości pomaga osiągać dojrzałość.

Dzięki niej cieszy się szacunkiem innych

A co najważniejsze jest blisko Boga!

Wykonaj zadanie 2 ze strony 150 (podręcznik)

Posłuchaj i pomódl się, aby Bóg dał Ci odwagę bycia uczciwym

Z Panem Bogiem

Dziękuję za uwagę :)