Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

EARLY PICASSO PERIODS

Guide

PODCAST SERIES 1

Guide

CRAZY COOL STUFF JAN 13

Guide

LIKED THAT? READ THIS!

Guide

ANIMAL ALPHABET

Guide

EXPLORER'S EMPORIUM ADVENTURE LEAGUE

Guide

SOCIOLOGY IN EDUCATION

Guide

Transcript

Inspiruję do nauki,Katarzyna Jaworska,kliknij, żeby przejść do zakładki S,* Ucz przez zabawę!,,Inspiruję do nauki,Motywacja opracowania programu,Wstęp ,Założenia ogólne,Cel główny,INSPIRUJĘ DO NAUKI,Cele szczegółowe,INSPIRUJĘ DO NAUKI,Wybierając grupy metod aktywizujących kierowałam się specyfiką zapamiętywania i rozumienia przez uczniów. Sprawdza się tu zasada: "Powiedz, a zapomnę. Pokaż, a zapamiętam. Pozwól wziąć udział, a zrozumiem”.,FORMY,METODY,METODY I FORMY,Temat,INSPIRUJĘ DO NAUKI,Co łączy człowiekaz Piramidą Cheopsa?,,Tematyka i kolejność zajęć,Jak,zaprojektować,z trójkątów,strójsportowy?,INSPIRUJĘ DO NAUKI,KKORZYŚCI PŁYNĄCE Z PROGRAMU,dLa uczniów,dla nauczyciela,wpływ na pracę szkoły,Ucz przez poznawanie i zwiedzanie!,,Inspiruję do nauki,kim zostaniemy w przyszłości,* Ucz przez doświadczenie!,Podsumowanie,Zastanawiamy się nad tym,,kim będziemy,,NSPIRUJĘ DO NAUKI,DZIĘKUJĘ ZA WSPÓLNĄ ZABAWĘ,Film animowany