Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Krajobraz tajgii

Materiał na 2 godziny lekcyjne

Cele lekcji: Poznasz położenie oraz klimat stref tajgi i tundry. Zdobędziesz informacje na temat wieloletniej zmarzliny i jej wpływu na życie ludzi. Dowiesz się, jakie rośliny i zwierzęta są charakterystyczne dla tajgi i tundry oraz czym zajmuje się ludność zamieszkująca te strefy

tundry

Tajga

Tajga to wielkie obszary lasów iglastych z domieszką lasów liściastych,• Na przeważających obszarach lasów borealnych występuje wiecznie zamarznięty grunt, którego grubość może przekraczać 500 metrów,• Z powodu braku wchłaniania wody przez skutą lodem glebę, na obszarach tajgi tworzą się liczne bagna i torfowiska,• Jednym z czynników wpływających na warunki klimatyczne w północnych lasach borealnych są często występujące w tych regionach klęski żywiołowe. Wyżyn Skandynawii, Syberii czy Alaski nie omijają pożary lub masowo pojawiające się, drapieżniki wyjadające całe pokolenia owadów,• Tajga Eurazji rozciąga się na odcinku długości 9000 km z zachodu na wschód, od Półwyspu Skandynawskiego do Oceanu Spokojnego. Występuje tam krótkie, ciepłe lato i długa, mroźna, śnieżna zima. W większej części strefy lasów iglastych występuje wieczna zmarzlina. Grunt jest bardzo głęboko zamarznięty i tylko latem rozmraża się na głębokość 1 m. Wieczna zmarzlina uniemożliwia odpływanie wód opadowych, co sprzyja tworzeniu się rozległych obszarów bagiennych.

Klimat

Tajga leży w strefie klimatycznej umiarkowanej chłodnej, występują w nich krótkie i chłodne lato, oraz długa i mroźna zima, średnia letnia temperatura wynosi ok. 15st.C, a zimowa od -10st.C do nawet -60st.C Dzięki chłodnemu klimatowi panującego w strefie północnych lasów iglastych, strefa ta jest bardzo słabo zaludniona. Klimat ten nie stwarza sprzyjających warunków dla życia ludzi i dla gospodarki rolnej. Największym bogactwem tajgi jest drewno. Owa strefa dostarcza przeważającą część drewna zużywanego na świecie wykorzystywanego do produkcji papieru. Za najbogatszy obszar pod tym względem uważana jest Syberia. Syberia to część Rosji położona w Azji północnej (w znacznej część pokryta jest tajgą). Dziś wydobywa się tam ropę naftową, węgiel, złoto i rudy metali. W tajdze powstały miasta, w których rozwinął się przemysł. Pomimo tego większa część lasów iglastych zachowała się w nienaruszonym stanie. Bardzo popularne jest tu także łowiectwo. Od wieków polowano tu na gronostaje, lisy oraz inne zwierzęta futerkowe, bardzo podobnie jest w kanadzie i na Alasce.

Wieloletnia zmarzlina

Tajga na Alasce

Tajga na Kanadzie

Tajga na Syberii

Mieszkańcy tajgi - nie uprawiają ziemi, polują na zwierzęta, pracują przy wyrębie lasów, oraz wkopalniach węgla rudy żelaza i diamentów. Są myśliwi zwani traperami - szyją ze skóry zwierząt.

LUDNOŚĆ TAJGI

Wstrefie tajgi mieszka niewielu ludzi. Co ich powstrzymuje przed zamieszkaniem w tych rejonach świata? Przede wszystkim rozległe, nieprzebyte obszary leśne oraz surowy klimat, uciążliwy szczególnie zimą. Na obszarach tajgi nie powstało zatem dużo miast, a przeważają tu raczej niewielkie i znacznie od siebie oddalone osiedla. • Mieszkańcy tajgi - nie uprawiają ziemi, polują na zwierzęta, pracują przy wyrębie lasów, oraz w kopalniach węgla rudy żelaza i diamentów. Są myśliwi zwani traperami . szyją ze skóry zwierząt, handel.Ludy tubylcze Arktyki stanowią około 10% ogółu mieszkańców tego obszaru (ok. 400 000 osób). Istnieje ponad 40 różnych grup etnicznych, w tym: Saami w rejonach okołobiegunowych Finlandii, Szwecji, Norwegii i północno-zachodniej Rosji, Nieńcy, Chantowie, Ewenkowie i Czukcze w Rosji, Aleuci, Jupikowie i Eskimosi (Ińupiat) na Alasce, Inuici (Inuvialuit) w Kanadzie i Eskimosi (Kalaallit) na Grenlandii.Zajęcia mieszkańców: łowiectwo, przemysł wydobywczy, ścinanie drzew, krawiectwo, handel

Jakuci tradycyjnie zajmują się hodowlą reniferów lub koni, myslistwem i połowem ryb

+ info

DRZEWA WYSTĘPUJĄCE W TAJDZE

Przystosowanie drzew iglastych do przetrwania długich i mroźnych zim :1. Kształt igieł - utrudniający osiadanie się śniegu na igłach2. Warstwa wosku na igłach - uodparnia na mrozy i utrudnia osiadanie się śniegu3. Gruba kora4. Aparaty szparkowe z zagłębieniach skórki.Modrzewie: tracą igły jesienią i, podobnie jak drzewa liściaste zapada w głęboki sen. Borówki, grzyby i mchy: rosną obficie w warstwie runa leśnego, mech torfowiec: zajmuje ok.1/5 obszaru tajgi, rośnie na terenach bagnistych.

Świerk Syberyjski

Jodła Syberyjska

Sosna Syberyjska

Modrzew Syberyjski

Tajga i jej mieszkańcy

Przystosowania zwierząt do życia w tajdze: zmiana koloru futra, z białego na brązowy i na odwrót, aby dobrze zamaskować sięw terenie, szerokie racice, przystosowane do poruszania się w błocie, zawziętość i szybkość .

Tygrys syberyjski

Ryś euroazjatycki

ROŚLINY TAJGI

borówki

jałowiec

KOLEJ TRANSSYBERYJSKA

sieć linii kolejowych głównie w azjatyckiej części Rosji, wybudowana w latach 1891–1916. Główny szlak to linia transsyberyjska, która prowadzi z Moskwy do Władywostoku.. Jest to najdłuższa linia kolejowa na świecie, która przekracza 8 stref czasowych, a całkowita długość torów wynosi 9288,8 km[2]. Od 2002 roku całkowicie zelektryfikowana. Około 30% całego eksportu Rosji korzysta z tej linii.

Zrób notatkęw zeszycie

Tundra

Info

Watch

Świat roślin i zwierząt tundry

Watch

Życie mieszkańcówstrefy tundry

Zrób notatkęw zeszycie

Obejrzyjzanim dokonaszporównaniatajgii tundry

Porównanie tajgi z tundrą

Dziękuję!

Na kolejnej lekcji tundra

Wioletta Orłowska

Praca domowa

Wykonaj zad 2, 3 i 5 ,prześlij na adresw.orlowska@spporyte.stawiski.pldo 8.05.2020rOdpowiedzi zapisz w wordzie.Link do karty https://drive.google.com/file/d/1Rq2njNlm1B_qDw74PJSym1QlndH_1spB/view?usp=sharingMeet Google Drive - One place for all your filesGoogle Drive is a free way to keep your files backed up and easy to reach from any phone, tablet, or computer. Start with 15GB of Google storage -...Google